Ý nghĩa các loại sim tam hoa từ 0 đến 9

Ở bài viết trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về cách chọn sim số đẹp giá rẻ hiện nay. Trong bài viết hôm nay chúng ta hãy cùng  tìm hiểu tổng hợp ý nghĩa của các loại sim tam hoa ngay sau đây.


>>>Tham khảo thêm:
>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0967 35 9398 Giá : 3,500,000      < - > 0961.91.9998 Giá : 6,800,000
0967 35 9889 Giá : 3,500,000      < - > 0962 355868 Giá : 6,800,000
0967 353668 Giá : 3,500,000      < - > 0962 588568 Giá : 6,800,000
0967 373000 Giá : 3,500,000      < - > 0962 608688 Giá : 6,800,000
0967 378678 Giá : 3,500,000      < - > 0962 866779 Giá : 6,800,000
0967 384386 Giá : 3,500,000      < - > 0962.35.1368 Giá : 6,800,000
0967 398679 Giá : 3,500,000      < - > 0962.38.28.68 Giá : 6,800,000
0967 500678 Giá : 3,500,000      < - > 0962.53.6668 Giá : 6,800,000
0967 518886 Giá : 3,500,000      < - > 0962.86.8998 Giá : 6,800,000
0967 585779 Giá : 3,500,000      < - > 0962.88.1958 Giá : 6,800,000
0967 593789 Giá : 3,500,000      < - > 0962.90.6668 Giá : 6,800,000
0967 625688 Giá : 3,500,000      < - > 0962.95.8688 Giá : 6,800,000
0967 644789 Giá : 3,500,000      < - > 0963 113939 Giá : 6,800,000
0967 66 2010 Giá : 3,500,000      < - > 0963 239889 Giá : 6,800,000
0967 678687 Giá : 3,500,000      < - > 0963 339866 Giá : 6,800,000
0967 685968 Giá : 3,500,000      < - > 0963 391998 Giá : 6,800,000
0967 726779 Giá : 3,500,000      < - > 0963.29.1368 Giá : 6,800,000
0967 747444 Giá : 3,500,000      < - > 0963.29.8886 Giá : 6,800,000
0967 777811 Giá : 3,500,000      < - > 0963.66.1982 Giá : 6,800,000
0967 78 6568 Giá : 3,500,000      < - > 0963.81.1368 Giá : 6,800,000
0967 785779 Giá : 3,500,000      < - > 0963.959.868 Giá : 6,800,000
0967 867869 Giá : 3,500,000      < - > 0964 806668 Giá : 6,800,000
0967 876668 Giá : 3,500,000      < - > 0964.61.6668 Giá : 6,800,000
0967 88 1971 Giá : 3,500,000      < - > 0965 119229 Giá : 6,800,000
0967 883 998 Giá : 3,500,000      < - > 0965 122868 Giá : 6,800,000
0967 890568 Giá : 3,500,000      < - > 0965 149153 Giá : 6,800,000
0967 892379 Giá : 3,500,000      < - > 0965 339222 Giá : 6,800,000
0967 893444 Giá : 3,500,000      < - > 0965 668558 Giá : 6,800,000
0967 897568 Giá : 3,500,000      < - > 0965 799179 Giá : 6,800,000
0967 899188 Giá : 3,500,000      < - > 0965 833368 Giá : 6,800,000
0967 899288 Giá : 3,500,000      < - > 0965 866898 Giá : 6,800,000
0967 899444 Giá : 3,500,000      < - > 0965.19.8868 Giá : 6,800,000
0967 900989 Giá : 3,500,000      < - > 0965.26.1368 Giá : 6,800,000
0967 911678 Giá : 3,500,000      < - > 0965.29.1368 Giá : 6,800,000
0967 919866 Giá : 3,500,000      < - > 0965.31.1368 Giá : 6,800,000
0967 928688 Giá : 3,500,000      < - > 0965.33.5858 Giá : 6,800,000
0967 98 9996 Giá : 3,500,000      < - > 0965.86.87.86 Giá : 6,800,000
0967.11.11.92 Giá : 3,500,000      < - > 0966 56 1989 Giá : 6,800,000
0967.16.9889 Giá : 3,500,000      < - > 0966 660898 Giá : 6,800,000
0967.18.1982 Giá : 3,500,000      < - > 0966.16.2868 Giá : 6,800,000
0967.18.1987 Giá : 3,500,000      < - > 0966.37.1368 Giá : 6,800,000
0967.18.1998 Giá : 3,500,000      < - > 0966.39.1985 Giá : 6,800,000
0967.22.1998 Giá : 3,500,000      < - > 0966.57.1368 Giá : 6,800,000
0967.27.1997 Giá : 3,500,000      < - > 0966.68.68.16 Giá : 6,800,000
0967.33.9997 Giá : 3,500,000      < - > 0966.79.1992 Giá : 6,800,000
0967.41.1989 Giá : 3,500,000      < - > 0967.22.11.88 Giá : 6,800,000
0967.41.1994 Giá : 3,500,000      < - > 0967.61.63.68 Giá : 6,800,000
0967.43.1989 Giá : 3,500,000      < - > 0967.86.33.86 Giá : 6,800,000
0967.43.3979 Giá : 3,500,000      < - > 0967.86.79.86 Giá : 6,800,000
0967.44.1368 Giá : 3,500,000      < - > 0968 031368 Giá : 6,800,000
0967.44.1986 Giá : 3,500,000      < - > 0968 038886 Giá : 6,800,000
0967.44.1997 Giá : 3,500,000      < - > 0968 058886 Giá : 6,800,000
0967.48.1997 Giá : 3,500,000      < - > 0968 076555 Giá : 6,800,000
0967.50.8868 Giá : 3,500,000      < - > 0968 399995 Giá : 6,800,000
0967.51.7879 Giá : 3,500,000      < - > 0968 791981 Giá : 6,800,000
0967.53.8868 Giá : 3,500,000      < - > 0968 892893 Giá : 6,800,000
0967.58.7968 Giá : 3,500,000      < - > 0968.06.5668 Giá : 6,800,000
0967.62.1987 Giá : 3,500,000      < - > 0968.39.5668 Giá : 6,800,000
0967.630.789 Giá : 3,500,000      < - > 0968.55.1980 Giá : 6,800,000
0967.65.1996 Giá : 3,500,000      < - > 0968.55.1982 Giá : 6,800,000
0967.65.8998 Giá : 3,500,000      < - > 0968.55.1983 Giá : 6,800,000
0967.701.789 Giá : 3,500,000      < - > 0968.55.1987 Giá : 6,800,000
0967.78.1996 Giá : 3,500,000      < - > 0968.77.1990 Giá : 6,800,000
0967.780.789 Giá : 3,500,000      < - > 0968.77.1992 Giá : 6,800,000
0967.850.789 Giá : 3,500,000      < - > 0968.79.1997 Giá : 6,800,000
0967.931.789 Giá : 3,500,000      < - > 0969 155188 Giá : 6,800,000
0967.94.1988 Giá : 3,500,000      < - > 0969 226979 Giá : 6,800,000
0967.94.1989 Giá : 3,500,000      < - > 0969 311868 Giá : 6,800,000
0967.95.1997 Giá : 3,500,000      < - > 0969 690686 Giá : 6,800,000
0967.98.58.68 Giá : 3,500,000      < - > 0969 866566 Giá : 6,800,000
09678.2.8889 Giá : 3,500,000      < - > 0969.26.1868 Giá : 6,800,000
096788.76.79 Giá : 3,500,000      < - > 0969.52.8886 Giá : 6,800,000
0968 03 9995 Giá : 3,500,000      < - > 0969.58.83.86 Giá : 6,800,000
0968 039222 Giá : 3,500,000      < - > 0969.86.26.86 Giá : 6,800,000
0968 04 9995 Giá : 3,500,000      < - > 097 102 8899 Giá : 6,800,000
0968 055551 Giá : 3,500,000      < - > 097 193 8899 Giá : 6,800,000
0968 222369 Giá : 3,500,000      < - > 0971 418899 Giá : 6,800,000
0968 226000 Giá : 3,500,000      < - > 0971 551991 Giá : 6,800,000
0968 255179 Giá : 3,500,000      < - > 0971 661990 Giá : 6,800,000
0968 256986 Giá : 3,500,000      < - > 0971 681983 Giá : 6,800,000
0968 258 588 Giá : 3,500,000      < - > 0971 69 68 79 Giá : 6,800,000
0968 266586 Giá : 3,500,000      < - > 0971 691368 Giá : 6,800,000
0968 286696 Giá : 3,500,000      < - > 0971 779678 Giá : 6,800,000
0968 324686 Giá : 3,500,000      < - > 0971.71.93.93 Giá : 6,800,000
0968 34 1199 Giá : 3,500,000      < - > 0971.86.99.86 Giá : 6,800,000
0968 364789 Giá : 3,500,000      < - > 0971.93.96.98 Giá : 6,800,000
0968 389289 Giá : 3,500,000      < - > 0972 119669 Giá : 6,800,000
0968 393 678 Giá : 3,500,000      < - > 0972 552233 Giá : 6,800,000
0968 398936 Giá : 3,500,000      < - > 0972 608868 Giá : 6,800,000
0968 499688 Giá : 3,500,000      < - > 0972.03.8868 Giá : 6,800,000
0968 553889 Giá : 3,500,000      < - > 0973 996595 Giá : 6,800,000
0968 567 379 Giá : 3,500,000      < - > 0974 046686 Giá : 6,800,000
0968 567668 Giá : 3,500,000      < - > 0976 111886 Giá : 6,800,000
0968 567699 Giá : 3,500,000      < - > 0976 226969 Giá : 6,800,000
0968 586968 Giá : 3,500,000      < - > 0976 331177 Giá : 6,800,000
0968 59 2686 Giá : 3,500,000      < - > 0976 781997 Giá : 6,800,000
0968 607706 Giá : 3,500,000      < - > 0976.12.1368 Giá : 6,800,000
0968 608618 Giá : 3,500,000      < - > 0976.83.83.89 Giá : 6,800,000
0968 658698 Giá : 3,500,000      < - > 0977 323868 Giá : 6,800,000
0968 699766 Giá : 3,500,000      < - > 0977 660868 Giá : 6,800,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim tam hoa giá rẻ:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim tam hoa giá rẻ

Trong quan niệm của người Việt Nam, sim số đẹp được tin rằng sẽ đem lại nhiều may mắn và tốt lành cho chủ sở hữu thông qua những con số ý nghĩa. Cũng bởi lý do này mà những sim số đẹp được nhiều người ưa chuộng phải kể đến là sim thần tài, sim tứ quý, sim lộc phát,... Tuy nhiên, giá của sim số đẹp hiện nay khá cao nên mong muốn sở hữu sim số đẹp giá rẻ hoàn toàn chính đáng. Một trong những dạng sim số đẹp có ý nghĩa và phong thủy khá tốt là sim tam hoa. 

Sim tam hoa không chỉ đơn thuần là sim điện thoại giúp giữ liên lạc với mọi người xung quanh mà còn là một cách thức khẳng định đẳng cấp, thể hiện phong cách, cá tính riêng.

Ý nghĩa của các loại sim tam hoa

+ Sim tam hoa 000

Sim tam hoa 000 được tin rằng sẽ đem đến những điều mới mẻ hứa hẹn ở phía trước, giúp chủ sở hữu bước sang một trang mới. Con số 0 là con số thấp nhất trong dãy tự nhiên nhưng được coi là con số của sự vô hạn, sự khởi đầu và là nguồn sống của vạn vật. Sự kết hợp của 3 con số 0 tạo thành bộ tam hoa 000 được xem như việc khép lại những điều cũ hay những điều không may để mở ra một kỷ nguyên mới.

+ Sim tam hoa 111

Sim tam hoa 111 chứa bộ tam hoa 1 với con số 1 có ý nghĩa đánh dấu sự khởi đầu, là điểm xuất phát tạo nền tảng cho những thay đổi trong tương lai. Con số được coi là con số đại diện cho vị trí tối cao, độc nhất, là đỉnh cao tối thượng không ai sánh bằng. Bộ tam hoa 1 tạo nên sự chắc chắn, vững chắc.

+ Sim tam hoa 222

Sim tam hoa 222 là dòng sim số đẹp giá rẻ khá được ưa chuộng với con số 2 là biểu trưng cho sự sinh sôi nảy nở, có cặp có đôi. Bên cạnh đó, con số 2 được đọc đồng âm với từ “dễ dàng” trong Tiếng trung mang ý nghĩa đem lại sự may mắn, thuận lợi cho người dùng.

+ Sim tam hoa 333

Sim tam hoa 333 được biết đến với hình ảnh vững chắc của chiếc kiềng 3 chân không gì có thể lay chuyển được. Sim tam hoa 3 với 3 con số 3 trong bộ tam hoa tạp nên ý nghĩa bất tận, mãi mãi, tam tài. Do đó, rất nhiều người yêu thích sim tam hoa 3 số đẹp giá rẻ.

+ Sim tam hoa 444

Sim tam hoa 444 không được sự ưa chuộng như những loại sim số đẹp khác bởi nhiều người cho rằng con số 4 là con số “tử”. Tuy nhiên, con số 4 trong quan niệm của phương Đông lại là con số vận mệnh của trời đất ban tặng. Con số 4 thể hiện sự an lành và hướng đi tốt lành với một năm có 4 mùa xuân, hạ, thu, đông; 4 hướng với đông, tây, nam, bắc.

+ Sim tam hoa 555

Sim tam hoa 555 với con số 5 đem đến nhiều ý nghĩa tốt đẹp cho người dùng. Dạng sim tam hoa này được biết đến với 3 con 5 đứng ở vị trí giữa hay cuối sim. Con số 5 trong thuật ngũ hành có ý nghĩa rất huyền bí, thể hiện ước vọng về sự bình an, hòa hợp và thuận lợi và giúp người dùng lên đến vị trí cao hơn.

+ Sim tam hoa 666

Sim tam hoa 666 được ưa chuộng bởi con số 6 là con số “lộc” được tin rằng đem lại những may mắn và tiền bạc cho người dùng. Con số 6 cũng là con số trong bộ 3 con số may mắn là 3, 6, 9. Việc kết hợp 3 con số 6 tạo thành bộ tam hoa hoàn hảo, thể hiện giá trị của chủ sở hữu.

+ Sim tam hoa 777

Sim tam hoa 777 chứa bộ 3 số 7 ở vị trí giữa hay cuối sim số đẹp. Con số 7 trong âm Hán Việt là “thất” nên không mấy được ưa chuộng. Tuy nhiên, số 7 trong Đạo Phật được coi là con số có quyền năng cao nhất trong hệ mặt trời, đem đến nhiều yếu tố thần bí. Với quan niệm này, sim tam hoa 7 ẩn chứa sự mạnh thần bí, đem lại ánh sáng và sức sống cho vạn vật và loài người.

+ Sim tam hoa 888

Con số 8 là con số “phát” đem lại sự may mắn, thịnh vượng và sức khỏe. Sim tam hoa 8 được tin rằng sẽ đem lại sự tốt lành, phát đạt và giàu có. Sim tam hoa 888 với sự nhân 3 của con số 8 đem đến sự giàu sang, tài lộc gấp 3 lần nên trở thành niềm mong ước của nhiều người.

+ Sim tam hoa 999

Theo quan niệm từ xưa, số 9 biểu tượng cho quyền uy và sức mạnh, sự trường tồn không gì lay chuyển được. Con số 9 đại diện cho sự thuận lợi, an lành và hạnh phúc với các đọc đồng âm với từ “trường thọ” và “may mắn” trong tiếng Trung. Sim tam hoa 9 được yêu thích chính bởi vẻ đẹp viên mãn tròn đầy và vĩnh cửu của nó.

Địa chỉ mua sim tam hoa giá rẻ uy tín

Kho sim số đẹp khổng lồ của chúng tôi sẽ đem đến cho bạn nhiều sự lựa chọn nhất với sim tam hoa Viettel giá rẻ, sim tam hoa Vinaphone giá rẻ, sim tam hoa Mobifone giá rẻ,...

Chúng tôi tự tin là địa chỉ tin cậy hàng đầu cho sự lựa chọn sim số đẹp của bạn. Chúng tôi cam kết cung cấp những sim số đẹp mới 100% nguyên kit, được giao sim tận nơi theo địa chỉ yêu cầu hoàn toàn miễn phí, hình thức thanh toán linh hoạt với mức giá rẻ nhất trên thị trường hiện nay.

Chúc bạn chọn sim số đẹp thành công và mang lại nhiều may mắn.

>>>Xem thêm các bài viết khác:
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.sodienthoaivip.com/2017/08/y-nghia-sim-tam-hoa.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét