Hướng dẫn cách xem bói số điện thoại chi tiết nhất

Ở bài trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về sim số đẹp Viettel 10,11 số giá rẻ, Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xem bói sim số đẹp thay đổi tài vận tương lai là gì? Hãy tham khảo những chia sẻ vô cùng hữu ích của chúng tôi ngay sau đây nhé.

>>>Tham khảo thêm:

Cách xem bói số điện thoại thay đổi vận mệnh tương lai

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0971 550660 Giá : 3,500,000      < - > 0961 468899 Giá : 6,500,000
0971 565595 Giá : 3,500,000      < - > 0961 521368 Giá : 6,500,000
0971 57.59.59 Giá : 3,500,000      < - > 0961 581993 Giá : 6,500,000
0971 578878 Giá : 3,500,000      < - > 0961 615868 Giá : 6,500,000
0971 586.168 Giá : 3,500,000      < - > 0961 647 555 Giá : 6,500,000
0971 586.268 Giá : 3,500,000      < - > 0961 66 9899 Giá : 6,500,000
0971 623789 Giá : 3,500,000      < - > 0961 666646 Giá : 6,500,000
0971 651994 Giá : 3,500,000      < - > 0961 689896 Giá : 6,500,000
0971 753838 Giá : 3,500,000      < - > 0961 888959 Giá : 6,500,000
0971 763678 Giá : 3,500,000      < - > 0961 921995 Giá : 6,500,000
0971 779868 Giá : 3,500,000      < - > 0961 931995 Giá : 6,500,000
0971 788678 Giá : 3,500,000      < - > 0961.05.8899 Giá : 6,500,000
0971 798181 Giá : 3,500,000      < - > 0961.78.9988 Giá : 6,500,000
0971 815599 Giá : 3,500,000      < - > 0962 161992 Giá : 6,500,000
0971 828000 Giá : 3,500,000      < - > 0962 333 879 Giá : 6,500,000
0971 858808 Giá : 3,500,000      < - > 0962 351234 Giá : 6,500,000
0971 865989 Giá : 3,500,000      < - > 0962 381995 Giá : 6,500,000
0971 866998 Giá : 3,500,000      < - > 0962 736777 Giá : 6,500,000
0971 868656 Giá : 3,500,000      < - > 0962 795777 Giá : 6,500,000
0971 868828 Giá : 3,500,000      < - > 0962 835777 Giá : 6,500,000
0971 882010 Giá : 3,500,000      < - > 0962 836777 Giá : 6,500,000
0971 887989 Giá : 3,500,000      < - > 0962 927279 Giá : 6,500,000
0971 898292 Giá : 3,500,000      < - > 0962 962926 Giá : 6,500,000
0971 939179 Giá : 3,500,000      < - > 0962 994777 Giá : 6,500,000
0971 939286 Giá : 3,500,000      < - > 0962.33.11.55 Giá : 6,500,000
0971 953868 Giá : 3,500,000      < - > 0962.66.99.55 Giá : 6,500,000
0971 968186 Giá : 3,500,000      < - > 0962.91.1368 Giá : 6,500,000
0971 972789 Giá : 3,500,000      < - > 0963 599 199 Giá : 6,500,000
0971 976968 Giá : 3,500,000      < - > 0963 61 1988 Giá : 6,500,000
0971 987886 Giá : 3,500,000      < - > 0963 799222 Giá : 6,500,000
0971 988679 Giá : 3,500,000      < - > 0963.15.1102 Giá : 6,500,000
0971 989579 Giá : 3,500,000      < - > 0963.99.00.77 Giá : 6,500,000
0971 989679 Giá : 3,500,000      < - > 0964 497888 Giá : 6,500,000
0971 989959 Giá : 3,500,000      < - > 0964 826482 Giá : 6,500,000
0971 993986 Giá : 3,500,000      < - > 0964.11.1368 Giá : 6,500,000
0971 998179 Giá : 3,500,000      < - > 0964.79.1368 Giá : 6,500,000
0971 998186 Giá : 3,500,000      < - > 0965 299779 Giá : 6,500,000
0971 999186 Giá : 3,500,000      < - > 0965 388887 Giá : 6,500,000
0971 999786 Giá : 3,500,000      < - > 0965 399779 Giá : 6,500,000
0971.15.8338 Giá : 3,500,000      < - > 0965 461986 Giá : 6,500,000
0971.17.6767 Giá : 3,500,000      < - > 0965 551984 Giá : 6,500,000
0971.22.7878 Giá : 3,500,000      < - > 0965 686779 Giá : 6,500,000
0971.2288.98 Giá : 3,500,000      < - > 0965 765432 Giá : 6,500,000
0971.29.9669 Giá : 3,500,000      < - > 0965 929969 Giá : 6,500,000
0971.33.1919 Giá : 3,500,000      < - > 0965.379.979 Giá : 6,500,000
0971.33.7878 Giá : 3,500,000      < - > 0965.38.78.38 Giá : 6,500,000
0971.39.86.39 Giá : 3,500,000      < - > 0965.50.1368 Giá : 6,500,000
0971.43.3979 Giá : 3,500,000      < - > 0965.82.1368 Giá : 6,500,000
0971.56.55.66 Giá : 3,500,000      < - > 0965.89.2868 Giá : 6,500,000
0971.56.5599 Giá : 3,500,000      < - > 0965.91.1368 Giá : 6,500,000
0971.6 668.57 Giá : 3,500,000      < - > 0965.92.1368 Giá : 6,500,000
0971.61.9686 Giá : 3,500,000      < - > 0966 159179 Giá : 6,500,000
0971.616.779 Giá : 3,500,000      < - > 0966 58 7789 Giá : 6,500,000
0971.652.789 Giá : 3,500,000      < - > 0966 668112 Giá : 6,500,000
0971.655.686 Giá : 3,500,000      < - > 0966.23.1986 Giá : 6,500,000
0971.679.579 Giá : 3,500,000      < - > 0967 31 39 79 Giá : 6,500,000
0971.7 3.1979 Giá : 3,500,000      < - > 0967 659679 Giá : 6,500,000
0971.74.8889 Giá : 3,500,000      < - > 0967 899456 Giá : 6,500,000
0971.75.2010 Giá : 3,500,000      < - > 0967 929969 Giá : 6,500,000
0971.75.2011 Giá : 3,500,000      < - > 0967.66.5959 Giá : 6,500,000
0971.75.2013 Giá : 3,500,000      < - > 0967.99.1982 Giá : 6,500,000
0971.75.2014 Giá : 3,500,000      < - > 0968 688189 Giá : 6,500,000
0971.75.2015 Giá : 3,500,000      < - > 0968 988 698 Giá : 6,500,000
0971.76.6969 Giá : 3,500,000      < - > 0968.04.1368 Giá : 6,500,000
0971.79.55.66 Giá : 3,500,000      < - > 0968.55.11.77 Giá : 6,500,000
0971.82.6969 Giá : 3,500,000      < - > 0968.55.1997 Giá : 6,500,000
0971.833.899 Giá : 3,500,000      < - > 0969 444424 Giá : 6,500,000
0971.85.6969 Giá : 3,500,000      < - > 0969 568679 Giá : 6,500,000
0971.8555.66 Giá : 3,500,000      < - > 0969 569668 Giá : 6,500,000
0971.87.6969 Giá : 3,500,000      < - > 0969 777679 Giá : 6,500,000
0971.90.6969 Giá : 3,500,000      < - > 0969 957579 Giá : 6,500,000
0971.91.91.81 Giá : 3,500,000      < - > 0969 992017 Giá : 6,500,000
0971.92.6969 Giá : 3,500,000      < - > 0969.17.1368 Giá : 6,500,000
0971.93.6969 Giá : 3,500,000      < - > 0969.62.1986 Giá : 6,500,000
0971.99.3223 Giá : 3,500,000      < - > 0969.63.1986 Giá : 6,500,000
0971.99.3336 Giá : 3,500,000      < - > 0969.75.1986 Giá : 6,500,000
0971.99.95.95 Giá : 3,500,000      < - > 0969.84.3979 Giá : 6,500,000
0971.9922.79 Giá : 3,500,000      < - > 097 8668 986 Giá : 6,500,000
0971.9988.96 Giá : 3,500,000      < - > 0971 129988 Giá : 6,500,000
0972 022202 Giá : 3,500,000      < - > 0971 176969 Giá : 6,500,000
0972 119678 Giá : 3,500,000      < - > 0971 196969 Giá : 6,500,000
0972 211984 Giá : 3,500,000      < - > 0971 231994 Giá : 6,500,000
0972 224953 Giá : 3,500,000      < - > 0971 369988 Giá : 6,500,000
0972 234564 Giá : 3,500,000      < - > 0971 55.59.59 Giá : 6,500,000
0972 241998 Giá : 3,500,000      < - > 0971 56.59.59 Giá : 6,500,000
0972 498789 Giá : 3,500,000      < - > 0971 661998 Giá : 6,500,000
0972 560567 Giá : 3,500,000      < - > 0971 668689 Giá : 6,500,000
0972 587688 Giá : 3,500,000      < - > 0971 689779 Giá : 6,500,000
0972 600500 Giá : 3,500,000      < - > 0971 91 91 92 Giá : 6,500,000
0972 862682 Giá : 3,500,000      < - > 0971 965965 Giá : 6,500,000
0972 864078 Giá : 3,500,000      < - > 0971 990789 Giá : 6,500,000
0972 866456 Giá : 3,500,000      < - > 0971 991968 Giá : 6,500,000
0972 868959 Giá : 3,500,000      < - > 0971 992789 Giá : 6,500,000
0972 885558 Giá : 3,500,000      < - > 0971 993789 Giá : 6,500,000
0972 950789 Giá : 3,500,000      < - > 0971 995789 Giá : 6,500,000
0972 966989 Giá : 3,500,000      < - > 0971.22.6969 Giá : 6,500,000
0972.05.11.88 Giá : 3,500,000      < - > 0971.65.67.69 Giá : 6,500,000
0972.11.11.98 Giá : 3,500,000      < - > 0971.78.9988 Giá : 6,500,000
0972.26.08.86 Giá : 3,500,000      < - > 0971.79.73.79 Giá : 6,500,000
0972.31.11.96 Giá : 3,500,000      < - > 0971.81.1368 Giá : 6,500,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn cách xem bói số điện thoại:
Hướng dẫn chi tiết cách xem bói số điện thoại

Sim số đẹp tạo thành cơn sốt từ lâu và chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Sim số đẹp được ưa chuộng bởi nhiều người đã trải nghiệm và đưa ra đánh giá rằng việc sử dụng sim số đẹp hợp tuổi, hợp mệnh với người dùng sẽ đem lại những vận may, cơ hội và cải biến vận mệnh của chủ sở hữu. 

Xem bói sim số đẹp là gì?

Những yếu tố phong thủy cũng như ngày tháng năm sinh và mệnh của người dùng chính là căn cứ xem bói sim số đẹp để tính toán dựa trên các nguyên tắc số học như sự tương sinh, tương khắc của Ngũ hành, sự cân bằng Âm dương, lục thập tức quái hay Cửu tinh đồ pháp,… Từ đó, người mua sim sim đẹp sẽ tìm ra một dãy số có ý nghĩa đẹp nhất theo mệnh của bản thân. Những sim số đẹp được ưa chuộng hiện nay phải kể đến là sim thần tài, sim lộc phát, sim tam hoa,…

Phân tích rõ các nguyên tắc theo cách cụ thể

+ Âm dương của dãy số trong sim số đẹp có sự cân bằng. Trong đó âm số bao gồm các số chẵn là 0, 2, 4, 6, 8 và các số lẻ 1, 3, 5, 7, 9 là âm số.

+ Tổng số nút của dãy số cao, thông thường số nút cao nhất là 9 nút.

+ Ngũ hành của người dùng hợp với ngũ hành của dãy số, dãy số chứa tương sinh nhiều hơn tương khắc.

+ Sim số đẹp có chứa những con số mang trong nó nhiều ý nghĩa may mắn, an lành và đại cát nhờ việc hợp mệnh người dùng.

+ Yếu tố Cửu tinh đồ pháp: Đây là yếu tố phức tạp nhất và tương đối trừu tượng nên đòi hỏi bạn sẽ tốn nhiều thời gian, công sức nếu muốn hiểu được yếu tố này. Có nhiều thông tin bạn cần tham khảo như ý nghĩa con số, những chủ quan, khách quan xung quanh cuộc sống,…

+ Việc dãy số của sim số đẹp có tương hỗ người dùng hay không dựa vào quái khí hàm chứa bên trong. Những dãy số có quẻ khí chứa vượng khí hợp mệnh người sử dụng sẽ đem lại những vận may, suôn sẻ và thành công ngoài mức mong đợi cho chủ sở hữu.

Bên cạnh đó, khi xem bói sim số đẹp, giờ sinh và ngày tháng năm sinh của mỗi người sẽ tác động nhiều đến điểm số của dãy số để tìm ra sim số đẹp phù hợp nhất.

Xem bói sim số đẹp ở đâu uy tín?

Hiện nay, số lượng cửa hàng, đại lý kinh doanh sim số đẹp mọc lên ngày càng nhiều. Tuy nhiên, không phải địa chỉ nào cũng có đội ngũ tư vấn viên thực sự am hiểu phong thủy sim số đẹp hay cũng có một số địa chỉ sẽ thu phí cho khâu này. Do vậy, chúng tôi sẽ là một trong những địa chỉ tin cậy hàng đầu nếu bạn muốn xem bói sim số đẹp hợp với mình chính xác nhất mà hề bị thu phí.

Đội ngũ tư vấn viên với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề cũng như sự nghiên cứu chuyên sâu về phong thủy sim số đẹp giúp bạn có thể xem bói sim số đẹp qua sự phân tích kỹ lưỡng giúp bạn lựa chọn được sim điện thoại thích hợp nhất với các nhà mạng hàng đầu như Viettel, Vinaphone, Mobifone,...

Những tư vấn viên sẽ luôn sẵn sàng giải đáp và lắng nghe bất kỳ băn khoăn, thắc mắc nào của bạn liên quan đến lĩnh vực sim số đẹp cho đến khi bạn thực sự cảm thấy hài lòng. Đặc biệt, chúng tôi cam kết sim mới 100% được đăng ký chính chủ, chất lượng chăm sóc, tư vấn khách hàng tốt nhất không thu phí và giao sim tận tay theo địa chỉ yêu cầu hoàn toàn miễn phí.

Chúc bạn chọn sim số đẹp thành công.

>>>Xem thêm các bài viết khác:
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.sodienthoaivip.com/2017/08/xem-boi-so-dien-thoai.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét