Tìm hiểu về số hung trong phong thủy

Bài trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về ý nghĩa các con số theo phương Đông-Tây. Số hung trong phong thủy gồm những con số nào? Tại sao lại được coi là số hung? Ý nghĩa của chúng ra sao? Hãy cùng tìm hiểu ngay về các số hung trong phong thủy nhé. 

>>>Tham khảo thêm:
Số hung theo thuật phong thủy

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

08.88.94.88.98 Giá : 3,500,000      < - > 0963 171991 Giá : 5,500,000
08.88.73.88.79 Giá : 3,500,000      < - > 0963 397339 Giá : 5,500,000
08.86.9339.86 Giá : 3,500,000      < - > 0963 539879 Giá : 5,500,000
08.689.55.689 Giá : 3,500,000      < - > 0963 56 1988 Giá : 5,500,000
08.68.78.1991 Giá : 3,500,000      < - > 0963 65 1998 Giá : 5,500,000
08 6889 5222 Giá : 3,500,000      < - > 0963 68 59 68 Giá : 5,500,000
08 6886 5222 Giá : 3,500,000      < - > 0963 72 8689 Giá : 5,500,000
0.912.914.918 Giá : 3,500,000      < - > 0963 79 5588 Giá : 5,500,000
0.903.963.973 Giá : 3,500,000      < - > 0963 886679 Giá : 5,500,000
0972 379188 Giá : 3,520,000      < - > 0963.25.1368 Giá : 5,500,000
0972 379377 Giá : 3,520,000      < - > 0963.39.19.39 Giá : 5,500,000
0986 439643 Giá : 3,520,000      < - > 0964 681686 Giá : 5,500,000
0988 889024 Giá : 3,520,000      < - > 0964.77.1993 Giá : 5,500,000
0965.95.1868 Giá : 3,550,000      < - > 0964.85.39.39 Giá : 5,500,000
0967.235.779 Giá : 3,550,000      < - > 0965 181898 Giá : 5,500,000
097539.50.79 Giá : 3,550,000      < - > 0965 3333 69 Giá : 5,500,000
0978 069369 Giá : 3,550,000      < - > 0965 378910 Giá : 5,500,000
0966 53 6363 Giá : 3,565,000      < - > 0965 519889 Giá : 5,500,000
0975 555323 Giá : 3,568,000      < - > 0965 695222 Giá : 5,500,000
0963 351983 Giá : 3,590,000      < - > 0965 799889 Giá : 5,500,000
0965 081995 Giá : 3,590,000      < - > 0965 799989 Giá : 5,500,000
0965 221998 Giá : 3,590,000      < - > 0965 888589 Giá : 5,500,000
0965 261997 Giá : 3,590,000      < - > 0965 8888 35 Giá : 5,500,000
0965 261998 Giá : 3,590,000      < - > 0965 929998 Giá : 5,500,000
0965 331997 Giá : 3,590,000      < - > 0965 962777 Giá : 5,500,000
0965 351998 Giá : 3,590,000      < - > 0965 999916 Giá : 5,500,000
0965 391998 Giá : 3,590,000      < - > 0965.21.1368 Giá : 5,500,000
0965 771994 Giá : 3,590,000      < - > 0965.23.1368 Giá : 5,500,000
0965 791992 Giá : 3,590,000      < - > 0965.838.898 Giá : 5,500,000
0965 791993 Giá : 3,590,000      < - > 0965.86.79.68 Giá : 5,500,000
0965 791995 Giá : 3,590,000      < - > 0965.90.1368 Giá : 5,500,000
0965 791997 Giá : 3,590,000      < - > 096543 8886 Giá : 5,500,000
0965 811998 Giá : 3,590,000      < - > 0966 022220 Giá : 5,500,000
0965 822000 Giá : 3,590,000      < - > 0966 26 3386 Giá : 5,500,000
0965 861987 Giá : 3,590,000      < - > 0966 311986 Giá : 5,500,000
0965 861997 Giá : 3,590,000      < - > 0966 369969 Giá : 5,500,000
0965 861998 Giá : 3,590,000      < - > 0966 669060 Giá : 5,500,000
0965 882000 Giá : 3,590,000      < - > 0966 669579 Giá : 5,500,000
0965 891987 Giá : 3,590,000      < - > 0966 808 828 Giá : 5,500,000
0965 891997 Giá : 3,590,000      < - > 0966 878368 Giá : 5,500,000
0967 961989 Giá : 3,590,000      < - > 0966 898 599 Giá : 5,500,000
0967.29.9889 Giá : 3,590,000      < - > 0966 96 2 996 Giá : 5,500,000
0984.1.999.79 Giá : 3,590,000      < - > 0966 966 269 Giá : 5,500,000
096 333 2011 Giá : 3,600,000      < - > 0966 991866 Giá : 5,500,000
096 558 1987 Giá : 3,600,000      < - > 0966 999941 Giá : 5,500,000
096.38.61116 Giá : 3,600,000      < - > 0966.30.1368 Giá : 5,500,000
096.45678.57 Giá : 3,600,000      < - > 0966.33.1997 Giá : 5,500,000
0961 038789 Giá : 3,600,000      < - > 0966.37.1988 Giá : 5,500,000
0961 062868 Giá : 3,600,000      < - > 0966.64.1368 Giá : 5,500,000
0961 100199 Giá : 3,600,000      < - > 0966.76.1995 Giá : 5,500,000
0961 240222 Giá : 3,600,000      < - > 0966.93.1979 Giá : 5,500,000
0961 288789 Giá : 3,600,000      < - > 0966.98.39.98 Giá : 5,500,000
0961 306222 Giá : 3,600,000      < - > 096665.19.19 Giá : 5,500,000
0961 312868 Giá : 3,600,000      < - > 096669 8586 Giá : 5,500,000
0961 368365 Giá : 3,600,000      < - > 09669 38388 Giá : 5,500,000
0961 423789 Giá : 3,600,000      < - > 0967 662 899 Giá : 5,500,000
0961 566636 Giá : 3,600,000      < - > 0967 788838 Giá : 5,500,000
0961 599679 Giá : 3,600,000      < - > 0967 893588 Giá : 5,500,000
0961 630868 Giá : 3,600,000      < - > 0967 894953 Giá : 5,500,000
0961 66 2002 Giá : 3,600,000      < - > 0967.11.29.29 Giá : 5,500,000
0961 690686 Giá : 3,600,000      < - > 0967.16.1368 Giá : 5,500,000
0961 690688 Giá : 3,600,000      < - > 0967.17.1368 Giá : 5,500,000
0961 701789 Giá : 3,600,000      < - > 0967.18.1368 Giá : 5,500,000
0961 766176 Giá : 3,600,000      < - > 0967.19.1368 Giá : 5,500,000
0961 777759 Giá : 3,600,000      < - > 0967.28.1368 Giá : 5,500,000
0961 825686 Giá : 3,600,000      < - > 0967.41.8686 Giá : 5,500,000
0961 860866 Giá : 3,600,000      < - > 0967.59.1368 Giá : 5,500,000
0961 888661 Giá : 3,600,000      < - > 0967.83.86.83 Giá : 5,500,000
0961 888662 Giá : 3,600,000      < - > 0967.88.09.09 Giá : 5,500,000
0961 888980 Giá : 3,600,000      < - > 096789.83.87 Giá : 5,500,000
0961 888981 Giá : 3,600,000      < - > 0968 2 5 1992 Giá : 5,500,000
0961 888982 Giá : 3,600,000      < - > 0968 29 1998 Giá : 5,500,000
0961 933399 Giá : 3,600,000      < - > 0968 43 8886 Giá : 5,500,000
0961 977111 Giá : 3,600,000      < - > 0968 6 1 1994 Giá : 5,500,000
0961 998181 Giá : 3,600,000      < - > 0968 76 3789 Giá : 5,500,000
0961.19.2868 Giá : 3,600,000      < - > 0968 961994 Giá : 5,500,000
0961.2323.78 Giá : 3,600,000      < - > 0968 986468 Giá : 5,500,000
0961.25.29.29 Giá : 3,600,000      < - > 0968.1368.69 Giá : 5,500,000
0961.27.29.29 Giá : 3,600,000      < - > 0968.25.07.16 Giá : 5,500,000
0961.54.1990 Giá : 3,600,000      < - > 0968.44.1995 Giá : 5,500,000
0961.54.1992 Giá : 3,600,000      < - > 0968.48.1368 Giá : 5,500,000
0961.60.1990 Giá : 3,600,000      < - > 0968.77.1983 Giá : 5,500,000
0961.60.1992 Giá : 3,600,000      < - > 0968.87.78.87 Giá : 5,500,000
0961.60.1993 Giá : 3,600,000      < - > 09686.999.49 Giá : 5,500,000
0961.70.1990 Giá : 3,600,000      < - > 0969 09 9292 Giá : 5,500,000
0961.70.1992 Giá : 3,600,000      < - > 0969 379279 Giá : 5,500,000
0961.70.1993 Giá : 3,600,000      < - > 0969 568910 Giá : 5,500,000
0961.70.72.79 Giá : 3,600,000      < - > 0969 612868 Giá : 5,500,000
0961.70.73.79 Giá : 3,600,000      < - > 0969 692424 Giá : 5,500,000
0961.88.9393 Giá : 3,600,000      < - > 0969 795668 Giá : 5,500,000
0962 029868 Giá : 3,600,000      < - > 0969 83 63 63 Giá : 5,500,000
0962 039868 Giá : 3,600,000      < - > 0969 909993 Giá : 5,500,000
0962 069222 Giá : 3,600,000      < - > 0969 999290 Giá : 5,500,000
0962 136163 Giá : 3,600,000      < - > 0969.17.16.16 Giá : 5,500,000
0962 171980 Giá : 3,600,000      < - > 0969.176.186 Giá : 5,500,000
0962 311990 Giá : 3,600,000      < - > 0969.20.1368 Giá : 5,500,000
0962 368279 Giá : 3,600,000      < - > 0969.38.1991 Giá : 5,500,000
0962 711911 Giá : 3,600,000      < - > 0969.40.8686 Giá : 5,500,000
0962 738222 Giá : 3,600,000      < - > 0969.66.1985 Giá : 5,500,000
0962 792111 Giá : 3,600,000      < - > 0969.79.1992 Giá : 5,500,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim giá từ 200 đến 500k:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim giá từ 200 đến 300k

Sim số đẹp được ưa chuộng chính bởi khả năng đem lại may mắn cho chủ sở hữu cũng như khẳng định đẳng cấp của chủ nhân. Những sim số đẹp chứa những con số may mắn hiện nay trên thị trường có giá trị rất cao với sim thần tài, sim lộc phát, sim tam hoa,… Để có được những điều tốt đẹp trên, khi lựa chọn sim số đẹp, bạn cần chọn những con số hợp mệnh cũng như tránh những số hung theo thuật phong thủy để không gặp phải những điềm rủi. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về những số hung theo thuật phong thủy ngay sau đây:

1. Số 1

Số 1 với ý nghĩa chắc chắn, đại diện cho tình yêu duy nhất trong tình yêu đôi lứa. Mặc dù vậy, số 1 bị cho là số của sự cô đơn bởi nó luôn đem lại những điềm gở. Lý do được đưa ra chính là bởi con số 1 được coi là con số của các vị thần thánh, của hoành đồ, được hiểu như là con trai của cõi trời. Dù vị trí số 1 là vị trí cao nhất, độc nhất nhưng không ai có thể giữ được nó lâu dài bởi đây là điều không tưởng.

2. Số 3

Số 3 trong quan niệm phong thủy là “Tài”. Số 3 được lấy làm biểu tượng cho sự bền vững và vững chắc với hình ảnh chiếc kiềng ba chân. Bên cạnh đó, người Trung Quốc có câu “ba với ba là mãi mãi” với ý nghĩa là bất tận và con số này được lấy làm biểu tượng hy vọng trường thọ. Trong nhiều lĩnh vực số học cũng như cách bài trí các đồ vật thì con số 3 vô cùng được ưa chuộng bởi sự vững chãi không gì lay chuyển được cũng như sự hài hòa với môi trường xung quanh. Tuy nhiên, số 3 cũng đại diện cho 3 giai đoạn trong đời người (sinh ra, hôn nhân, cái chết). Trong đó, cái chết là điều mà người ta sợ nhất.

3. Số 4

Số 4 trong tiếng Trung có cách đọc đồng âm với từ “Tử” có nghĩa chết chóc. Do vậy, bạn nên tránh để số 4 là số ở cuối cùng dãy số sim số đẹp của bạn. Những gì liên quan đến số 4 cũng được cho là không may mắn, ví dụ chung cư tầng 4 giá bán giá thuê cũng rẻ hơn.

Trong phần trước chúng ta đã tìm hiểu về 3 số hung theo thuật phong thủy và ý nghĩa vì sao chúng lại được coi là các số hung. Trong phần này hãy cùng tìm hiểu các con số còn lại gồm: số 5, số 7, số 13, số 14.

4. Số 5

Những ý nghĩa của con số 5 được xuất phát chủ yếu từ học thuyết Ngũ Hành vô cùng bí ẩn. Nhiều sự việc, hiện tượng trong tự nhiên đều được bắt đầu với 5 yếu tố: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ là 5 ngũ hành của trời đất. Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín là ngũ đức của người quân tử. Phú, Quý, Thọ, Khang, Ninh là ngũ phúc mà bất cứ ai cũng đều mong muốn. Theo quan niệm dân gian thì số 5 còn là số Vua, thuộc hành Thổ, màu Vàng. 

Tuy nhiên, do thời xưa Vua thường ra ngoài vào ngày 5, 14 và 23 nên những ngày này thường vắng vẻ do mọi người kiêng đi ra đường vào ngày này nên không thuận lợi cho việc buôn bán. Bên cạnh đó, ý nghĩa của con số 5 có thể thay đổi tùy theo các kết hợp với số khác. Nếu kết hợp số 5 với một số không may mắn như số 4 là 54 sẽ là “không chết”, đây là số tốt; trong khi kết hợp với số may mắn như 528 có nghĩa là “không may mắn cho bạn” lại là một số rất xấu.

5. Số 7

Số 7 có âm Hán Việt là “Thất” được hiểu với nghĩa “Mất mát” không tốt. Theo đạo Phật số 7 đại diện cho quyền năng mạnh nhất của mặt trời. Thời cổ đại tin rằng trái đất được quay quanh và chiếu sáng bởi 7 mặt trời. Trong nhận thức của loài người thời đó sẽ có 7 tầng trời khác nhau, cầu vồng có 7 màu tạo nên ấn tượng mạnh mẽ đối với con số 7.

Do vậy, số 7 được cho là có khả năng đem lại ánh sáng, sức sống và hi vọng cho vạn vật. Con số 7 còn tượng trưng cho sự thành tựu sinh hóa cả vũ trụ không gian là đông, tây, nam, bắc; thời gian là quá khứ, hiện tại, tương lai. Tuy nhiên, con số 7 bị cho là con số không may mắn vì những người theo đạo Phật tin rằng trong suốt tháng 7 theo âm lịch thì tất cả linh hồn trên thiên đường và địa ngục sẽ trở lại dương gian.

6. Số 13

Số 13 bị cho rẳng sẽ đem lại những điều không may mắn, điềm gở nên là con số đen nhất khiến mọi người ghét nhất.

7. Số 14

Số 14 bị đánh giá là con số tồi tệ nhất trong số tất cả các số không may mắn. Nguyên nhân là vì số “1” trong số 14 không đại diện cho sự cô đơn; thay vào đó nó có nghĩa là “đảm bảo”. Chính điều này khiến không ít người giải thích ý nghĩa của cặp số này là cái chết được bảo đảm. Mặc dù nó được phát âm là “thập tử” nó có nghĩa là để nói “mười chết”, ngoài ra nó còn được xem là nhất định chết, chắc chắn chết.

Hiện nay, giá cả của sim số đẹp không hề nhỏ, đặc biệt là sim lộc phát, sim thần tài, sim tam hoa,... Vì vậy, để lựa chọn được sim số đẹp hợp mệnh với giá cả phải chăng nhất, bạn nên quan tâm đến những số hung theo thuật phong thủy. 

Với những con số hung theo thuật phong thủy trên đây sẽ đòi hỏi bạn cần chú ý khi lựa chọn sim số đẹp. Đến với chúng tôi, bạn sẽ có sự lựa chọn sim số đẹp của các nhà mạng Viettel, Vinaphone, Mobifone,… với sự tư vấn chu đáo cùng giá cả phải chăng nhất. Chúc bạn chọn sim số đẹp ưng ý và mang lại nhiều may mắn, thành công.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét