Số đẹp và số tránh theo quan niệm của mỗi quốc gia

Ở bài viết trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về những con số cát trong sim số đẹp theo thuật phong thủy. Tùy theo nền văn hóa của mỗi quan gia mà các con số sẽ được quan niệm với ý nghĩa khác nhau. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về quan niệm về số đẹp và số tránh ở các quốc gia qua bài viết sau đây.

>>>Tham khảo thêm:

Quan niệm về số đẹp và số tránh ở mỗi quốc gia

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0967 808988 Giá : 3,600,000      < - > 0979 379568 Giá : 5,500,000
0967 883688 Giá : 3,600,000      < - > 0979 486979 Giá : 5,500,000
0967 886388 Giá : 3,600,000      < - > 0979 8 1 1998 Giá : 5,500,000
0967.04.1995 Giá : 3,600,000      < - > 0979 881991 Giá : 5,500,000
0967.04.1997 Giá : 3,600,000      < - > 0979.573.555 Giá : 5,500,000
0967.06.1997 Giá : 3,600,000      < - > 098 11 88 986 Giá : 5,500,000
0967.25.8688 Giá : 3,600,000      < - > 098 111 18 19 Giá : 5,500,000
0967.31.1998 Giá : 3,600,000      < - > 098 1188 179 Giá : 5,500,000
0967.32.1994  Giá : 3,600,000      < - > 098 535 1993 Giá : 5,500,000
0967.42.1993 Giá : 3,600,000      < - > 098 906 1996 Giá : 5,500,000
0967.48.1994 Giá : 3,600,000      < - > 098.106.1996 Giá : 5,500,000
0967.49.1994 Giá : 3,600,000      < - > 098.109.1996 Giá : 5,500,000
0967.51.1998 Giá : 3,600,000      < - > 098.13.1.1987 Giá : 5,500,000
0967.59.6866 Giá : 3,600,000      < - > 098.14.7.1991 Giá : 5,500,000
0967.59.8998 Giá : 3,600,000      < - > 098.16.3.1990 Giá : 5,500,000
0967.64.1994 Giá : 3,600,000      < - > 098.18.4.1990 Giá : 5,500,000
0967.88.2388 Giá : 3,600,000      < - > 098.25.4.1991 Giá : 5,500,000
0967.88.9995 Giá : 3,600,000      < - > 098.293.1995 Giá : 5,500,000
0968 000082 Giá : 3,600,000      < - > 098.444.17.17 Giá : 5,500,000
0968 034789 Giá : 3,600,000      < - > 098.444.41.41 Giá : 5,500,000
0968 392886 Giá : 3,600,000      < - > 098.444.56.56 Giá : 5,500,000
0968 456599 Giá : 3,600,000      < - > 098.444.59.59 Giá : 5,500,000
0968 513668 Giá : 3,600,000      < - > 098.444.64.64 Giá : 5,500,000
0968 586386 Giá : 3,600,000      < - > 098.444.74.74 Giá : 5,500,000
0968 66 2003 Giá : 3,600,000      < - > 098.444.93.93 Giá : 5,500,000
0968 766168 Giá : 3,600,000      < - > 0981 113337 Giá : 5,500,000
0968 767222 Giá : 3,600,000      < - > 0981 135246 Giá : 5,500,000
0968 813789 Giá : 3,600,000      < - > 0981 151994 Giá : 5,500,000
0968 969990 Giá : 3,600,000      < - > 0981 156969 Giá : 5,500,000
0968.21.8998 Giá : 3,600,000      < - > 0981 161994 Giá : 5,500,000
0968.35.1997 Giá : 3,600,000      < - > 0981 261994 Giá : 5,500,000
0968.43.6866 Giá : 3,600,000      < - > 0981 281994 Giá : 5,500,000
0968.55.66.36 Giá : 3,600,000      < - > 0981 291994 Giá : 5,500,000
0969 006989 Giá : 3,600,000      < - > 0981 345599 Giá : 5,500,000
0969 388879 Giá : 3,600,000      < - > 0981 351994 Giá : 5,500,000
0969 448222 Giá : 3,600,000      < - > 0981 356969 Giá : 5,500,000
0969 515866 Giá : 3,600,000      < - > 0981 391994 Giá : 5,500,000
0969 663863 Giá : 3,600,000      < - > 0981 398998 Giá : 5,500,000
0969 692898 Giá : 3,600,000      < - > 0981 461990 Giá : 5,500,000
0969 777880 Giá : 3,600,000      < - > 0981 491991 Giá : 5,500,000
0969 915886 Giá : 3,600,000      < - > 0981 531996 Giá : 5,500,000
0969 947333 Giá : 3,600,000      < - > 0981 586968 Giá : 5,500,000
0969.05.1995 Giá : 3,600,000      < - > 0981 588299 Giá : 5,500,000
0969.23.1997 Giá : 3,600,000      < - > 0981 599686 Giá : 5,500,000
0969.31.1998 Giá : 3,600,000      < - > 0981 639777 Giá : 5,500,000
0969.34.1992 Giá : 3,600,000      < - > 0981 691994 Giá : 5,500,000
0969.4.6.1996 Giá : 3,600,000      < - > 0981 765 777 Giá : 5,500,000
0969.46.1994 Giá : 3,600,000      < - > 0981 788778 Giá : 5,500,000
0969.47.1997 Giá : 3,600,000      < - > 0981 886268 Giá : 5,500,000
0969.51.1998 Giá : 3,600,000      < - > 0981 886386 Giá : 5,500,000
0969.6.3.1984 Giá : 3,600,000      < - > 0981 886779 Giá : 5,500,000
0969.61.1981 Giá : 3,600,000      < - > 0981 888852 Giá : 5,500,000
0969.61.1995 Giá : 3,600,000      < - > 0981 898119 Giá : 5,500,000
0969.62.22.62 Giá : 3,600,000      < - > 0981 913686 Giá : 5,500,000
0969.62.22.82 Giá : 3,600,000      < - > 0981 921994 Giá : 5,500,000
0969.62.22.92 Giá : 3,600,000      < - > 0981 933989 Giá : 5,500,000
0969.6666.71 Giá : 3,600,000      < - > 0981 938988 Giá : 5,500,000
0969.8888.14 Giá : 3,600,000      < - > 0981 951994 Giá : 5,500,000
0969.94.1998 Giá : 3,600,000      < - > 0981 961196 Giá : 5,500,000
097 191 1968 Giá : 3,600,000      < - > 0981 962688 Giá : 5,500,000
0971 007078 Giá : 3,600,000      < - > 0981 966 986 Giá : 5,500,000
0971 088168 Giá : 3,600,000      < - > 0981 969369 Giá : 5,500,000
0971 100300 Giá : 3,600,000      < - > 0981 969559 Giá : 5,500,000
0971 183186 Giá : 3,600,000      < - > 0981 986279 Giá : 5,500,000
0971 226229 Giá : 3,600,000      < - > 0981 986286 Giá : 5,500,000
0971 240222 Giá : 3,600,000      < - > 0981 989089 Giá : 5,500,000
0971 339336 Giá : 3,600,000      < - > 0981 996966 Giá : 5,500,000
0971 614222 Giá : 3,600,000      < - > 0981 999923 Giá : 5,500,000
0971 616717 Giá : 3,600,000      < - > 0981 999934 Giá : 5,500,000
0971 660662 Giá : 3,600,000      < - > 0981 999943 Giá : 5,500,000
0971 660663 Giá : 3,600,000      < - > 0981 999945 Giá : 5,500,000
0971 660665 Giá : 3,600,000      < - > 0981 999947 Giá : 5,500,000
0971 662665 Giá : 3,600,000      < - > 0981 999950 Giá : 5,500,000
0971 719339 Giá : 3,600,000      < - > 0981 999951 Giá : 5,500,000
0971 754222 Giá : 3,600,000      < - > 0981 999964 Giá : 5,500,000
0971 868189 Giá : 3,600,000      < - > 0981.22.1994 Giá : 5,500,000
0971 906222 Giá : 3,600,000      < - > 0981.33.8282 Giá : 5,500,000
0971 919998 Giá : 3,600,000      < - > 0981.39.38.79 Giá : 5,500,000
0971.18.18.81 Giá : 3,600,000      < - > 0981.55.8282 Giá : 5,500,000
0971.25.29.29 Giá : 3,600,000      < - > 0981.58.5599 Giá : 5,500,000
0971.27.29.29 Giá : 3,600,000      < - > 0981.60.6969 Giá : 5,500,000
0971.6666.07 Giá : 3,600,000      < - > 0981.66.39.66 Giá : 5,500,000
0972 199669 Giá : 3,600,000      < - > 0981.79.1998 Giá : 5,500,000
0972 209688 Giá : 3,600,000      < - > 0981.82.1994 Giá : 5,500,000
0972 356996 Giá : 3,600,000      < - > 0981.83.1994 Giá : 5,500,000
0972 384222 Giá : 3,600,000      < - > 0981.888.339 Giá : 5,500,000
0972 391616 Giá : 3,600,000      < - > 0981.89.35.89 Giá : 5,500,000
0972 814789 Giá : 3,600,000      < - > 0981.89.8118 Giá : 5,500,000
0972.09.06.88 Giá : 3,600,000      < - > 0981.92.7779 Giá : 5,500,000
0972.50.1997 Giá : 3,600,000      < - > 0981.93.7779 Giá : 5,500,000
0973 222287 Giá : 3,600,000      < - > 0982 000030 Giá : 5,500,000
0973 451978 Giá : 3,600,000      < - > 0982 291980 Giá : 5,500,000
0973 906222 Giá : 3,600,000      < - > 0982 397333 Giá : 5,500,000
0973.34.1989 Giá : 3,600,000      < - > 0982 431992 Giá : 5,500,000
0973.34.1998 Giá : 3,600,000      < - > 0982 769679 Giá : 5,500,000
0973.43.1996 Giá : 3,600,000      < - > 0982 858283 Giá : 5,500,000
0973.83.2868 Giá : 3,600,000      < - > 0982.39.39.36 Giá : 5,500,000
0974.20.1996 Giá : 3,600,000      < - > 0982.79.6866 Giá : 5,500,000
0974.38.1997 Giá : 3,600,000      < - > 0983 179186 Giá : 5,500,000
0974.38.6669 Giá : 3,600,000      < - > 0983 222882 Giá : 5,500,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim giá từ 1 đến 3 triệu;
Hướng dẫn chi tiết chọn sim từ 1 đến 3 triệu vẫn mua được số đẹp

Sim số đẹp trở thành thú chơi vô cùng được ưa chuộng hiện nay. Với những ý nghĩa theo thuật phong thủy, mỗi con số đều đem đến những điều tốt đẹp riêng được nhiều người mong muốn sở hữu. Sim thần tài, sim tứ quý, sim lộc phát,… tại sao lại có giá trị như vậy? 

Người Trung Quốc

Đối với người Trung Quốc, họ rất ưa chuộng các số 6, 8 và 9 với niềm tin rằng những con số này sẽ đem lại những vận may và điều tốt lành cho chủ sở hữu. Số 6 được hiểu là “lộc”, số 8 là “phát” và số 9 là “trường thọ vĩnh cửu”. Với những ý nghĩa tốt đẹp này, người Trung Quốc tin rằng sở hữu những con số này sẽ đem lại may mắn và thuận lợi trong con đường tiền tài, danh vọng. Con số 4 bị người Trung Quốc vô cùng kiêng kỵ vì có cách phát âm tương tự chữ “tử”.

Người Hàn Quốc

Người Hàn Quốc xếp số 3 và số 7 ở vị trí đầu bảng của những con số may mắn. Kết quả của một cuộc điều tra xã hội học được tiến hành ở Hàn Quốc đã cho kết quả sau: thích con số 7 có đến 35,1% trong số hàng vạn người được hỏi và 27% thích con số 3.

Người Pháp

Trước đây, đối với người Pháp nói riêng và các quốc gia phương Tây nói chung thì 13 là con số vô cùng kiêng kị. Lý do được đưa ra là con số 13 đồng nghĩa với sự bất hạnh. Hiện nay, nhiều người Pháp lại gắn kỳ tích với con số 13. Người Pháp xem con số 69 cũng là số thần kỳ bởi nó biểu thị sự luân hồi của sức sống hài hòa do sự kết hợp của cặp số này. Điều này được lý giải vì cách phát âm số 6 gần giống phát âm chữ "tình dục" còn số 9 gần giống chữ mới mẻ.

Người Ấn Độ

Vì sự đa tín ngưỡng và tôn giáo tại Ấn Độ khiến quan niệm về con số đẹp và kiêng kỵ ở mỗi tín ngưỡng tại quốc gia này có sự khác nhau. Đa số người Ấn Độ phi tôn giáo thích các con số lẻ. Khi tặng tiền cho một người Ấn Độ phi tôn giáo, nếu là số tiền chẵn thì bạn nên thêm cho họ 1 rupi. Chỉ thế thôi cũng khiến người được tặng rất vui vì cảm thấy mình thật may mắn với số tiền tặng là con số lẻ. Đối với người Islam ở Ấn Độ, họ thích các số 6, 7, 8. Còn các tín đồ Ấn Độ giáo lại không thích số 6 và 8 vì trong chiêm tinh học Ấn Độ, cung thứ 6 dự báo bệnh tật và cung thứ 8 đồng nghĩa với sự chết chóc. 

Người Philippines 

Đối với người Philippines thì 13 cũng là con số bị kiêng kỵ. Họ kiêng kỳ đến mức không có sự xuất hiện của con số 13 trong thang máy ở các khu chung cư hay khách hàng cũng không đánh số tầng 13. Người Philippines cũng kiêng không ra khỏi nhà vào thứ 6 ngày 13 bởi cho rằng ngày hôm đó sẽ diễn ra vô cùng tồi tệ. Một bộ phận người dân Philippines chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa, coi số 8 là chữ số phát đạt, còn bộ phận khác lại chịu ảnh hưởng của văn hóa phương Tây coi số 7 là bình an may mắn. 

Người Hà Lan

Con số 4 lại vô cùng được ưa chuộng tại Hà Lan vì trong tiếng Hà Lan số 4 có cách phát âm tương tự với cách phát âm chữ “vui mừng”. Ngược lại, họ lại kiêng kỵ con số 6 vì cách phát âm của con số này giống như phát âm chữ “tình dục” khiến họ cảm thấy không thích. Cũng chính bởi điều này mà các địa điểm phục vụ tình dục ở Hà Lan đều thích sử dụng dãy số có số 6. 

Người Thái Lan

Người Thái Lan coi số 6 là không tốt nhưng lại thích chữ số 9 vì tiếng Thái phát âm số 9 trùng với âm chữ “phát triển”. Hằng năm cứ 6 tháng một lần, sở giao dịch đường bộ Thái Lan lại tổ chức bán đấu thầu “Biển đăng ký xe may mắn”. Biển đăng ký xe có chữ số 9 thường được bán hết trước.

Đến với chúng tôi bạn sẽ nhận được sự tư vấn kỹ lưỡng để chọn được những sim số đẹp hợp mệnh. Bên cạnh đó, bạn sẽ chọn được sim số đẹp với giá cả phải chăng nhất từ các nhà mạng như Viettel, Vinaphone, Mobifone,… Chúc bạn chọn sim số đẹp thành công.

>>>Xem thêm các bài viết khác:
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.sodienthoaivip.com/2017/08/so-dep-va-so-tranh-moi-quoc-gia.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét