Số cát trong sim số đẹp theo thuật phong thủy bạn biết chưa?

Ở bài viết trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về số hung trong thuật phong thủy. Mỗi con số tồn tại đều gắn với một ý nghĩa riêng, đem đến những tác động nhất định đối với chủ sở hữu về công việc, tiền tài và tương lai. Chính vì thế mà biển số xe, sim số đẹp hay số nhà,… được nhiều người vô cùng chú trọng và lựa chọn kỹ lưỡng. Ở bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến với bạn các số cát trong sim số đẹp theo thuật phong thủy.

>>>Tham khảo thêm:
Các số cát trong sim số đẹp theo thuật phong thủy

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0962 798111 Giá : 3,600,000      < - > 0969.8888.73 Giá : 5,500,000
0962 808284 Giá : 3,600,000      < - > 097 1357 889 Giá : 5,500,000
0962 840333 Giá : 3,600,000      < - > 097 14 68899 Giá : 5,500,000
0962 868339 Giá : 3,600,000      < - > 097 14 88899 Giá : 5,500,000
0962 884111 Giá : 3,600,000      < - > 097 157 8899 Giá : 5,500,000
0962 916222 Giá : 3,600,000      < - > 097 18 4 1985 Giá : 5,500,000
0962 931997 Giá : 3,600,000      < - > 097 190 8899 Giá : 5,500,000
0962 960668 Giá : 3,600,000      < - > 097 454 1991 Giá : 5,500,000
0962.12.1995 Giá : 3,600,000      < - > 097 929 1997 Giá : 5,500,000
0962.53.1994 Giá : 3,600,000      < - > 097.123.85.85 Giá : 5,500,000
0962.66.97.97 Giá : 3,600,000      < - > 097.123.95.95 Giá : 5,500,000
0962.76.1998 Giá : 3,600,000      < - > 097.25.4.1991 Giá : 5,500,000
0962.80.1868 Giá : 3,600,000      < - > 097.999.66.44 Giá : 5,500,000
09626.97.222 Giá : 3,600,000      < - > 0971 221990 Giá : 5,500,000
0963 303323 Giá : 3,600,000      < - > 0971 300777 Giá : 5,500,000
0963 311331 Giá : 3,600,000      < - > 0971 351990 Giá : 5,500,000
0963 322662 Giá : 3,600,000      < - > 0971 351995 Giá : 5,500,000
0963 327779 Giá : 3,600,000      < - > 0971 389668 Giá : 5,500,000
0963 367575 Giá : 3,600,000      < - > 0971 399222 Giá : 5,500,000
0963 447766 Giá : 3,600,000      < - > 0971 486555 Giá : 5,500,000
0963 573789 Giá : 3,600,000      < - > 0971 581368 Giá : 5,500,000
0963 595797 Giá : 3,600,000      < - > 0971 619988 Giá : 5,500,000
0963 696693 Giá : 3,600,000      < - > 0971 6666 90 Giá : 5,500,000
0963 903339 Giá : 3,600,000      < - > 0971 6666 91 Giá : 5,500,000
0963.03.03.66 Giá : 3,600,000      < - > 0971 779699 Giá : 5,500,000
0963.06.1977 Giá : 3,600,000      < - > 0971 787086 Giá : 5,500,000
0963.16.86.16 Giá : 3,600,000      < - > 0971 791197 Giá : 5,500,000
0963.35.1998 Giá : 3,600,000      < - > 0971 8888 61 Giá : 5,500,000
0963.46.66.76 Giá : 3,600,000      < - > 0971 911998 Giá : 5,500,000
0963.47.1996 Giá : 3,600,000      < - > 0971 933688 Giá : 5,500,000
0963.54.1989 Giá : 3,600,000      < - > 0971 968698 Giá : 5,500,000
0963.60.1993 Giá : 3,600,000      < - > 0971 989669 Giá : 5,500,000
0963.84.8886 Giá : 3,600,000      < - > 0971 989689 Giá : 5,500,000
0964 111184 Giá : 3,600,000      < - > 0971 990688 Giá : 5,500,000
0964 403939 Giá : 3,600,000      < - > 0971 991386 Giá : 5,500,000
0964 431789 Giá : 3,600,000      < - > 0971 993968 Giá : 5,500,000
0964 558789 Giá : 3,600,000      < - > 0971.08.9988 Giá : 5,500,000
0964 682006 Giá : 3,600,000      < - > 0971.25.7879 Giá : 5,500,000
0964 938889 Giá : 3,600,000      < - > 0971.29.6969 Giá : 5,500,000
0964.06.1996 Giá : 3,600,000      < - > 0971.39.1992 Giá : 5,500,000
0964.16.1988 Giá : 3,600,000      < - > 0971.89.5599 Giá : 5,500,000
0964.23.1986 Giá : 3,600,000      < - > 0971.9339.86 Giá : 5,500,000
0964.37.1992 Giá : 3,600,000      < - > 0971.94.8899 Giá : 5,500,000
0964.4.2.1994 Giá : 3,600,000      < - > 0971.99.3338 Giá : 5,500,000
0964.42.1998 Giá : 3,600,000      < - > 0971.99.3883 Giá : 5,500,000
0964.50.3939 Giá : 3,600,000      < - > 0971.99.8118 Giá : 5,500,000
0964.52.1994 Giá : 3,600,000      < - > 0972 005000 Giá : 5,500,000
0964.57.1996 Giá : 3,600,000      < - > 0972 161222 Giá : 5,500,000
0964.58.1992  Giá : 3,600,000      < - > 0972 44 22 33 Giá : 5,500,000
0964.58.58.79 Giá : 3,600,000      < - > 0972 528585 Giá : 5,500,000
0964.62.1989 Giá : 3,600,000      < - > 0972 611868 Giá : 5,500,000
0964.71.1993 Giá : 3,600,000      < - > 0972 937293 Giá : 5,500,000
0964.71.1997 Giá : 3,600,000      < - > 0972.98.68.98 Giá : 5,500,000
0964.76.1992 Giá : 3,600,000      < - > 0973 023789 Giá : 5,500,000
0964.78.1997 Giá : 3,600,000      < - > 0973 848168 Giá : 5,500,000
0964.8.3.1994 Giá : 3,600,000      < - > 0973 848584 Giá : 5,500,000
0964.91.1993 Giá : 3,600,000      < - > 0973 867779 Giá : 5,500,000
0964.98.1994 Giá : 3,600,000      < - > 0973.12.9889 Giá : 5,500,000
0964.98.1998 Giá : 3,600,000      < - > 0973.23.33.43 Giá : 5,500,000
0965 163886 Giá : 3,600,000      < - > 0973.79.11.79 Giá : 5,500,000
0965 203868 Giá : 3,600,000      < - > 0974.55.65.75 Giá : 5,500,000
0965 222662 Giá : 3,600,000      < - > 0975 199222 Giá : 5,500,000
0965 279678 Giá : 3,600,000      < - > 0975 552006 Giá : 5,500,000
0965 353678 Giá : 3,600,000      < - > 0975 555896 Giá : 5,500,000
0965 354747 Giá : 3,600,000      < - > 0975 698333 Giá : 5,500,000
0965 369996 Giá : 3,600,000      < - > 0975 712333 Giá : 5,500,000
0965 666680 Giá : 3,600,000      < - > 0975.01.66.99 Giá : 5,500,000
0965 699659 Giá : 3,600,000      < - > 0975.329.555 Giá : 5,500,000
0965 77 1992 Giá : 3,600,000      < - > 0975.3333.95 Giá : 5,500,000
0965 884789 Giá : 3,600,000      < - > 0975.99.1978 Giá : 5,500,000
0965 928789 Giá : 3,600,000      < - > 09756.1111.3 Giá : 5,500,000
0965 960686 Giá : 3,600,000      < - > 09756.3333.5 Giá : 5,500,000
0965 965579 Giá : 3,600,000      < - > 09758.2222.9 Giá : 5,500,000
0965 995968 Giá : 3,600,000      < - > 0976 058868 Giá : 5,500,000
0965.08.1992 Giá : 3,600,000      < - > 0976 122229 Giá : 5,500,000
0965.40.1368 Giá : 3,600,000      < - > 0976 3 1 1992 Giá : 5,500,000
0965.41.1368 Giá : 3,600,000      < - > 0976 663568 Giá : 5,500,000
0965.44.1997 Giá : 3,600,000      < - > 0976 671997 Giá : 5,500,000
0965.6.2.1993 Giá : 3,600,000      < - > 0976 803777 Giá : 5,500,000
0965.77.9995 Giá : 3,600,000      < - > 0976 8888 04 Giá : 5,500,000
0966 217789 Giá : 3,600,000      < - > 0976.13.8998 Giá : 5,500,000
0966 237789 Giá : 3,600,000      < - > 0976.22.1998 Giá : 5,500,000
0966 361886 Giá : 3,600,000      < - > 09760.8888.2 Giá : 5,500,000
0966 363889 Giá : 3,600,000      < - > 09761.3333.1 Giá : 5,500,000
0966 611286 Giá : 3,600,000      < - > 09762.0000.4 Giá : 5,500,000
0966 868877 Giá : 3,600,000      < - > 0977 199968 Giá : 5,500,000
0966 958599 Giá : 3,600,000      < - > 0977 566656 Giá : 5,500,000
0966.04.6686 Giá : 3,600,000      < - > 0977 599299 Giá : 5,500,000
0966.23.1980 Giá : 3,600,000      < - > 0977 751988 Giá : 5,500,000
0966.25.1997 Giá : 3,600,000      < - > 0977 88 1970 Giá : 5,500,000
0966.47.1998 Giá : 3,600,000      < - > 0977 888186 Giá : 5,500,000
0966.51.1993 Giá : 3,600,000      < - > 0977.20.1368 Giá : 5,500,000
0966.68.04.68 Giá : 3,600,000      < - > 0978 136333 Giá : 5,500,000
0966.72.8886 Giá : 3,600,000      < - > 0978 156986 Giá : 5,500,000
0966.724.789 Giá : 3,600,000      < - > 0978.11.8383 Giá : 5,500,000
0966.786.186 Giá : 3,600,000      < - > 0978.29.1368 Giá : 5,500,000
0967 318886 Giá : 3,600,000      < - > 0978.65.1368 Giá : 5,500,000
0967 368588 Giá : 3,600,000      < - > 0979 229226 Giá : 5,500,000
0967 438688 Giá : 3,600,000      < - > 0979 249779 Giá : 5,500,000
0967 69 33 69 Giá : 3,600,000      < - > 0979 250555 Giá : 5,500,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim giá từ 500 đến 1 triệu:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim giá từ 500 đến 1 triệu

+ Số 0 theo thuật phong thủy là con số âm nên rất thích hợp đối với phụ nữ. Ngược với 0 là số 9 là con số dương, thích hợp nhất đối với nam giới. Chính bởi điều này mà cặp số 09 hợp thành âm dương hòa hợp nên được đánh giá tốt về mặt phong thủy. Đối với nữ giới khi chọn mua sim số đẹp nên chọn sim như sim tam hoa 000, sim tứ quý 0000 hay đặc biệt hơn là sim ngũ quý 00000 vô cùng vượng khí.

- Số 2 được hiểu với ý nghĩa mãi mãi. Con số này được đánh giá là con số may mắn bởi vì đại diện cho việc “có đôi có cặp”. Số 2 cũng thể hiện sự cân bằng âm - dương, kết hợp tạo thành Thái lưu, nguồn gốc của vạn vật.

- Số 6 trong Hán Việt là “Lục” được đọc chệch âm trong tiếng Việt là “Lộc” đem lại thuận lợi và may mắn. Hơn nữa, số 6 là gấp đôi của con số 3, lại nằm trong 3 số may mắn bao gồm 3, 6, 9 nên con số 6 rất được ưa chuộng. Do vậy, con số 6 được gắn với tài lộc. Cách viết con số 6 chỉ bởi duy nhất 1 nét cong vào thân với ý  nghĩa lộc sẽ luôn được gói một cách trọn vẹn nhất trong nhà. Bên cạnh đó, hình khối lục giác được đánh giá là khối vững chãi nhất với hình ảnh chiếc tổ con ong. Khuôn mặt người có Lục căn  bao gồm mắt, mũi, tai, lưỡi, da, tư tưởng, Lục long, Lục thân với cha, mẹ, vợ, con, anh chị, em. 

+ Số 8 trong âm Hán Việt là “Bát” được đọc chệch âm trong tiếng Việt là “Phát” - biểu tượng cho phát đạt, thịnh vượng, giàu có. Con số 8 được quan niệm là con số đem lại những điều may mắn. Số 8 được biết đến với việc biểu tượng cho 8 hướng, bát quái, bát âm, bát tiên, bát bửu, 8 điều bất tử trong đạo Lão, bát chánh trong Phật giáo, gương bát quái cũng nhằm để xua đuổi ma quỷ. 

+ Trong dân gian số 9 được gắn cho sự hoàn thiện đến mức dường như khó đạt: Voi 9 ngà, Gà 9 cựa, Ngựa 9 hồng mao. Số 9 trong toán học còn được phân tích với rất nhiều lý thú và gắn nhiều với truyền thuyết lịch sử. Số 9 được quan niệm là biểu trưng của sự quyền uy và sức mạnh. Trước đây, ngai vua được đặt trên 9 bậc, vua chúa thường cho đúc cửu đỉnh (9 cái đỉnh) để minh họa cho quyền lực của mình. Số 9 trong Hán Việt là “Cửu” được đọc trong tiếng Trung đồng âm với “Trường tồn mãi”. Số 9 tượng trưng cho sự vĩnh cửu, là con số của an lành, hạnh phúc, may mắn và nhiều người thích số này hơn cả vì nó tiệm cận đến sự viên mãn, tròn đầy, điều đó đồng nghĩa với việc sẽ tiếp tục sinh sôi, phát triển.

Với những con số cát theo phong thủy này, hi vọng bạn sẽ chọn được sim số đẹp ưng ý giữa vô số sim Viettel, sim Mobifone, sim Vinaphone,… số đẹp giá rẻ .Với sự tư vấn nhiệt tình của nhân viên hỗ trợ sẽ giúp bạn có sự lựa chọn tốt nhất. Chúc bạn chọn sim số đẹp thành công.

>>>Xem thêm các bài viết khác:
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.sodienthoaivip.com/2017/08/so-cat-trong-thuat-phong-thuy.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét