Danh sách sim tam hoa Viettel

Ở bài viết trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về sim tam hoa hợp phong thủy. Hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu về những loại sim tam hoa Viettel qua bài viết dưới đây.

>>>Tham khảo thêm:
Tìm hiểu về những loại sim tam hoa Viettel

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

09758.4444.7 Giá : 3,500,000      < - > 0981.77.6969 Giá : 6,500,000
09759.5555.1 Giá : 3,500,000      < - > 0981.81.82.89 Giá : 6,500,000
09759.7777.1 Giá : 3,500,000      < - > 0981.90.3666 Giá : 6,500,000
09759.7777.3 Giá : 3,500,000      < - > 0981.909.868 Giá : 6,500,000
0976 008779 Giá : 3,500,000      < - > 0982 189589 Giá : 6,500,000
0976 044111 Giá : 3,500,000      < - > 0982 443979 Giá : 6,500,000
0976 090696 Giá : 3,500,000      < - > 0982 444434 Giá : 6,500,000
0976 13 1977 Giá : 3,500,000      < - > 0982 468246 Giá : 6,500,000
0976 150123 Giá : 3,500,000      < - > 0982 611998 Giá : 6,500,000
0976 195295 Giá : 3,500,000      < - > 0982 666883 Giá : 6,500,000
0976 197939 Giá : 3,500,000      < - > 0982 691998 Giá : 6,500,000
0976 217222 Giá : 3,500,000      < - > 0982 828778 Giá : 6,500,000
0976 22 2012 Giá : 3,500,000      < - > 0982 878998 Giá : 6,500,000
0976 286296 Giá : 3,500,000      < - > 0982 986869 Giá : 6,500,000
0976 307111 Giá : 3,500,000      < - > 0982.65.1102 Giá : 6,500,000
0976 308111 Giá : 3,500,000      < - > 0983 204789 Giá : 6,500,000
0976 309111 Giá : 3,500,000      < - > 0983 366883 Giá : 6,500,000
0976 314111 Giá : 3,500,000      < - > 0983 561994 Giá : 6,500,000
0976 319111 Giá : 3,500,000      < - > 0983 572666 Giá : 6,500,000
0976 327111 Giá : 3,500,000      < - > 0983 662016 Giá : 6,500,000
0976 340111 Giá : 3,500,000      < - > 0983 663989 Giá : 6,500,000
0976 347111 Giá : 3,500,000      < - > 0983 681179 Giá : 6,500,000
0976 35 1984 Giá : 3,500,000      < - > 0983 880866 Giá : 6,500,000
0976 355 686 Giá : 3,500,000      < - > 0983 997989 Giá : 6,500,000
0976 383568 Giá : 3,500,000      < - > 0983.23.23.83 Giá : 6,500,000
0976 397222 Giá : 3,500,000      < - > 0983.89.2002 Giá : 6,500,000
0976 399969 Giá : 3,500,000      < - > 0984 881333 Giá : 6,500,000
0976 555521 Giá : 3,500,000      < - > 0984 929222 Giá : 6,500,000
0976 576222 Giá : 3,500,000      < - > 0984.0000.78 Giá : 6,500,000
0976 601987 Giá : 3,500,000      < - > 0985 511686 Giá : 6,500,000
0976 668839 Giá : 3,500,000      < - > 0985 588696 Giá : 6,500,000
0976 672288 Giá : 3,500,000      < - > 0985 778886 Giá : 6,500,000
0976 74 1978 Giá : 3,500,000      < - > 0985 786866 Giá : 6,500,000
0976 846468 Giá : 3,500,000      < - > 0985 881186 Giá : 6,500,000
0976 847684 Giá : 3,500,000      < - > 0985.12.1993 Giá : 6,500,000
0976 858268 Giá : 3,500,000      < - > 0985.53.53.54 Giá : 6,500,000
0976 899994 Giá : 3,500,000      < - > 0985.77.1997 Giá : 6,500,000
0976.23.1995 Giá : 3,500,000      < - > 0986 000779 Giá : 6,500,000
0976.25.1992 Giá : 3,500,000      < - > 0986 129222 Giá : 6,500,000
0976.28.7997 Giá : 3,500,000      < - > 0986 339866 Giá : 6,500,000
0976.37.1995 Giá : 3,500,000      < - > 0986 365579 Giá : 6,500,000
0976.57.1986 Giá : 3,500,000      < - > 0986 389979 Giá : 6,500,000
0976.62.1995 Giá : 3,500,000      < - > 0986 456468 Giá : 6,500,000
0976.72.9898 Giá : 3,500,000      < - > 0986 479979 Giá : 6,500,000
0976.81.8968 Giá : 3,500,000      < - > 0986 543979 Giá : 6,500,000
0976.83.86.83 Giá : 3,500,000      < - > 0986 626996 Giá : 6,500,000
0976.85.9899 Giá : 3,500,000      < - > 0986 636996 Giá : 6,500,000
0976.86.86.93 Giá : 3,500,000      < - > 0986 669179 Giá : 6,500,000
0976.92.6969 Giá : 3,500,000      < - > 0986 682008 Giá : 6,500,000
0976.954.789 Giá : 3,500,000      < - > 0986 799689 Giá : 6,500,000
09760.5555.4 Giá : 3,500,000      < - > 0986 809886 Giá : 6,500,000
09761.5555.3 Giá : 3,500,000      < - > 0986 868806 Giá : 6,500,000
09761.5555.4 Giá : 3,500,000      < - > 0986 998799 Giá : 6,500,000
09761.7777.3 Giá : 3,500,000      < - > 0986.68.29.68 Giá : 6,500,000
09762.5555.0 Giá : 3,500,000      < - > 0987 222979 Giá : 6,500,000
0977 012689 Giá : 3,500,000      < - > 0987 323222 Giá : 6,500,000
0977 068362 Giá : 3,500,000      < - > 0987 368889 Giá : 6,500,000
0977 100668 Giá : 3,500,000      < - > 0987 65 1998 Giá : 6,500,000
0977 14 1975 Giá : 3,500,000      < - > 0987 818111 Giá : 6,500,000
0977 14 1984 Giá : 3,500,000      < - > 0987 878338 Giá : 6,500,000
0977 195179 Giá : 3,500,000      < - > 0987 898778 Giá : 6,500,000
0977 32 1978 Giá : 3,500,000      < - > 0988 063636 Giá : 6,500,000
0977 333589 Giá : 3,500,000      < - > 0988 149153 Giá : 6,500,000
0977 372828 Giá : 3,500,000      < - > 0988 293789 Giá : 6,500,000
0977 388286 Giá : 3,500,000      < - > 0988 386839 Giá : 6,500,000
0977 41 1996 Giá : 3,500,000      < - > 0988 393386 Giá : 6,500,000
0977 489 989 Giá : 3,500,000      < - > 0988 489988 Giá : 6,500,000
0977 51 1984 Giá : 3,500,000      < - > 0988 572789 Giá : 6,500,000
0977 529629 Giá : 3,500,000      < - > 0988 631777 Giá : 6,500,000
0977 53 1976 Giá : 3,500,000      < - > 0988 779993 Giá : 6,500,000
0977 555573 Giá : 3,500,000      < - > 0988 82 1981 Giá : 6,500,000
0977 58 1978 Giá : 3,500,000      < - > 0988 82 1998 Giá : 6,500,000
0977 611655 Giá : 3,500,000      < - > 0988 868695 Giá : 6,500,000
0977 616656 Giá : 3,500,000      < - > 0988 888449 Giá : 6,500,000
0977 648468 Giá : 3,500,000      < - > 0988 888519 Giá : 6,500,000
0977 771068 Giá : 3,500,000      < - > 0988 889795 Giá : 6,500,000
0977 776526 Giá : 3,500,000      < - > 0988.30.7788 Giá : 6,500,000
0977 836839 Giá : 3,500,000      < - > 0989 128912 Giá : 6,500,000
0977 858379 Giá : 3,500,000      < - > 0989 281996 Giá : 6,500,000
0977 94 1978 Giá : 3,500,000      < - > 0989 338955 Giá : 6,500,000
0977 977655 Giá : 3,500,000      < - > 0989 351994 Giá : 6,500,000
0977 993969 Giá : 3,500,000      < - > 0989 438777 Giá : 6,500,000
0977.20.20.90 Giá : 3,500,000      < - > 0989 551982 Giá : 6,500,000
0977.30.03.99 Giá : 3,500,000      < - > 0989 633363 Giá : 6,500,000
0977.30.9669 Giá : 3,500,000      < - > 0989 873777 Giá : 6,500,000
0977.35.1996 Giá : 3,500,000      < - > 0989 992499 Giá : 6,500,000
0977.38.1995 Giá : 3,500,000      < - > 0989 998179 Giá : 6,500,000
0977.52.58.59 Giá : 3,500,000      < - > 0989.09.8383 Giá : 6,500,000
0977.60.1818 Giá : 3,500,000      < - > 0989.29.59.89 Giá : 6,500,000
0977.61.1987 Giá : 3,500,000      < - > 0989.57.7879 Giá : 6,500,000
0977.67.1994 Giá : 3,500,000      < - > 09.888.111.87 Giá : 6,500,000
0977.68.65.69 Giá : 3,500,000      < - > 09.83.83.83.02 Giá : 6,500,000
0977.74.1998 Giá : 3,500,000      < - > 09.81.82.89.88 Giá : 6,500,000
0977.82.1994 Giá : 3,500,000      < - > 09.64.62.62.68 Giá : 6,500,000
0977.98.1980 Giá : 3,500,000      < - > 09 8585 1978 Giá : 6,500,000
0978 041997 Giá : 3,500,000      < - > 09 6565 5252 Giá : 6,500,000
0978 166179 Giá : 3,500,000      < - > 0869.98.3979 Giá : 6,500,000
0978 228468 Giá : 3,500,000      < - > 0869.898.789 Giá : 6,500,000
0978 319678 Giá : 3,500,000      < - > 0869.859.868 Giá : 6,500,000
0978 330688 Giá : 3,500,000      < - > 0869.69.88.69 Giá : 6,500,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim số lặp:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim số lặp giá rẻ

Sim số đẹp hiện nay đang là trào lưu được nhiều người ưa chuộng. Nhiều người đầu tư không ít thời gian, công sức và tiền bạc để săn lùng sim tam hoa Viettel đang chiếm rất nhiều sự quan tâm. Thị trường viễn thông Việt Nam đang có khá nhiều nhà mạng với hàng triệu sim số đẹp nói chung và số lượng lớn sim tam hoa nói riêng, Viettel đang chiếm được phần lớn thị phần. 

Viettel là nhà mạng sở hữu nhiều đầu số cổ có ý nghĩa đẹp như đầu 096, đầu 097, đầu 098 nên có được số lượng khách hàng rất lớn. Sim số đẹp tam hoa sẽ thực sự giá trị hơn rất nhiều khi ngoài bộ tam hoa ấn tượng thì đầu số cổ và giàu ý nghĩa cũng vô cùng quan trọng. Những sim tam hoa có nhiều ý nghĩa và may mắn nhất là sim tam hoa 333 – tam tài, sim tam hoa 5 – tam phúc, sim tam hoa 6 – tam lộc và sim tam hoa 9 – trường cửu. Đối với người Á Đông, ý nghĩa của sim tam hoa sẽ tăng lên rất nhiều khi những bộ tam hoa mang những ý nghĩa tốt đẹp.

Sim tam hoa Viettel số đẹp thực sự chiếm được cảm tình của đa số những người chơi sim với những vận may và tài lộc mang lại. Là chủ nhân của sim tam hoa hợp mệnh sẽ giúp cho người dùng an tâm, cảm thấy tự tin hơn trong công việc làm ăn cũng như thuận lợi hơn rất nhiều. Sim tam hoa Viettel xứng đáng là sự lựa chọn hàng đầu đáp ứng mong muốn có được những sự thuận lợi và may mắn từ sim phong thủy nếu yêu thích nhà mạng Viettel.

Các loại sim tam hoa số đẹp hiện nay

+ Phân loại sim tam hoa theo cách thức thanh toán cước

Sim Viettel luôn không ngừng đưa ra những hướng đi mới nên nhà mạng này rất chú tâm đến việc đem đến cho khách hàng rất nhiều sim số đẹp với nhiều ưu đãi, khuyến mãi và các gói cước hấp dẫn.

Hiện nay, sim tam hoa Viettel được phân loại theo 2 gói cưới đó là: sim Viettel trả trước và sim Viettel trả sau. Để có thể lựa chọn hình thức thanh toán cước phù hợp nhất thì tùy thuộc chủ yếu vào những điều kiện cụ thể của người dùng.

+ Phân loại sim tam hoa theo số lượng bộ tam hoa

Sim tam hoa có 2 loại chính: sim tam hoa đơn và sim tam hoa kép.
  • Sim tam hoa đơn là: sim có đuôi chỉ chứa một cặp tam hoa như: xxx111, xxx222,....
  • Sim tam hoa kép là: loại sim có chứa 2 cặp tam hoa trong đuôi của mình như: xxx111111, xxx999999....
Với mỗi sim tam hoa khác nhau thì khoản tiền mà bạn phải bỏ ra để sở hữu được chúng cũng không giống nhau. Bạn có thể thấy: cặp tam hoa 888 được bán với giá rất cao nhưng nhiều người vẫn bỏ tiền mua, nhưng sim có cặp tam hoa 444 thì lại ngược lại, giá khá rẻ mà người mua vẫn ít.

Chúng tôi là đơn vị kinh doanh lâu năm trong lĩnh vực sim số đẹp nên am hiểu nhu cầu của mọi đối tượng khách hàng. Bạn sẽ có được sự lựa chọn sim tam hoa tốt nhất với sự tư vấn nhiệt tình của đội ngũ nhân viên kinh doanh giàu kinh nghiệm sẵn sàng cung cấp cho bạn những thông tin phong thủy tốt nhất. Đến với chúng tôi, bạn sẽ không phải băn khoăn về việc lựa chọn sim số đẹp nào cho hợp mệnh cũng như hình thức gói cước nào phù hợp.

Chúng tôi có chính sách giao sim tận nơi theo địa chỉ yêu cầu hoàn toàn miễn phí thì khách hàng mới phải thanh toán, việc bạn cần làm vô cùng đơn giản chỉ là ngồi tại nhà và click chuột tìm kiếm. Sau khi chọn sim, bạn đợi giao sim tận nhà mà không phải mất công đến với các địa chỉ trung tâm để mua sim số đẹp mà bạn mong muốn.

Chúc bạn chọn sim số đẹp gặp nhiều may mắn.

>>>Xem thêm các bài viết khác:
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.sodienthoaivip.com/2017/08/sim-tam-hoa-viettel.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét