Các bước chọn sim tam hoa hợp phong thủy

Bài viết trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về cách xem bói số điện thoại. Trong bài viết hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về sim tam hoa hợp phong thủy nhé!

>>>Tham khảo thêm:


>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0972.41.1995 Giá : 3,500,000      < - > 0972 181995 Giá : 6,500,000
0972.43.1995 Giá : 3,500,000      < - > 0972 222338 Giá : 6,500,000
0972.4747.68 Giá : 3,500,000      < - > 0972 591995 Giá : 6,500,000
0972.48.1997 Giá : 3,500,000      < - > 0972 858898 Giá : 6,500,000
0972.55.9339 Giá : 3,500,000      < - > 0972 888807 Giá : 6,500,000
0972.69.29.69 Giá : 3,500,000      < - > 0972.6666.28 Giá : 6,500,000
0972.86.2005 Giá : 3,500,000      < - > 0972.94.6886 Giá : 6,500,000
0972.89.82.89 Giá : 3,500,000      < - > 0973 119779 Giá : 6,500,000
0972.95.9998 Giá : 3,500,000      < - > 0973 222922 Giá : 6,500,000
0972.99.60.68 Giá : 3,500,000      < - > 0973 227879 Giá : 6,500,000
0973 081997 Giá : 3,500,000      < - > 0973 286379 Giá : 6,500,000
0973 169189 Giá : 3,500,000      < - > 0973 568679 Giá : 6,500,000
0973 186861 Giá : 3,500,000      < - > 0973 571368 Giá : 6,500,000
0973 222899 Giá : 3,500,000      < - > 0973 579879 Giá : 6,500,000
0973 301980 Giá : 3,500,000      < - > 0973 941 941 Giá : 6,500,000
0973 41 1976 Giá : 3,500,000      < - > 0973 998968 Giá : 6,500,000
0973 41 1979 Giá : 3,500,000      < - > 0973.11.55.11 Giá : 6,500,000
0973 550005 Giá : 3,500,000      < - > 0973.59.95.59 Giá : 6,500,000
0973 555563 Giá : 3,500,000      < - > 0974 588858 Giá : 6,500,000
0973 585589 Giá : 3,500,000      < - > 0974.27.78.78 Giá : 6,500,000
0973 590789 Giá : 3,500,000      < - > 0975 357911 Giá : 6,500,000
0973 652368 Giá : 3,500,000      < - > 0975 671333 Giá : 6,500,000
0973 657986 Giá : 3,500,000      < - > 0976 389399 Giá : 6,500,000
0973 75 1978 Giá : 3,500,000      < - > 0976 882789 Giá : 6,500,000
0973 838885 Giá : 3,500,000      < - > 0976 883686 Giá : 6,500,000
0973 84 1977 Giá : 3,500,000      < - > 0976 998979 Giá : 6,500,000
0973 91 1977 Giá : 3,500,000      < - > 0977 709688 Giá : 6,500,000
0973 959886 Giá : 3,500,000      < - > 0977 777596 Giá : 6,500,000
0973 993393 Giá : 3,500,000      < - > 0977 777659 Giá : 6,500,000
0973.08.7879 Giá : 3,500,000      < - > 0977 777856 Giá : 6,500,000
0973.11.11.80 Giá : 3,500,000      < - > 0977 779786 Giá : 6,500,000
0973.12.9669 Giá : 3,500,000      < - > 0977 793222 Giá : 6,500,000
0973.38.28.18 Giá : 3,500,000      < - > 0977 799768 Giá : 6,500,000
0973.43.93.93 Giá : 3,500,000      < - > 0977 911968 Giá : 6,500,000
0973.59.2002 Giá : 3,500,000      < - > 0977 919579 Giá : 6,500,000
0973.63.1995 Giá : 3,500,000      < - > 0977.17.71.71 Giá : 6,500,000
0973.66.00.55 Giá : 3,500,000      < - > 0977.68.3568 Giá : 6,500,000
0973.68.2007 Giá : 3,500,000      < - > 0977.88.8181 Giá : 6,500,000
0973.69.2005 Giá : 3,500,000      < - > 09777.21.000 Giá : 6,500,000
0973.85.3979 Giá : 3,500,000      < - > 0978 158868 Giá : 6,500,000
0973.89.89.83 Giá : 3,500,000      < - > 0978 338979 Giá : 6,500,000
0973.92.52.52 Giá : 3,500,000      < - > 0978 386779 Giá : 6,500,000
0973.96.55.99 Giá : 3,500,000      < - > 0978 448688 Giá : 6,500,000
0974 15 1977 Giá : 3,500,000      < - > 0978 638866 Giá : 6,500,000
0974 336 368 Giá : 3,500,000      < - > 0979 066006 Giá : 6,500,000
0974 43 1984 Giá : 3,500,000      < - > 0979 116166 Giá : 6,500,000
0974 63 1977 Giá : 3,500,000      < - > 0979 252255 Giá : 6,500,000
0974 681981 Giá : 3,500,000      < - > 0979 285333 Giá : 6,500,000
0974 82 1976 Giá : 3,500,000      < - > 0979 565579 Giá : 6,500,000
0974 888108 Giá : 3,500,000      < - > 0979 656696 Giá : 6,500,000
0974 95 1978 Giá : 3,500,000      < - > 0979 836222 Giá : 6,500,000
0974 96 1976 Giá : 3,500,000      < - > 0979 869698 Giá : 6,500,000
0974 983968 Giá : 3,500,000      < - > 0979.19.7878 Giá : 6,500,000
0974.00.44.04 Giá : 3,500,000      < - > 0979.35.55.75 Giá : 6,500,000
0974.28.1993 Giá : 3,500,000      < - > 0979.51.52.52 Giá : 6,500,000
0974.30.3979 Giá : 3,500,000      < - > 0979.77.4333 Giá : 6,500,000
0974.37.1986 Giá : 3,500,000      < - > 0979.88.22.33 Giá : 6,500,000
0974.54.3979 Giá : 3,500,000      < - > 098 11 22 339 Giá : 6,500,000
0974.6 1.1979 Giá : 3,500,000      < - > 098 1111 838 Giá : 6,500,000
0974.62.1986 Giá : 3,500,000      < - > 098 19 19 779 Giá : 6,500,000
0974.70.3979 Giá : 3,500,000      < - > 098 19 29 779 Giá : 6,500,000
0974.71.1993 Giá : 3,500,000      < - > 0981 111286 Giá : 6,500,000
0974.82.1993 Giá : 3,500,000      < - > 0981 123 179 Giá : 6,500,000
0974.82.1997 Giá : 3,500,000      < - > 0981 139886 Giá : 6,500,000
0974.85.8886 Giá : 3,500,000      < - > 0981 161997 Giá : 6,500,000
0975 033331 Giá : 3,500,000      < - > 0981 181994 Giá : 6,500,000
0975 14 1977 Giá : 3,500,000      < - > 0981 231231 Giá : 6,500,000
0975 161779 Giá : 3,500,000      < - > 0981 232012 Giá : 6,500,000
0975 186139 Giá : 3,500,000      < - > 0981 232013 Giá : 6,500,000
0975 27 1977 Giá : 3,500,000      < - > 0981 251998 Giá : 6,500,000
0975 339388 Giá : 3,500,000      < - > 0981 261998 Giá : 6,500,000
0975 351987 Giá : 3,500,000      < - > 0981 277288 Giá : 6,500,000
0975 436668 Giá : 3,500,000      < - > 0981 291998 Giá : 6,500,000
0975 507222 Giá : 3,500,000      < - > 0981 351998 Giá : 6,500,000
0975 59 1984 Giá : 3,500,000      < - > 0981 361998 Giá : 6,500,000
0975 666630 Giá : 3,500,000      < - > 0981 531998 Giá : 6,500,000
0975 825835 Giá : 3,500,000      < - > 0981 577579 Giá : 6,500,000
0975 857785 Giá : 3,500,000      < - > 0981 591986 Giá : 6,500,000
0975 86 1984 Giá : 3,500,000      < - > 0981 631998 Giá : 6,500,000
0975 891868 Giá : 3,500,000      < - > 0981 69 1234 Giá : 6,500,000
0975 92 1977 Giá : 3,500,000      < - > 0981 761998 Giá : 6,500,000
0975 922944 Giá : 3,500,000      < - > 0981 771992 Giá : 6,500,000
0975 953222 Giá : 3,500,000      < - > 0981 771997 Giá : 6,500,000
0975 955989 Giá : 3,500,000      < - > 0981 771998 Giá : 6,500,000
0975 98 1984 Giá : 3,500,000      < - > 0981 778998 Giá : 6,500,000
0975 990699 Giá : 3,500,000      < - > 0981 812333 Giá : 6,500,000
0975.14.1995 Giá : 3,500,000      < - > 0981 889168 Giá : 6,500,000
0975.23.1982 Giá : 3,500,000      < - > 0981 889368 Giá : 6,500,000
0975.26.1995 Giá : 3,500,000      < - > 0981 93 93 68 Giá : 6,500,000
0975.38.1987 Giá : 3,500,000      < - > 0981 991102 Giá : 6,500,000
0975.44.4646 Giá : 3,500,000      < - > 0981 999379 Giá : 6,500,000
0975.70.1994 Giá : 3,500,000      < - > 0981 999559 Giá : 6,500,000
0975.71.7968 Giá : 3,500,000      < - > 0981.22.1997 Giá : 6,500,000
0975.83.84.86 Giá : 3,500,000      < - > 0981.29.8886 Giá : 6,500,000
0975.90.7879 Giá : 3,500,000      < - > 0981.30.8899 Giá : 6,500,000
0975.91.1980 Giá : 3,500,000      < - > 0981.33.1994 Giá : 6,500,000
09757.4444.1 Giá : 3,500,000      < - > 0981.33.1997 Giá : 6,500,000
09757.4444.3 Giá : 3,500,000      < - > 0981.55.1994 Giá : 6,500,000
09757.9999.4 Giá : 3,500,000      < - > 0981.55.1997 Giá : 6,500,000
09758.4444.5 Giá : 3,500,000      < - > 0981.67.6668 Giá : 6,500,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim tam hoa giá rẻ:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim tam hoa giá rẻ

Sim tam hoa là một trong những dòng sim số đẹp được ưa chuộng bởi có cách sắp xếp các con số độc đáo và được đánh giá cao vì là một sim phong thủy đem đến nhiều ý nghĩa cho chủ sở hữu. Chính vì vậy, bên cạnh hình thức đẹp thì việc lựa chọn những con số nào có trong sim tam hoa đảm bảo hợp phong thủy thì giá trị của sim số đẹp đó đang nâng lên nhiều lần.

Thế nào là sim tam hoa hợp phong thủy?

Ý nghĩa của mỗi dãy số được đánh giá bởi những quan niệm, quan điểm khá khác nhau trong lĩnh vực sim số đẹp nói chung và sim phong thủy nói riêng. Mặc dù vậy, những quan điểm này cũng có điểm chung là sim tam hoa số đẹp hợp phong thủy sẽ chứa dãy sim số gồm bộ tam hoa có 3 số giống nhau đứng ở vị trí giữa sim hay cuối sim điện thoại. Các con số này hợp mệnh người dùng, đảm bảo cân bằng âm dương, ngũ hành con số tương sinh với ngũ hành của người dùng và quái khí chứa vượng khí sẽ đem lại những điều tốt đẹp, thuận lợi và suôn sẻ cho chủ sở hữu.

Mỗi người sẽ có ngũ hành riêng nên hợp mệnh với những con số khác nhau, sự lặp lại của bộ tam hoa đảm bảo tương sinh và tránh sự xuất hiện của các con số tương khắc trong sim.

Xét về ngũ hành thì mỗi người lại có những con số hợp mệnh khác nhau, sự lặp lại của 3 số cuối đẹp, tương sinh với ngũ hành của người sở hữu, tránh sự lặp lại của những con số tương khắc.

Việc đánh giá sim tam hoa hợp phong thủy hay không cũng cần dựa vào yếu tố âm dương có sự cân bằng hay không. Sự hòa hợp, sinh sôi, nảy nở và phát triển không ngừng của vạn vật có được từ sự cân bằng âm dương. Sim tam hoa sẽ giúp bạn cải biến vận mệnh, đem lại sự bình an, may mắn và thuận lợi trong công việc và cuộc sống của người dùng thông qua sự cân bằng các con số chẵn – lẻ dù chỉ ở mức tương đối.

Nếu yếu tố âm dương được coi là thiên thời thì yếu tố quái khí sở hữu những vượng khí sản sinh ra thiên thời. Tương ứng với mỗi dãy sim tam hoa đều có một quẻ quái khí. Trong đó, có dãy số có quẻ mang điềm cát (điềm tốt) nhưng cũng có dãy số mang điềm hung (tức là xấu). Nếu bạn không thể chọn được quẻ điềm cát thì bạn có thể chọn quẻ bình thường (quẻ không tốt cũng không xấu).

Cách chọn mua sim tam hoa hợp phong thủy

Sim tam hoa là một dạng sim số đẹp được ẩn chứa từ bên trong. Việc biết cách chọn mua sim tam hoa hợp phong thủy bởi việc kết hợp các yếu tố phong thủy sẽ giúp bạn nhanh chóng đạt được những mong muốn, ước nguyện dễ dàng hơn.

Để chọn mua sim tam hoa hợp phong thủy, bạn cần thực hiện theo những bước cơ bản sau:

+ Bước 1: Chọn các con số hợp mệnh

Mệnh trong ngũ hàng của mỗi người là khác nhau. Để lựa chọn được những con số hợp mệnh, bạn cần biết mình thuộc mệnh nào. Khi xác định được mệnh của mình, bạn lựa chọn những con số có ngũ hành tương sinh với ngũ hành của mình và hạn chế sự xuất hiện của các con số tương khắc sẽ hỗ trợ đắc lực cho mệnh của bạn. Vói con số hợp mệnh được nhân lên gấp 3 lần thì may mắn của bạn sẽ được tăng lên nhiều lần

+ Bước 2: Lựa chọn dãy sim số có sự cân đối các yếu tố phong thủy

Khi lựa chọn sim số đẹp ngoài bộ tam hoa trong sim hợp mệnh thì các con số còn lại trong dãy số cũng đòi hỏi có sự lựa chọn kỹ lưỡng nhằm đảm bảo có sự cân bằng, hài hòa các yếu tố âm dương và quái khí.

Nếu bạn thực sự am hiểu về sim phong thủy thì việc chọn lựa những chiếc sim tam hoa hợp mệnh đem lại nhiều ý nghĩa với giá cả phải chăng là điều vô cùng đơn giản. Bạn có rất nhiều sự lựa chọn với sim tam hoa Viettel, sim tam hoa Vinaphone, sim tam hoa Mobifone, sim tam hoa Vietnamobile...

Chúc bạn sở hữu những sim tam hoa ưng ý, đem lại nhiều thịnh vượng và may mắn.

>>>Xem thêm các bài viết khác:
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.sodienthoaivip.com/2017/08/sim-tam-hoa-hop-phong-thuy.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét