Quan niệm về sim số đẹp , số xấu của người Việt

Ở bài viết trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về sim số đẹp số tránh theo quan niệm mỗi quốc gia. Trong bài viết hôm nay hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về ý nghĩa của các con số trong sim số đẹp ngay sau đây.

>>>Tham khảo thêm;
Quan niệm về sim số đẹp của người Việt Nam

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0974.4.5.1997 Giá : 3,600,000      < - > 0983 702777 Giá : 5,500,000
0974.51.1993 Giá : 3,600,000      < - > 0983 896379 Giá : 5,500,000
0974.84.1992 Giá : 3,600,000      < - > 0983 999918 Giá : 5,500,000
0974.93.1990 Giá : 3,600,000      < - > 0983.716.333 Giá : 5,500,000
0975 658789 Giá : 3,600,000      < - > 0983.9999.48 Giá : 5,500,000
0975 842789 Giá : 3,600,000      < - > 0984 441996 Giá : 5,500,000
0975.06.19.92 Giá : 3,600,000      < - > 0984 49 1991 Giá : 5,500,000
0975.60.1998 Giá : 3,600,000      < - > 0984.11.44.11 Giá : 5,500,000
0976 747789 Giá : 3,600,000      < - > 0984.217.666 Giá : 5,500,000
0976 789289 Giá : 3,600,000      < - > 0985 017555 Giá : 5,500,000
0976 860866 Giá : 3,600,000      < - > 0985 321789 Giá : 5,500,000
0976.20.1996 Giá : 3,600,000      < - > 0985 611168 Giá : 5,500,000
0976.38.2686 Giá : 3,600,000      < - > 0985 765789 Giá : 5,500,000
0976.45.7779 Giá : 3,600,000      < - > 0985 862828 Giá : 5,500,000
0976.48.1995 Giá : 3,600,000      < - > 0985.39.85.88 Giá : 5,500,000
0976.68.59.68 Giá : 3,600,000      < - > 0985.77.7887 Giá : 5,500,000
0977.22.2006 Giá : 3,600,000      < - > 0985.78.7887 Giá : 5,500,000
0977.92.96.98 Giá : 3,600,000      < - > 0985.78.8778 Giá : 5,500,000
0978 592789 Giá : 3,600,000      < - > 0985.87.87.78 Giá : 5,500,000
0978.072.555 Giá : 3,600,000      < - > 0985.99.4078 Giá : 5,500,000
0978.27.8889 Giá : 3,600,000      < - > 0986 181998 Giá : 5,500,000
0978.37.1686 Giá : 3,600,000      < - > 0986 229226 Giá : 5,500,000
0978.67.1997 Giá : 3,600,000      < - > 0986 244222 Giá : 5,500,000
0978.77.3568 Giá : 3,600,000      < - > 0986 311992 Giá : 5,500,000
0979 56 1987 Giá : 3,600,000      < - > 0986 386396 Giá : 5,500,000
0979 666486 Giá : 3,600,000      < - > 0986 399188 Giá : 5,500,000
0979 752668 Giá : 3,600,000      < - > 0986 599566 Giá : 5,500,000
0979 752688 Giá : 3,600,000      < - > 0986 622005 Giá : 5,500,000
0979 858188 Giá : 3,600,000      < - > 0986 858111 Giá : 5,500,000
0979.0979.62 Giá : 3,600,000      < - > 0986.17.1991 Giá : 5,500,000
0979.40.1993 Giá : 3,600,000      < - > 0986.33.3737 Giá : 5,500,000
0979.71.1977 Giá : 3,600,000      < - > 0986.58.8679 Giá : 5,500,000
098 135 1199 Giá : 3,600,000      < - > 0987 003993 Giá : 5,500,000
098 136 1199 Giá : 3,600,000      < - > 0987 936579 Giá : 5,500,000
098 183 1966 Giá : 3,600,000      < - > 0987 937799 Giá : 5,500,000
098.113.55.66 Giá : 3,600,000      < - > 0987.15.15.88 Giá : 5,500,000
098.12345.50 Giá : 3,600,000      < - > 0987.97.1992 Giá : 5,500,000
0981 111833 Giá : 3,600,000      < - > 0988 17 1981 Giá : 5,500,000
0981 123126 Giá : 3,600,000      < - > 0988 2 6 1985 Giá : 5,500,000
0981 333387 Giá : 3,600,000      < - > 0988 283689 Giá : 5,500,000
0981 528789 Giá : 3,600,000      < - > 0988 567557 Giá : 5,500,000
0981 569998 Giá : 3,600,000      < - > 0988 638979 Giá : 5,500,000
0981 606696 Giá : 3,600,000      < - > 0988 82 1997 Giá : 5,500,000
0981 616619 Giá : 3,600,000      < - > 0988 886984 Giá : 5,500,000
0981 809868 Giá : 3,600,000      < - > 0988.22.06.22 Giá : 5,500,000
0981 897868 Giá : 3,600,000      < - > 0988.22.16.22 Giá : 5,500,000
0981 908998 Giá : 3,600,000      < - > 0988.28.3398 Giá : 5,500,000
0981.17.12.94 Giá : 3,600,000      < - > 0988.45.7878 Giá : 5,500,000
0981.68.80.68 Giá : 3,600,000      < - > 0988.74.1368 Giá : 5,500,000
0982 332279 Giá : 3,600,000      < - > 0988.78.1997 Giá : 5,500,000
0982 981889 Giá : 3,600,000      < - > 0989 053078 Giá : 5,500,000
0982.71.2004 Giá : 3,600,000      < - > 0989 300079 Giá : 5,500,000
0983 289279 Giá : 3,600,000      < - > 0989 555005 Giá : 5,500,000
0983.54.1998 Giá : 3,600,000      < - > 0989 611677 Giá : 5,500,000
0983.54.2001 Giá : 3,600,000      < - > 0989 712777 Giá : 5,500,000
0983.92.3883 Giá : 3,600,000      < - > 0989.04.11.88 Giá : 5,500,000
0984 098482 Giá : 3,600,000      < - > 0989.24.78.79 Giá : 5,500,000
0984 098490 Giá : 3,600,000      < - > 0989.43.1368 Giá : 5,500,000
0984 098495 Giá : 3,600,000      < - > 09.868.868.35 Giá : 5,500,000
0984 685579 Giá : 3,600,000      < - > 09.868.868.23 Giá : 5,500,000
0984 853868 Giá : 3,600,000      < - > 09.8118.95.95 Giá : 5,500,000
0984.12.9559 Giá : 3,600,000      < - > 09.8118.55.66 Giá : 5,500,000
0984.81.1996 Giá : 3,600,000      < - > 09.68.39.54.39 Giá : 5,500,000
0985 297789 Giá : 3,600,000      < - > 09.666999.04 Giá : 5,500,000
0985 362789 Giá : 3,600,000      < - > 09.666999.02 Giá : 5,500,000
0985 663339 Giá : 3,600,000      < - > 09.616.686.39 Giá : 5,500,000
0985.26.2001 Giá : 3,600,000      < - > 09.61.61.91.68 Giá : 5,500,000
0985.31.1987 Giá : 3,600,000      < - > 09 8970 1970 Giá : 5,500,000
0985.31.1998 Giá : 3,600,000      < - > 09 8833 2004 Giá : 5,500,000
0985.4.9.1997 Giá : 3,600,000      < - > 09 8118 9009 Giá : 5,500,000
0985.77.7227 Giá : 3,600,000      < - > 09.81.18.81.83 Giá : 5,500,000
0985.79.86.39 Giá : 3,600,000      < - > 09.81.18.81.16 Giá : 5,500,000
0985.80.0880 Giá : 3,600,000      < - > 09.81.18.81.13 Giá : 5,500,000
0985.84.8448 Giá : 3,600,000      < - > 09 7878 1970 Giá : 5,500,000
0985.88.8448 Giá : 3,600,000      < - > 09 7373 1974 Giá : 5,500,000
0986 398983 Giá : 3,600,000      < - > 09 6789 2889 Giá : 5,500,000
0986 432168 Giá : 3,600,000      < - > 09 661 67889 Giá : 5,500,000
0986 612661 Giá : 3,600,000      < - > 0869.93.39.79 Giá : 5,500,000
0986 613661 Giá : 3,600,000      < - > 0869.877.868 Giá : 5,500,000
0986 615661 Giá : 3,600,000      < - > 0869.86.86.99 Giá : 5,500,000
0986 621662 Giá : 3,600,000      < - > 0869.35.3979 Giá : 5,500,000
0986 623662 Giá : 3,600,000      < - > 0869.345.868 Giá : 5,500,000
0986 627662 Giá : 3,600,000      < - > 0869.33.1998 Giá : 5,500,000
0986 630663 Giá : 3,600,000      < - > 0869.33.1996 Giá : 5,500,000
0986 633667 Giá : 3,600,000      < - > 0869.33.1995 Giá : 5,500,000
0986 651665 Giá : 3,600,000      < - > 0869.33.1993 Giá : 5,500,000
0986 674667 Giá : 3,600,000      < - > 0869.33.1992 Giá : 5,500,000
0986 77 1968 Giá : 3,600,000      < - > 0869.33.1990 Giá : 5,500,000
0986.52.9995 Giá : 3,600,000      < - > 0869.23.3979 Giá : 5,500,000
0987 120868 Giá : 3,600,000      < - > 0869.22.1998 Giá : 5,500,000
0987 368898 Giá : 3,600,000      < - > 0869.22.1996 Giá : 5,500,000
0987 716969 Giá : 3,600,000      < - > 0869.22.1995 Giá : 5,500,000
0987 783223 Giá : 3,600,000      < - > 0869.22.1993 Giá : 5,500,000
0987 797078 Giá : 3,600,000      < - > 0869.22.1992 Giá : 5,500,000
0987 892018 Giá : 3,600,000      < - > 0869.22.1990 Giá : 5,500,000
0987 995379 Giá : 3,600,000      < - > 0869.2.5.1979 Giá : 5,500,000
0987.25.3688 Giá : 3,600,000      < - > 0869.11.1997 Giá : 5,500,000
0987.82.1998 Giá : 3,600,000      < - > 0869.1.8.1969 Giá : 5,500,000
0987.90.1994 Giá : 3,600,000      < - > 0869.00.8868 Giá : 5,500,000
0988 011898 Giá : 3,600,000      < - > 0869 999879 Giá : 5,500,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim giá từ 3 đến 5 triệu:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim giá từ 3 đến 5 triệu

Sim số đẹp được nhiều người yêu thích ý nghĩa những con số vô cùng quan tâm. Quan niệm về sim số đẹp của người Việt Nam cũng như ý nghĩa của các số chịu ảnh hưởng chủ yếu bởi văn hóa Trung Hoa. Vì sao sim thần tài, sim lộc phát, sim tam hoa,… lại có giá trị như vậy? 

+ Số 1:

Số 1 được coi là vị trí cao nhất, không còn ai có thể vượt qua. Vị trí này khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy khó nắm giữ bởi đó là đỉnh cao tối thượng, rất dễ trở nên cô độc.

+ Số 2:

Số 2 đại diện cho hạnh phúc lứa đôi, cho một đôi, một cặp. Con số 2 cũng đại diện cho sự cân bằng âm dương và nguồn gốc của muôn loài.

+ Số 3:

Người Trung Quốc có câu “3 với 3 là mãi mãi “ (bất tận) và là biểu tượng của sự trường thọ. Con số 3 cũng được quan niệm là con số vững chắc, không gì lay chuyển nổi, được thể hiện bằng hình ảnh chiếc kiềng ba chân.

+ Số 4:

Số 4 đối với người Trung Quốc không được ưa chuộng là vì số 4 được đọc đồng âm với chữ “tử” với ý nghĩa chết chóc nên bị cho là điềm xấu.

+ Số 5:

Số 5 biểu tượng cho quyền lực và danh dự. Số 5 thể hiện sự hy vọng, trường thọ và bất diệt với 5 ngọn núi linh thiêng ở Trung Quốc.

+ Số 6:

Số 6 là 1 trong bộ 3 số may mắn bao gồm số 3, 6, 9. Con số 6 là gấp đôi của số 3 và như thế là điềm lành thuận lợi. Hơn nữa, trong cách đọc của Hán Nôm, số 6 đồng âm với lộc, vì vậy số sáu còn là biểu tưởng của Lộc, là tiền lộc, vàng lộc.

+ Số 7:

Con số 7 được cho là có sức mạnh kỳ diệu, vô cùng bí ẩn. Con số 7 tượng trưng cho sức mạnh, có khả năng đẩy lùi ma quỷ. Do vậy, số 7 được ban cho một sức mạnh kỳ bí bất khả xâm phạm.

+ Số 8:

Số 8 được coi là con số “phát” – mệnh lớn. Ở Trung Quốc, số 8 được thể hiện thông qua tám điểm bất tử trong đạo lão và bát chánh trong phật giáo, nó được hiểu như một con số phát, tự sinh, tự nhân.

+ Số 9:

Tiếng Trung Quốc số 9 đồng âm với từ “trường thọ và may mắn” là con số chính, hạnh phúc an lành và thuận lợi.

Sim số đẹp được đánh giá dựa trên rất nhiều quan điểm. Trong văn hóa của người Trung Quốc, họ quan niệm con số 4 là con số xấu vì được đọc đồng âm với từ “tử” có nghĩa chết chóc nhưng con số 6, 8, 9 lại là những con số đẹp mang lại những điều may mắn và tốt lành. Mỗi con số sẽ mang tính dương và tính âm khác nhau.

Theo quan niệm này, dương số sẽ bao gồm các số 1, 3, 5, 7, 9 và âm số sẽ bao gồm các số 2, 4, 6, 8. Dương số sẽ đem đến sự may mắn, tăng trưởng và phát triển. Trong khi đó, những con số âm thì có ý nghĩa ngược lại. Với cách nghĩ này, người Việt khi làm cầu thang kiêng làm số chẵn mà thường làm số bậc lẻ. Việc đánh giá một sim điện thoại là sim số đẹp hay sim xấu chỉ mang tính tương đối.

Có những số lẻ bị cho là số xấu, sẽ mang lại những điều không may mắn phải kể đến như số 3, 5, 7, 23, 49, 53. Những con số này đã được đúc kết thành kinh nghiệm trong dân gian với: “Chớ đi ngày bảy, chớ về ngày ba”; “Mùng năm, mười bốn, hai ba/Đi chơi cũng thiệt huống là đi buôn”.

Con số 49 và 53 bị cho là hai hạn nặng nhất của cuộc đời một con người. Bên cạnh đó, những con số thiêng phải kể đến như số 9, 18, 100 với số 9 được cho là con số đại diện cho vua chúa – con số đẹp nhất trong dãy số từ 1 đến 10. Số 18 với 18 triều đại Hùng Vương cũng được cho là một con số thiêng… Mỗi con số trong sim điện thoại đều có một linh hồn riêng, một ý nghĩa riêng.

Chúng tôi tự hào là đơn vị kinh doanh sim số đẹp uy tín hàng đầu trên cả nước. Mua sim số đẹp tại bạn sẽ nhận được sự tư vấn tốt nhất cũng như nhà mạng đa dạng với sim Viettel, sim Vinaphone, sim Mobifone,… Chúc bạn chọn sim số đẹp thành công.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét