Cách chọn sim số đẹp mua sim với giá rẻ

Bài viết trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về số hotline đẹp cho kinh doanh bán hàng. Trong bài viết hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu các bạn cách chọn sim số đẹp giá rẻ!

>>>Tham khảo thêm:
Cách chọn sim số đẹp giá rẻ của người Việt

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0969 550686 Giá : 3,500,000      < - > 09 61 61 61 77 Giá : 6,800,000
0969 566799 Giá : 3,500,000      < - > 09 61 61 61 33 Giá : 6,800,000
0969 589179 Giá : 3,500,000      < - > 0869.86.85.86 Giá : 6,800,000
0969 593599 Giá : 3,500,000      < - > 0869.855.868 Giá : 6,800,000
0969 614688 Giá : 3,500,000      < - > 0869.839.868 Giá : 6,800,000
0969 616889 Giá : 3,500,000      < - > 0869.833.868 Giá : 6,800,000
0969 658698 Giá : 3,500,000      < - > 0869.68.1102 Giá : 6,800,000
0969 6686 85 Giá : 3,500,000      < - > 0869.363.868 Giá : 6,800,000
0969 686959 Giá : 3,500,000      < - > 0869.31.3979 Giá : 6,800,000
0969 694404 Giá : 3,500,000      < - > 0869.30.3979 Giá : 6,800,000
0969 697667 Giá : 3,500,000      < - > 0869.28.1868 Giá : 6,800,000
0969 7 7 1977 Giá : 3,500,000      < - > 0869.25.8868 Giá : 6,800,000
0969 757222 Giá : 3,500,000      < - > 0869.11.1998 Giá : 6,800,000
0969 785788 Giá : 3,500,000      < - > 0869.11.1996 Giá : 6,800,000
0969 85 1990 Giá : 3,500,000      < - > 0869.11.1994 Giá : 6,800,000
0969 852789 Giá : 3,500,000      < - > 0869.11.1993 Giá : 6,800,000
0969 855399 Giá : 3,500,000      < - > 0869.11.1992 Giá : 6,800,000
0969 86 95 86 Giá : 3,500,000      < - > 0869.11.1990 Giá : 6,800,000
0969 860898 Giá : 3,500,000      < - > 0869 939555 Giá : 6,800,000
0969 866166 Giá : 3,500,000      < - > 0869 928668 Giá : 6,800,000
0969 887669 Giá : 3,500,000      < - > 0869 918668 Giá : 6,800,000
0969 899958 Giá : 3,500,000      < - > 0869 888986 Giá : 6,800,000
0969 9 7 1978 Giá : 3,500,000      < - > 0869 886986 Giá : 6,800,000
0969 936 636 Giá : 3,500,000      < - > 0869 86 86 83 Giá : 6,800,000
0969 966189 Giá : 3,500,000      < - > 0869 836886 Giá : 6,800,000
0969 968879 Giá : 3,500,000      < - > 0869 656668 Giá : 6,800,000
0969 969963 Giá : 3,500,000      < - > 0869 636886 Giá : 6,800,000
0969 979656 Giá : 3,500,000      < - > 0869 626886 Giá : 6,800,000
0969 987879 Giá : 3,500,000      < - > 0869 616886 Giá : 6,800,000
0969 995939 Giá : 3,500,000      < - > 0869 616668 Giá : 6,800,000
0969 995965 Giá : 3,500,000      < - > 0869 606886 Giá : 6,800,000
0969 997892 Giá : 3,500,000      < - > 0869 596886 Giá : 6,800,000
0969 998933 Giá : 3,500,000      < - > 0869 566886 Giá : 6,800,000
0969 999381 Giá : 3,500,000      < - > 0869 396668 Giá : 6,800,000
0969.00.67.68 Giá : 3,500,000      < - > 0869 368379 Giá : 6,800,000
0969.06.2001 Giá : 3,500,000      < - > 0869 336668 Giá : 6,800,000
0969.07.1982 Giá : 3,500,000      < - > 0869 296668 Giá : 6,800,000
0969.11.12.15 Giá : 3,500,000      < - > 0869 292688 Giá : 6,800,000
0969.13.2001 Giá : 3,500,000      < - > 0869 289868 Giá : 6,800,000
0969.15.8679 Giá : 3,500,000      < - > 0869 288868 Giá : 6,800,000
0969.18.1984 Giá : 3,500,000      < - > 0869 279868 Giá : 6,800,000
0969.18.3679 Giá : 3,500,000      < - > 0869 268278 Giá : 6,800,000
0969.18.38.86 Giá : 3,500,000      < - > 0869 266268 Giá : 6,800,000
0969.2 1.1379 Giá : 3,500,000      < - > 0869 239868 Giá : 6,800,000
0969.23.9559 Giá : 3,500,000      < - > 0869 234668 Giá : 6,800,000
0969.24.1998 Giá : 3,500,000      < - > 0869 228368 Giá : 6,800,000
0969.31.26.26 Giá : 3,500,000      < - > 0869 226668 Giá : 6,800,000
0969.33.92.92 Giá : 3,500,000      < - > 0869 226266 Giá : 6,800,000
0969.35.3339 Giá : 3,500,000      < - > 0869 225868 Giá : 6,800,000
0969.44.1998 Giá : 3,500,000      < - > 0869 225668 Giá : 6,800,000
0969.44.3883 Giá : 3,500,000      < - > 0869 222979 Giá : 6,800,000
0969.45.1998 Giá : 3,500,000      < - > 0869 188868 Giá : 6,800,000
0969.53.73.93 Giá : 3,500,000      < - > 0869 186886 Giá : 6,800,000
0969.53.83.93 Giá : 3,500,000      < - > 0869 111186 Giá : 6,800,000
0969.54.1990 Giá : 3,500,000      < - > 0869 111139 Giá : 6,800,000
0969.5555.87 Giá : 3,500,000      < - > 08686 62 886 Giá : 6,800,000
0969.57.1997 Giá : 3,500,000      < - > 0868.99.7986 Giá : 6,800,000
0969.61.1992 Giá : 3,500,000      < - > 0868.99.15.99 Giá : 6,800,000
0969.61.1993 Giá : 3,500,000      < - > 0868.97.9889 Giá : 6,800,000
0969.61.1997 Giá : 3,500,000      < - > 0868.91.8688 Giá : 6,800,000
0969.61.1998 Giá : 3,500,000      < - > 0868.89.88.79 Giá : 6,800,000
0969.62.1992 Giá : 3,500,000      < - > 0868.888.566 Giá : 6,800,000
0969.62.1993 Giá : 3,500,000      < - > 0868.888.266 Giá : 6,800,000
0969.62.1995 Giá : 3,500,000      < - > 0868.888.166 Giá : 6,800,000
0969.62.1996 Giá : 3,500,000      < - > 0868.869.968 Giá : 6,800,000
0969.62.1997 Giá : 3,500,000      < - > 0868.79.1981 Giá : 6,800,000
0969.62.1998 Giá : 3,500,000      < - > 0868.79.1980 Giá : 6,800,000
0969.62.2002 Giá : 3,500,000      < - > 0868.69.1368 Giá : 6,800,000
0969.63.1992 Giá : 3,500,000      < - > 0868.688.986 Giá : 6,800,000
0969.63.1995 Giá : 3,500,000      < - > 0868.68.6116 Giá : 6,800,000
0969.63.1996 Giá : 3,500,000      < - > 0868.68.1567 Giá : 6,800,000
0969.63.1997 Giá : 3,500,000      < - > 0868.669.986 Giá : 6,800,000
0969.64.1992 Giá : 3,500,000      < - > 0868.66.1986 Giá : 6,800,000
0969.68.6788 Giá : 3,500,000      < - > 0868.31.3979 Giá : 6,800,000
0969.69.79.78 Giá : 3,500,000      < - > 0868.2332.68 Giá : 6,800,000
0969.71.1979 Giá : 3,500,000      < - > 0868.19.8386 Giá : 6,800,000
0969.71.1997 Giá : 3,500,000      < - > 0868.19.59.89 Giá : 6,800,000
0969.8.2.1997 Giá : 3,500,000      < - > 0868.19.59.79 Giá : 6,800,000
0969.81.1102 Giá : 3,500,000      < - > 0868.19.3688 Giá : 6,800,000
0969.83.1996 Giá : 3,500,000      < - > 0868.19.3686 Giá : 6,800,000
0969.83.4688 Giá : 3,500,000      < - > 0868.16.16.26 Giá : 6,800,000
0969.84.1993 Giá : 3,500,000      < - > 0868.1234.89 Giá : 6,800,000
0969.841.789 Giá : 3,500,000      < - > 0868.1234.88 Giá : 6,800,000
0969.85.83.85 Giá : 3,500,000      < - > 0868 999981 Giá : 6,800,000
0969.86.11.79 Giá : 3,500,000      < - > 0868 988368 Giá : 6,800,000
0969.86.48.86 Giá : 3,500,000      < - > 0868 939686 Giá : 6,800,000
0969.87.1995 Giá : 3,500,000      < - > 0868 922968 Giá : 6,800,000
0969.87.1996 Giá : 3,500,000      < - > 0868 919991 Giá : 6,800,000
0969.8888.54 Giá : 3,500,000      < - > 0868 919886 Giá : 6,800,000
0969.9 3.1678 Giá : 3,500,000      < - > 0868 919192 Giá : 6,800,000
0969.93.95.96 Giá : 3,500,000      < - > 0868 916891 Giá : 6,800,000
0969.939.282 Giá : 3,500,000      < - > 0868 911668 Giá : 6,800,000
0969.96.79.89 Giá : 3,500,000      < - > 0868 909969 Giá : 6,800,000
096961.19.19 Giá : 3,500,000      < - > 0868 906890 Giá : 6,800,000
096985 11.68 Giá : 3,500,000      < - > 0868 888099 Giá : 6,800,000
096985 18.18 Giá : 3,500,000      < - > 0868 833886 Giá : 6,800,000
097 10 9 1974 Giá : 3,500,000      < - > 0868 797668 Giá : 6,800,000
097 11 2 1974 Giá : 3,500,000      < - > 0868 688339 Giá : 6,800,000
097 11 5 1974 Giá : 3,500,000      < - > 0868 655688 Giá : 6,800,000
097 11 5 1978 Giá : 3,500,000      < - > 0868 569668 Giá : 6,800,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim giá rẻ:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim giá rẻ

Chọn sim số đẹp giá rẻ của người Việt chính là để khẳng định sự tinh tế cũng như thương hiệu của bản thân. Giá trị của sim số đẹp cao hơn hẳn với sim điện thoại thông thường, việc lựa chọn được một sim số đẹp mà giá rẻ là cả một nghệ thuật.

Với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh sim số đẹp, Chúng tôi hiện là một trong những đơn vị bán sim số đẹp uy tín với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm trên thị trường sim số tại Việt Nam chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị cách chọn sim số đẹp mà giá lại rẻ.

1. Như thế nào là một sim số đẹp

Sim số đẹp là dạng sim dễ nhớ các số trong sim được sắp xếp liền mạch có sự gắn kết qua lại với nhau, có mối tương quan khiến người nhìn vào không bị dối mắt và khó đọc, đặc biệt sim cần hợp với chủ sở hữu.

2. Có kiến thức về các dạng sim đặc biệt.

Mới chỉ vài năm trước, sử dụng sim số đẹp là việc làm khá xa xỉ mà chỉ có những đại gia lắm tiền, những doanh nhân thành đạt hay những người có địa vị mới có thể mua thì ngày nay việc tìm mua sim số đẹp giá rẻ ngày càng phổ biến hơn để thỏa mãn nhu cầu có được những may mắn và những lợi ích khác mà sim số đẹp mang lại.

Tùy vào độ đẹp và ý nghĩa của các con số mà sim số đẹp giá rẻ với các dạng như sim thần tài, sim lộc phát, sim tiến lên,… sẽ có những mức giá khác nhau. Những dòng sim số đẹp giá rẻ có giá cả thấp hơn rất nhiều so với sim số độc, sim vip,…

+ Để chọn được một sim số đẹp thay vì chọn dạng tam hoa, tứ quý,... cuối ta có thể chọn sim tam hoa hoặc tứ quý... giữa vẫn toát lên được vẻ đẹp bí ẩn mà giá thành cực rẻ.

+ Để lựa chọn được sim số đẹp giá rẻ hợp mệnh sẽ không quá làm khó bạn khi bạn chịu khó tìm hiểu ý nghĩa của các con số, so sánh giá giữa các đại lý và cửa hàng khi túi tiền eo hẹp. Tuy nhiên, việc chọn mua sim tại các cửa hàng hay đại lý đòi hỏi bạn phải đầu tư khá nhiều thời gian, công sức và chi phí để tìm mua sim số đẹp.

Hiện nay, việc mua sim số đẹp trực tuyến diễn ra phổ biến hơn giúp bạn chọn sim nhanh chóng, đơn giản, thuận lợi và tiết kiệm hơn.

3. Cần so sánh giá giữa các đại lý, cửa hàng

Trên thị trường hiện nay, các nhà mạng như Viettel, Vinaphone, Mobifone, Vietnamobile,… đều tung ra số lượng lớn sim số đẹp giá rẻ. Tuy nhiên, việc lựa chọn sim số đẹp hợp phong thủy với mức giá phải chăng nhất đòi hỏi bạn cần có những hiểu biết về ý nghĩa của các con số, các dạng sim số đẹp hiện nay cũng như sự so sánh giá giữa các cửa hàng và đại lý. Việc so sánh số sim giữa các đại lý sẽ giúp ta có những lựa chọn đúng đắn nhất.

Cách chọn sim số đẹp giá rẻ của người Việt 

Đến với chúng tôi sẽ cho bạn nhiều sự lựa chọn sim số đẹp:
  • Như lựa chọn theo những khoảng giá phù hợp như sim giá dưới 1 triệu, sim giá 1 - 3 triệu, sim giá 3 - 5 triệu,...bạn thoải mái lựa chọn số mà không sợ vượt quá số tiền cho phép
  • Lựa chọn theo dạng sim tam hoa, tứ quý, thần tài,...
  • Lựa chọn theo nhà mạng sim Viettel, Mobifone, Vinaphone
  • Được giảm giá từ 5-7% NGAY từ lần mua sim đầu tiên
  • Giảm đến 10% khi bạn tiếp tục mua sim thứ 2 trở đi.
Khi đến với chúng tôi để đáp ứng nhu cầu của khách hàng chúng tôi đã phân ra rất nhiều các mục tiêu đề khác nhau để quý khách có thể lựa chọn sim một cách nhanh chóng, đúng mục đích, vừa với túi tiền của mình.

Nền kinh tế ngày càng phát triển và nhu cầu sở hữu sim số đẹp giá rẻ đối với người Việt ngày càng tăng cao và trở thành một phần không thể thiếu. Cuộc sống hiện đại khiến chiếc điện thoại trở thành một phần không thể tách rời và sim số đẹp chính là linh hồn của chiếc di động.

Chúc quý khách lựa được sim như ý!

>>>Xem thêm các bài viết khác:
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.sodienthoaivip.com/2017/08/sim-so-dep-gia-re_20.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét