Tổng hợp danh sách sim số đẹp 10, 11 số giá rẻ

Bài viết trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về sim Mobifone 10, 11 số giá rẻ. Trong bài viết ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về sim số đẹp với hơn 6 triệu số gồm các nhà mạng Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnamobile, Sfone, Gmobile 10 số, 11 số giá rẻ.

>>>Tham khảo thêm:
Danh sách sim số đẹp 10, 11 số giá rẻ

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0965 965 669 Giá : 3,500,000      < - > 0961 986686 Giá : 6,900,000
0965 966598 Giá : 3,500,000      < - > 0961 991191 Giá : 6,900,000
0965 966768 Giá : 3,500,000      < - > 0961.0123.79 Giá : 6,900,000
0965 966889 Giá : 3,500,000      < - > 0961.29.1368 Giá : 6,900,000
0965 979929 Giá : 3,500,000      < - > 0962 777677 Giá : 6,900,000
0965 98 7579 Giá : 3,500,000      < - > 0962 888 699 Giá : 6,900,000
0965 989189 Giá : 3,500,000      < - > 0962 888939 Giá : 6,900,000
0965 989289 Giá : 3,500,000      < - > 0962 939969 Giá : 6,900,000
0965 99 3839 Giá : 3,500,000      < - > 0962.62.62.11 Giá : 6,900,000
0965 999196 Giá : 3,500,000      < - > 0963 333622 Giá : 6,900,000
0965 999855 Giá : 3,500,000      < - > 0963 676763 Giá : 6,900,000
0965.02.03.79 Giá : 3,500,000      < - > 0964 979789 Giá : 6,900,000
0965.02.2000 Giá : 3,500,000      < - > 0964.79.79.97 Giá : 6,900,000
0965.09.9559 Giá : 3,500,000      < - > 0965 561102 Giá : 6,900,000
0965.10.2828 Giá : 3,500,000      < - > 0965 595696 Giá : 6,900,000
0965.1010.85 Giá : 3,500,000      < - > 0965 798886 Giá : 6,900,000
0965.16.07.89 Giá : 3,500,000      < - > 0965.28.1368 Giá : 6,900,000
0965.29.1997 Giá : 3,500,000      < - > 0965.8888.07 Giá : 6,900,000
0965.29.39.89 Giá : 3,500,000      < - > 0966 086 889 Giá : 6,900,000
0965.33.2000 Giá : 3,500,000      < - > 0966 096990 Giá : 6,900,000
0965.41.1992 Giá : 3,500,000      < - > 0966 231998 Giá : 6,900,000
0965.41.1994 Giá : 3,500,000      < - > 0966 56 1995 Giá : 6,900,000
0965.41.1995 Giá : 3,500,000      < - > 0966 676661 Giá : 6,900,000
0965.41.1996 Giá : 3,500,000      < - > 0966 682229 Giá : 6,900,000
0965.42.1992 Giá : 3,500,000      < - > 0966 689992 Giá : 6,900,000
0965.42.1994 Giá : 3,500,000      < - > 0966 695995 Giá : 6,900,000
0965.42.1996 Giá : 3,500,000      < - > 0966 828858 Giá : 6,900,000
0965.42.1998 Giá : 3,500,000      < - > 0966 983989 Giá : 6,900,000
0965.44.1992 Giá : 3,500,000      < - > 0966.8888.51 Giá : 6,900,000
0965.44.1994 Giá : 3,500,000      < - > 0966.8888.67 Giá : 6,900,000
0965.44.1995 Giá : 3,500,000      < - > 096669 5689 Giá : 6,900,000
0965.44.1996 Giá : 3,500,000      < - > 0967 05 8686 Giá : 6,900,000
0965.44.6669 Giá : 3,500,000      < - > 0967.72.8686 Giá : 6,900,000
0965.46.1982 Giá : 3,500,000      < - > 0968 12 6879 Giá : 6,900,000
0965.46.1992 Giá : 3,500,000      < - > 0968 365999 Giá : 6,900,000
0965.46.1993 Giá : 3,500,000      < - > 0968 62 60 68 Giá : 6,900,000
0965.46.1995 Giá : 3,500,000      < - > 0968 796889 Giá : 6,900,000
0965.53.1996 Giá : 3,500,000      < - > 0968.55.1996 Giá : 6,900,000
0965.571.789 Giá : 3,500,000      < - > 0969 221998 Giá : 6,900,000
0965.581.789 Giá : 3,500,000      < - > 0969 600789 Giá : 6,900,000
0965.60.1102 Giá : 3,500,000      < - > 0969 956695 Giá : 6,900,000
0965.67.0965 Giá : 3,500,000      < - > 0969 961969 Giá : 6,900,000
0965.71.9998 Giá : 3,500,000      < - > 0969 991959 Giá : 6,900,000
0965.730.789 Giá : 3,500,000      < - > 0969 999112 Giá : 6,900,000
0965.74.1368 Giá : 3,500,000      < - > 0969.52.1988 Giá : 6,900,000
0965.75.7997 Giá : 3,500,000      < - > 0969.62.1989 Giá : 6,900,000
0965.77.1985 Giá : 3,500,000      < - > 0969.66.90.96 Giá : 6,900,000
0965.780.789 Giá : 3,500,000      < - > 0969.8888.03 Giá : 6,900,000
0965.86.5968 Giá : 3,500,000      < - > 0971 234688 Giá : 6,900,000
0965.87.5686 Giá : 3,500,000      < - > 0971 379988 Giá : 6,900,000
0965.89.2000 Giá : 3,500,000      < - > 0971 551995 Giá : 6,900,000
0966 04 05 99 Giá : 3,500,000      < - > 0971 661993 Giá : 6,900,000
0966 052652 Giá : 3,500,000      < - > 0971 911993 Giá : 6,900,000
0966 072078 Giá : 3,500,000      < - > 0971 959789 Giá : 6,900,000
0966 096 196 Giá : 3,500,000      < - > 0971 984984 Giá : 6,900,000
0966 1 3 1973 Giá : 3,500,000      < - > 0972 222585 Giá : 6,900,000
0966 101866 Giá : 3,500,000      < - > 0973 969799 Giá : 6,900,000
0966 133968 Giá : 3,500,000      < - > 0975 627777 Giá : 6,900,000
0966 136636 Giá : 3,500,000      < - > 0976 622789 Giá : 6,900,000
0966 139319 Giá : 3,500,000      < - > 0976 888389 Giá : 6,900,000
0966 168123 Giá : 3,500,000      < - > 0976 899799 Giá : 6,900,000
0966 196779 Giá : 3,500,000      < - > 0977 383688 Giá : 6,900,000
0966 198884 Giá : 3,500,000      < - > 0978 657865 Giá : 6,900,000
0966 198885 Giá : 3,500,000      < - > 0978 888727 Giá : 6,900,000
0966 201568 Giá : 3,500,000      < - > 0978 888766 Giá : 6,900,000
0966 211379 Giá : 3,500,000      < - > 0979 990668 Giá : 6,900,000
0966 22 3567 Giá : 3,500,000      < - > 0979 999331 Giá : 6,900,000
0966 222878 Giá : 3,500,000      < - > 0979.85.85.68 Giá : 6,900,000
0966 228298 Giá : 3,500,000      < - > 0981 118879 Giá : 6,900,000
0966 228968 Giá : 3,500,000      < - > 0981 299989 Giá : 6,900,000
0966 235968 Giá : 3,500,000      < - > 0981 666588 Giá : 6,900,000
0966 255179 Giá : 3,500,000      < - > 0981 761993 Giá : 6,900,000
0966 26 8388 Giá : 3,500,000      < - > 0981 768678 Giá : 6,900,000
0966 263336 Giá : 3,500,000      < - > 0981 771993 Giá : 6,900,000
0966 266898 Giá : 3,500,000      < - > 0981 786678 Giá : 6,900,000
0966 272668 Giá : 3,500,000      < - > 0981 799669 Giá : 6,900,000
0966 289699 Giá : 3,500,000      < - > 0981 863688 Giá : 6,900,000
0966 29 8388 Giá : 3,500,000      < - > 0981 866998 Giá : 6,900,000
0966 293222 Giá : 3,500,000      < - > 0981.13.13.18 Giá : 6,900,000
0966 333101 Giá : 3,500,000      < - > 0981.86.28.86 Giá : 6,900,000
0966 358333 Giá : 3,500,000      < - > 0982 111981 Giá : 6,900,000
0966 375789 Giá : 3,500,000      < - > 0982 222665 Giá : 6,900,000
0966 386366 Giá : 3,500,000      < - > 0982 733868 Giá : 6,900,000
0966 388969 Giá : 3,500,000      < - > 0982.5555.96 Giá : 6,900,000
0966 44 2868 Giá : 3,500,000      < - > 0983 333252 Giá : 6,900,000
0966 50 1992 Giá : 3,500,000      < - > 0983.08.88.98 Giá : 6,900,000
0966 51 6368 Giá : 3,500,000      < - > 0983.59.1990 Giá : 6,900,000
0966 512513 Giá : 3,500,000      < - > 0983.79.5789 Giá : 6,900,000
0966 55 2279 Giá : 3,500,000      < - > 0983.83.88.79 Giá : 6,900,000
0966 554078 Giá : 3,500,000      < - > 0984 444799 Giá : 6,900,000
0966 566 186 Giá : 3,500,000      < - > 0986 611886 Giá : 6,900,000
0966 575989 Giá : 3,500,000      < - > 0986.39.5789 Giá : 6,900,000
0966 588959 Giá : 3,500,000      < - > 0987 555544 Giá : 6,900,000
0966 606988 Giá : 3,500,000      < - > 0987.88.88.76 Giá : 6,900,000
0966 618880 Giá : 3,500,000      < - > 0988 188893 Giá : 6,900,000
0966 621982 Giá : 3,500,000      < - > 0988 609689 Giá : 6,900,000
0966 623696 Giá : 3,500,000      < - > 0988 686893 Giá : 6,900,000
0966 623988 Giá : 3,500,000      < - > 0988 886525 Giá : 6,900,000
0966 629559 Giá : 3,500,000      < - > 0988 887891 Giá : 6,900,000
0966 633233 Giá : 3,500,000      < - > 0988.23.9669 Giá : 6,900,000

1. Giới thiệu về sim số đẹp:

Thế nào là một sim số đẹp.?.Một số sim được cho là đẹp điều này phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố, chứ không dừng ở 1 công thức hay khía cạnh cụ thể nào:

Với người sử dụng thì sim đẹp có thể là một số sim dễ nhớ, một số sim có ý nghĩa, may mắn, kỷ niệm hay có những con số trong sim trùng với 1 mốc sự kiện nào của họ.

Còn dưới con mắt của một chuyên gia sim số đẹp, một nhà thẩm đinh sim lại dựa trên nghiên cứu thị hiếu của khách hàng, các yếu tố trùng lặp, đẹp độc và sang thì một sim số đẹp là số sim đảm bảo 3 yếu tố đẹp cơ bản sau:
- Sim dễ nhớ (có nhiều số lặp, theo cách luận sim 1368,078, các con số trùng nhau như 99999, 8888…)
- Các chuỗi số sim độc và hiếm gặp, hay độc về cả ý nghĩa (6789: san bằng tất cả, 1102: độc nhất vô nhị…)
- Hợp với người sử dụng (tính theo phong thủy, những con số may mắn, ngày tháng năm sinh...)
>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim gánh đảo:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim gánh đảo giá rẻ

2. Các dạng sim số đẹp phổ biến:

Trên thị trường sim số đẹp đầy biến động như hiện nay thì các dạng sim số đẹp được người dùng quan tâm và sử dụng phổ biến nhất vẫn là các dạng Sim tứ quý, Sim tam hoa, Lộc phát, Sim thần tài, Taxi, Sim tiến lên.
 • Sim tứ quý: Là dạng sim số đẹp lặp lại 4 lần bốn số cuối cùng của một số sim. Ví dụ: 0988.12.6666. Dạng sim này là dạng sim số đẹp phổ biến, người dùng đuôi số này khá nhiều trên thị trường hiện nay bởi giá thành của loại sim số đẹp này khá đa dạng từ thấp đến cao tùy vào đầu số sim và các con số ở giữa.
 • Sim tam hoa: Là dạng sim đẹp lặp lại 3 lần ba số cuối cùng của sim. Ví dụ: 0988.122.666. Dạng này mức độ tiêu thụ trung bình đều nhất và cao nhất, vì là một dạng sim số đẹp giá rẻ, hợp với túi tiền của đa số khách hàng.
 • Sim lộc phát: Là dạng sim số đẹp có số cuối là 68,86, 6688, 8866, 6868 hoặc 8686 đây là một trong những lựa chọn hàng đầu của giới kinh doanh khi chọn số đẹp làm ăn với ý nghĩa mang đến sự “Phát Lộc”. Ví dụ: 0912.99.6868, 0913.39.6688
 • Sim thần tài: Là dạng số sim đẹp có đuôi số là 39 hoặc 79, ưu tiên càng nhiều cặp 39-79 thì càng tốt, cũng là một trong những lựa chọn hàng đầu khi chọn sim số đẹp làm ăn dành cho các doanh nhân. Ví dụ: 0986.88.3979, 0986.123.7979
 • Sim taxi: Là số sim lặp theo cặp 2 đến 3 số một cặp. Ví dụ: 0912.445566, 0903.678.678. Thường được khách lựa chọn làm Hotline và cũng là một trong những lựa chọn sim đẹp cho dân kinh doanh.
 • Sim tiến lên: Là dạng sim số đẹp có ít nhất 3 số cuối cùng là 3 số tiền đều. Ví dụ: 678, 5678, 56789,… Dạng số này khá đặc biệt, giá thành hợp lý, là một trong dạng sim số đẹp với ý nghĩa tiến tới nên đây cũng là dạng sim số đẹp "hợp phong thủy" cho dân kinh doanh, làm ăn.
3. Các dạng đầu số sim đẹp:

Đầu số của 1 số sim đẹp cũng là một trong những yếu tố quan trọng để tạo lên vẻ đẹp hoàn mĩ của một sim số đẹp. Sau đây là những đầu số sim đẹp đã được chọn lọc theo xu hướng, đánh giá của các chuyên gia và người dùng sim số:

 Sim đầu số Vinaphone 10 số:
 • Đầu số 0913: Đây là đầu số vinaphone "cổ" và đẹp tại khu vực miền bắc ra đời đầu tiên vào năm 1996, là 1 đầu sim số đẹp có ý nghĩa sinh tài, đầu số này kết hợp với đuôi số nào cũng đều có giá trị và tất yếu khi kết hợp với các đuôi số đẹp khác như lộc phát, thần tài, tam hoa, tứ quý thì sẽ đạt đến mức đẹp hoàn hảo. Tuy ra đời cùng với vài đầu số đẹp khác nữa nhưng đầu 0913 được mệnh danh là con số may mắn trong sim số đẹp. Ví dụ : 0913…6688, 0913…9999, 0913…7979.
 • Đầu số 0916: Là đầu số đẹp "cổ" ra đời cùng với đầu 0913 năm 1996, đầu số với ý nghĩa nhất lộc hoặc mãi lộc khi đi với đuôi số lộc phát (68) hoặc thần tài (39-79) sẽ tăng thẩm mĩ cho dãy số đẹp và ý nghĩa. Ví dụ: 0916.36.6868; 0916.078.779.
 • Đầu số 0918 - 0919: Là đầu số ra đời sau nhưng lại là một trong những sự lựa chọn phổ biến của khách dùng sim cũng như dân chơi sim số đẹp sành điệu. Khách hàng sử dụng sim với đuôi số dạng đặc biệt khi kết hợp với đầu số này sẽ là những số có lượt tìm kiếm tăng vọt.
 • Đầu số 0888 : Đây là đầu số mới ra của vinaphone vào tháng 3/2016 với Slogan “đầu số 0888  Dám khác biệt”, môt vẻ đẹp "Đại Phát". Đầu số đẹp này được giới chuyên viên đánh giá là “ đáng sử dụng” trong sim số, ngay đầu số sim để thể hiện được sức sống mạnh mẽ, sự thăng tiến không ngừng phát phát phát.
 Sim đầu số Mobifone 10 số:

Nhà mạng Mobifone ở dạng sim số đẹp 10 số đang sở hữu cho mình 3 đầu số đẹp 090, 093 và 089 (đầu số mới ra năm 2016) từ 3 đầu số chính sẽ bao gồm các đầu số từ 0901-0909; 0931-0939 và đầu số mới 0898. Tuy nhiên theo thống kê số lượng người dùng sim số cũng như đánh giá của các chuyên gia sim số đẹp thì có những đầu số đẹp và nổi trội hơn cả, lượt tìm kiếm cũng như lượng bán ra cao gấp nhiều lần phải kể đến các đầu số đẹp như 0903, 0906, 0909 và 0939.
 • Đầu 0903: Là đầu số đẹp và "cổ" nhất, là thế hệ đầu tiên của đầu 090. Với một số đuôi giống nhau thì đầu 0903 sẽ có giá trị cao hơn đầu số còn lại.
 • Đầu 0906, 0909, 0939: Cũng là những đầu số đẹp cả về thẩm mĩ và mực độ khách hàng có nhu cầu sử dụng đầu số này khá cao.
 • Đầu 0898: Đầu số mới nhất và là hot nhất khi nhắc đến nhà mạng Mobifone trên thị trường hiện nay, tuy tới thời điểm hiện tại tháng 5/2016 lượng sim đưa ra thị trường vẫn chưa nhiều nhưng được dự kiến sẽ là đầu số mới làm mưa làm gió thị trường  sim Mobifone trong thời gian tới.
Sim đầu số Viettel 10 số:

Đây là “kẻ khổng lồ” thâu góm gần như 35% thị trường sim số đẹp của Việt Nam, đầu số đẹp của Viettel phải kể đến 0989,0988, 0986, 0982,0983, 0979, 0968, 0966.
 • Đầu 0989: Là đầu số đẹp và đẳng cấp nhất trong các đầu số của Viettel với ý nghĩa “phượng hoàng lửa”.  Đầu số 0989 khi kèm với đầu số nào cũng đều cho giá trị hơn cả.
 • Đầu số 0986-0988-0966-0968: Đây là các đầu số lộc phát, là sự lựa chọn hàng đầu của dân chọn sim làm ăn, khi ghép với đuôi lộc phát càng tăng thêm sự may mắn cho số sim và vẻ đẹp của nó.
 • Đầu số 0979: Đây là đầu số thần tài tuyệt đẹp, nhưng sẽ đặc biệt hơn khi ghép với đuôi 3979, 3939, 7979 thì vẻ đẹp, giá trị của số sim đó được tăng lên theo cấp số nhân. Ví dụ : 0979.39.7979- 0979.79.3939
 • Đầu 0868: Đây cũng là dạng đầu số lộc phát đẹp và mới của Viettel, là đàn anh trong giới sim số đẹp bên cạnh sự ra mắt rầm rồ của Vinaphone với đầu số 088 thì “người khổng lồ” Viettel cũng tung ra thị trường đầu số mới 0868 – phát lộc phát. Lực lượng “fans hâm mộ” sim Viettel không thể bỏ qua sự lựa chọn này.
 Sim đầu số Vietnamobile 10 số:

Đây là nhà mạng mới ra trên thị trường sim số đẹp vào năm 2009. Tuy nhiên, sim Vietnammobile khá được khách hàng tin dùng về cả về chất lượng cuộc gọi , giá cước và những chương trình ưu đãi khách hàng. Đầu số được thẩm định là những đầu số đẹp phải kể đến 0926 và 0928.
 • Đầu 0926-0928: Được cho là đầu số đẹp, phong thủy “mãi lộc-mãi phát”. Đây là 2 đầu số có mức giá trung bình cao hơn những đầu số còn lại (tất nhiên là với đuôi số phải tương đường nhau).
 Sim đầu số Beeline (Gmobile) 10 số:

Đầy là đầu sim số đẹp của bộ công an với hình ảnh độc quyền “chú gà con big zezo” đầu số beeline cũng ra đời vào năm 2009 với các gói cước tài khoản lên đến 1 tỷ, gọi nội mạng 0 đồng. Đầu số được thẩm định là đẹp phải kể đến 0996, 0998,0993.
 • Đầu 0996, 0998,0993:  Với ý nghĩa lộc vĩnh cửu, tài vĩnh cữu,  phát vĩnh cửu là những đầu số được lựa chọn nhiều nhất.
Trên đây là tổng hợp những đầu sim số đẹp của các chuyên gia thẩm định sim số thông qua những tính toán khoa học, phong thủy về những con số may mắn, đánh giá trên thị hiếu của người sử dụng, mức độ tiêu thụ và ý nghĩa phong thủy.

4. Xu hướng chọn mua sim số đẹp:

Để lựa chọn được một sim số đẹp hợp với bản thân chúng ta phải khẳng định một câu rằng phần lớn dựa vào những quan niệm chủ quan của mỗi người. Tuy nhiên, thông qua số lượng tiêu thụ sim trên thị trường ta sẽ đánh giá được xu hướng chọn số sim của khách hàng hiện nay sẽ được liệt kê sau đây:
 • Chọn sim số đẹp theo phong thủy: Đây là xu hướng hàng đầu của khách hàng, đơn giản sự dụng một số sim đẹp, hợp tuổi, hợp mệnh đôi khi không cần phải là dễ nhớ, phải là độc, phải là đẳng cấp mà nó chỉ là một số sim hợp với khách hàng, đem lại tiền tài, may mắn cho người sử dụng.
 • Chọn sim số đẹp theo sở thích: Xu hướng này cũng được khách hàng quan tâm rất nhiều, trong mỗi chúng ta ai cũng có những sở thích không thể lý giải nổi hay ai cũng có những con số may mắn riêng của mình nên lựa chọn một sim số đẹp theo sở thích riêng tạo ra sự riêng biệt của bản thân cũng là một sự lựa chọn hàng đầu.
 • Chọn sim số đẹp theo giá: Để phù hợp với khả năng cũng như nhu cầu của bản thân và là một người sim số đẹp thông thái, một nhà quản lý tài chính giỏi thì việc lựa chọn sim theo giá vừa hợp với túi tiền của bản thân vừa chọn được một sim số đẹp như ý cũng là một trong những sự lựa chọn hoàn hảo.
 • Chọn sim số đẹp dễ nhớ: Có những sự khác biệt của sim số là ở chỗ bạn chỉ cần đọc số liên hệ của bạn lên, tôi đã có thể gọi lại cho bạn vài ngày sau đó dù tôi không lưu số sim của bạn vào danh bạ, số sim của bạn quá dễ nhớ. Đây là một trong những cách chọn sim số đẹp thông thái của khách hàng chọn sim sô làm ăn, khiến đối tác sẽ có ấn tượng ngay từ số liên hệ.
 • Chọn sim số đẹp theo độ HOT trên thị trường: Ngày nay chơi sim số đẹp cũng là một thú chơi thể hiện đẳng cấp cũng như thể hiện cái riêng biệt của bạn thân, bắt kịp sự phát triển của sim số không chỉ giúp bạn sưu tập được những sim số độc mà còn giúp bạn có những kiến thức sâu rộng về sim số.
Mỗi chúng ta sẽ có những quan điểm khác biệt nhau về sở thích sim số, bạn đang có xu hướng muốn sở hữu một số sim đẹp như thế nào để phù hợp bản thân cũng thể hiện được cá tính. Trên đây là những xu hướng chọn lựa sim số đẹp HOT nhất hiện nay.

5. Địa chỉ mua sim số đẹp giá rẻ 

Chúng tôi tự tin về chất lượng, dịch vụ, chương trình chăm sóc khách hàng thường niên và giá cả cạnh tranh luôn luôn là những sim số đẹp giá rẻ. Với đội tư vấn viên chuyên nghiệp được đào tạo bài bản trước khi đưa ra quầy giao dịch bởi chương trình đào tạo của các nhà thẩm định sim số đẹp hàng đầu Việt Nam.
Tự tin khi tư vấn cho quý khách lựa chọn một sim số đẹp như ý với giá cả phù hợp với nhu cầu cũng như khả năng tài chính của mỗi quý khách hàng.

Cam kết mua sim số đẹp
 • Được tư vấn tận tình bởi đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp về tất cả các nhu cầu chọn số của khách hàng như chọn sim phong thủy hợp mệnh, chọn sim số đẹp cho người làm kinh doanh, sim số đẹp ngày tháng năm sinh....
 • Được tư vấn về các gói cước phù hợp với khách hàng với mục đích siêu rẻ, siêu tiết kiệm hạn chế đến mức tối đa chi phí khi sử dụng số.
 • Giao sim số đẹp tận nơi miễn phí trên toàn quốc siêu nhanh, siêu an toàn, đảm bảo khi khách hàng nhận sim mới thu tiền. Hộ trợ vào thông tin chính chủ khi khách hàng nhận được sim.
 • Hỗ trợ tư vấn sử dụng dịch vụ của nhà mạng, giải đáp các thắc mắc về sim số trong suốt quá trình sử dụng sim.
CHÚC QUÝ KHÁCH DÙNG SIM MAY MẮN!

>>>Xem thêm các bài viết khác:
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét