Tìm hiểu thế nào là sim phong thủy hợp tuổi?

Ở bài viết trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về sim đầu số cổ tại sao lại được mọi người ưa chuộng và săn lùng. Trong bài viết ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về sim phong thủy hợp tuổi nhé!

>>>Tham khảo thêm:

Sim phong thủy hợp tuổi đem lại vận khí tốt

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

Liên hệ mua sim;0932338888-0989575575

0984 7 5 1966 Giá : 3,500,000      < - > 0969 566956 Giá : 6,000,000
0984.00.3338 Giá : 3,500,000      < - > 0969 598988 Giá : 6,000,000
0984.08.1997 Giá : 3,500,000      < - > 0969 680886 Giá : 6,000,000
0984.21.1998 Giá : 3,500,000      < - > 0969 683268 Giá : 6,000,000
0984.39.83.39 Giá : 3,500,000      < - > 0969 695558 Giá : 6,000,000
0984.5555.37 Giá : 3,500,000      < - > 0969 695899 Giá : 6,000,000
0984.61.1986 Giá : 3,500,000      < - > 0969 698885 Giá : 6,000,000
0984.73.7799 Giá : 3,500,000      < - > 0969 936399 Giá : 6,000,000
0984.79.51.79 Giá : 3,500,000      < - > 0969 965696 Giá : 6,000,000
0984.88.2004 Giá : 3,500,000      < - > 0969 989929 Giá : 6,000,000
0984.93.1998 Giá : 3,500,000      < - > 0969.03.8886 Giá : 6,000,000
09848 09868 Giá : 3,500,000      < - > 0969.1.6.1992 Giá : 6,000,000
0985 000041 Giá : 3,500,000      < - > 0969.18.1995 Giá : 6,000,000
0985 010030 Giá : 3,500,000      < - > 0969.2 6.7779 Giá : 6,000,000
0985 032002 Giá : 3,500,000      < - > 0969.23.1994 Giá : 6,000,000
0985 130694 Giá : 3,500,000      < - > 0969.44.8886 Giá : 6,000,000
0985 152979 Giá : 3,500,000      < - > 0969.699.568 Giá : 6,000,000
0985 158858 Giá : 3,500,000      < - > 0969.78.78.89 Giá : 6,000,000
0985 17 1975 Giá : 3,500,000      < - > 0969.79.1968 Giá : 6,000,000
0985 177717 Giá : 3,500,000      < - > 0969.8 3.7968 Giá : 6,000,000
0985 234563 Giá : 3,500,000      < - > 0969.85.1993 Giá : 6,000,000
0985 26 1977 Giá : 3,500,000      < - > 0969.88.1978 Giá : 6,000,000
0985 309886 Giá : 3,500,000      < - > 0969.8888.06 Giá : 6,000,000
0985 323866 Giá : 3,500,000      < - > 0969.93.1990 Giá : 6,000,000
0985 331551 Giá : 3,500,000      < - > 0969.93.6866 Giá : 6,000,000
0985 335665 Giá : 3,500,000      < - > 0969.98.98.82 Giá : 6,000,000
0985 359000 Giá : 3,500,000      < - > 097 166 1988 Giá : 6,000,000
0985 368239 Giá : 3,500,000      < - > 097.111.29.29 Giá : 6,000,000
0985 37 1976 Giá : 3,500,000      < - > 097.111.85.85 Giá : 6,000,000
0985 393898 Giá : 3,500,000      < - > 097.111.95.95 Giá : 6,000,000
0985 41 1984 Giá : 3,500,000      < - > 097.123.1980 Giá : 6,000,000
0985 49 1975 Giá : 3,500,000      < - > 097.123.1981 Giá : 6,000,000
0985 496222 Giá : 3,500,000      < - > 097.123.1982 Giá : 6,000,000
0985 5 1 1973 Giá : 3,500,000      < - > 097.123.1983 Giá : 6,000,000
0985 538553 Giá : 3,500,000      < - > 097.123.1984 Giá : 6,000,000
0985 588387 Giá : 3,500,000      < - > 097.123.1985 Giá : 6,000,000
0985 592002 Giá : 3,500,000      < - > 097.1234.891 Giá : 6,000,000
0985 596556 Giá : 3,500,000      < - > 097.19.1.1986 Giá : 6,000,000
0985 606636 Giá : 3,500,000      < - > 097.19.8.1995 Giá : 6,000,000
0985 611886 Giá : 3,500,000      < - > 097.19.8.1996 Giá : 6,000,000
0985 62 1978 Giá : 3,500,000      < - > 097.19.8.1997 Giá : 6,000,000
0985 62 1984 Giá : 3,500,000      < - > 097.29.1.1990 Giá : 6,000,000
0985 672012 Giá : 3,500,000      < - > 0971 099868 Giá : 6,000,000
0985 686166 Giá : 3,500,000      < - > 0971 189168 Giá : 6,000,000
0985 686566 Giá : 3,500,000      < - > 0971 189988 Giá : 6,000,000
0985 686959 Giá : 3,500,000      < - > 0971 221992 Giá : 6,000,000
0985 71 1976 Giá : 3,500,000      < - > 0971 221995 Giá : 6,000,000
0985 71 1977 Giá : 3,500,000      < - > 0971 221996 Giá : 6,000,000
0985 76 1977 Giá : 3,500,000      < - > 0971 221998 Giá : 6,000,000
0985 835538 Giá : 3,500,000      < - > 0971 391988 Giá : 6,000,000
0985 855388 Giá : 3,500,000      < - > 0971 551990 Giá : 6,000,000
0985 858887 Giá : 3,500,000      < - > 0971 551992 Giá : 6,000,000
0985 880887 Giá : 3,500,000      < - > 0971 551996 Giá : 6,000,000
0985 888655 Giá : 3,500,000      < - > 0971 551998 Giá : 6,000,000
0985 951688 Giá : 3,500,000      < - > 0971 661994 Giá : 6,000,000
0985 951978 Giá : 3,500,000      < - > 0971 678111 Giá : 6,000,000
0985 992168 Giá : 3,500,000      < - > 0971 838898 Giá : 6,000,000
0985 992799 Giá : 3,500,000      < - > 0971 981993 Giá : 6,000,000
0985 999683 Giá : 3,500,000      < - > 0971 986988 Giá : 6,000,000
0985 999692 Giá : 3,500,000      < - > 0971.13.15.17 Giá : 6,000,000
0985.02.02.06 Giá : 3,500,000      < - > 0971.17.1919 Giá : 6,000,000
0985.09.9119 Giá : 3,500,000      < - > 0971.19.29.29 Giá : 6,000,000
0985.13.1980 Giá : 3,500,000      < - > 0971.3333.58 Giá : 6,000,000
0985.41.1990 Giá : 3,500,000      < - > 0971.34.36.38 Giá : 6,000,000
0985.42.1996 Giá : 3,500,000      < - > 0971.38.38.83 Giá : 6,000,000
0985.54.1984 Giá : 3,500,000      < - > 0971.39.89.39 Giá : 6,000,000
0985.54.1998 Giá : 3,500,000      < - > 0971.52.6686 Giá : 6,000,000
0985.66.1379 Giá : 3,500,000      < - > 0971.65.8899 Giá : 6,000,000
0985.82.9669 Giá : 3,500,000      < - > 0971.75.3535 Giá : 6,000,000
0985.86.60.86 Giá : 3,500,000      < - > 0971.968.986 Giá : 6,000,000
0985.92.2012 Giá : 3,500,000      < - > 0972 007686 Giá : 6,000,000
0986 072123 Giá : 3,500,000      < - > 0972 031515 Giá : 6,000,000
0986 151286 Giá : 3,500,000      < - > 0972 16 61 61 Giá : 6,000,000
0986 171294 Giá : 3,500,000      < - > 0972 209988 Giá : 6,000,000
0986 179169 Giá : 3,500,000      < - > 0972 336879 Giá : 6,000,000
0986 188122 Giá : 3,500,000      < - > 0972 453555 Giá : 6,000,000
0986 27 1976 Giá : 3,500,000      < - > 0972 692828 Giá : 6,000,000
0986 298669 Giá : 3,500,000      < - > 0972 981998 Giá : 6,000,000
0986 339189 Giá : 3,500,000      < - > 0972.05.1989 Giá : 6,000,000
0986 34 1976 Giá : 3,500,000      < - > 0972.16.18.19 Giá : 6,000,000
0986 41 1975 Giá : 3,500,000      < - > 0972.3 969.68 Giá : 6,000,000
0986 561213 Giá : 3,500,000      < - > 0972.38.37.38 Giá : 6,000,000
0986 666544 Giá : 3,500,000      < - > 0972.38.37.38 Giá : 6,000,000
0986 666584 Giá : 3,500,000      < - > 0972.858.886 Giá : 6,000,000
0986 688292 Giá : 3,500,000      < - > 0972.89.1998 Giá : 6,000,000
0986 709868 Giá : 3,500,000      < - > 0973 255355 Giá : 6,000,000
0986 779234 Giá : 3,500,000      < - > 0973 334440 Giá : 6,000,000
0986 779858 Giá : 3,500,000      < - > 0973 334441 Giá : 6,000,000
0986 785559 Giá : 3,500,000      < - > 0973 334442 Giá : 6,000,000
0986 786966 Giá : 3,500,000      < - > 0973 567838 Giá : 6,000,000
0986 817986 Giá : 3,500,000      < - > 0973 567858 Giá : 6,000,000
0986 823379 Giá : 3,500,000      < - > 0973 691993 Giá : 6,000,000
0986 828339 Giá : 3,500,000      < - > 0973 769333 Giá : 6,000,000
0986 829379 Giá : 3,500,000      < - > 0973.25.1368 Giá : 6,000,000
0986 835538 Giá : 3,500,000      < - > 0973.58.58.86 Giá : 6,000,000
0986 842000 Giá : 3,500,000      < - > 0974 533444 Giá : 6,000,000
0986 855456 Giá : 3,500,000      < - > 0974 880808 Giá : 6,000,000
0986 856836 Giá : 3,500,000      < - > 0974 966879 Giá : 6,000,000
0986 858696 Giá : 3,500,000      < - > 0974.61.8866 Giá : 6,000,000
0986 868991 Giá : 3,500,000      < - > 0974.863.866 Giá : 6,000,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim hợp tuổi, hợp mệnh phong thủy:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim hợp tuổi, hợp mệnh theo phong thủy

Sim phong thủy hợp tuổi đem đến vận khí tốt đang là một xu hướng được nhiều người chơi sim số đẹp quan tâm. Trong quan niệm của người phương Đông, sim điện thoại không đơn thuần chỉ là phương tiện liên lạc mà còn ẩn chứa những yếu tố huyền diệu theo thuật phong thủy. Sim số đẹp là gì? Tại sao nhiều người lại yêu thích sim số đẹp như vậy?

Tại sao nhiều người lại tìm kiếm sim số đẹp?

Cuộc sống hiện đại ngày nay khiến chiếc điện thoại trở thành một phần không thể thiếu, giúp kết nối mỗi người với người thân, bạn bè, đồng nghiệp và đối tác. Sim điện thoại giờ đây góp phần không nhỏ tạo lên thương hiệu cá nhân, đại diện cho chủ sở hữu. Chính vì vai trò quan trọng như vậy, nhiều người mong muốn sở hữu cho mình những chiếc sim số đẹp.

Quan niệm về sim số đẹp

Những sim số đẹp thường được nhắc đến phải kể đến như sim tam hoa, sim tứ quý, sim ngũ quý,… Giá của sim số đẹp này đa dạng từ vài trăm đến vài triệu, thậm chí lên đến vài trăm triệu đồng. Đa số mọi người ưa chuộng sòng sim thần tài với sim đuôi chứa cặp số 39, 79 hay sim lộc phát đuôi 68, sim phát lộc đuôi 86 hay sim nhất lộc phát đuôi 168.

Những giá trị thực sự của sim số đẹp đem đến cho người dùng rất khó xác định những việc sở hữu những sim số như vậy thì không phải ai cũng có khả năng. Có những người mua sim số đẹp thì thấy được mọi người ngưỡng mộ, nể phục, làm ăn thuận lợi hơn nhưng cũng có người thấy không thay đổi gì cả hoặc cũng có những người dùng sim số đẹp lại còn thấy vận khí của mình xấu đi.

Các quan niệm về sim số đẹp cần được nghiên cứu và bàn luận nhiều nhưng những sim số được gọi là sim số đẹp thể hiện được nét đẹp về mặt ngôn ngữ, nâng cao giá trị của người dùng chúng. Cùng tìm hiểu sim số đẹp theo một quan điểm có hệ thống triết lý hơn khi tìm hiểu về sim số đẹp phong thủy và sim số đẹp kinh dịch mà hay được gọi là xem bói số điện thoại.

Sim phong thủy là gì?

Thuật phong thủy không còn quá xa lạ đối với cuộc sống của chúng ta bởi những ứng dụng và tính hữu ích của nó được thể hiện rõ nét qua cuộc sống hàng ngày trong nhà cửa, kiển trúc, kinh doanh,…

Quy luật âm dương và ngũ hành tác động lên sự tồn tại và phát triển của vạn vật. Tính ngũ hành được tồn tại trong mỗi con số, một dãy số cũng tồn tại tính ngũ hành đại diện cho dãy số. Sim số đẹp cũng có ngũ hành của nó, cho dù bạn có ít kiến thức về phong thủy thì bạn cũng có thể dễ dàng tự xác định được tính ngũ hành của sim điện thoại.

Sim phong thủy thế nào được gọi là đẹp?

Sim điện thoại có ngũ hành tương sinh với ngũ hành của người dùng hay bổ trợ cho hành khuyết hay tương sinh có ngũ hành suy, chế hóa ngũ hành vượng trong tứ trụ được coi là sim phong thủy hợp tuổi.

Sở hữu sim số đẹp phong thủy hợp tuổi sẽ đem lại cho bạn vận khí tốt. Sim điện thoại được ví như cái tên thứ hai của bạn, do đó bạn cần lựa chọn kỹ lưỡng sim số đẹp ưng ý có lợi cho vận khí của mình.

Tìm hiểu sim số đẹp theo kinh dịch

Kinh dịch hàm chứa các quy luật của vũ trụ, trong đó là các nguyên lý biến dịch, bất dịch và giản dị. Kinh dịch là một kỳ thư của văn hóa phương Đông, có vai trò to lớn trong cuộc sống trên nhiều lĩnh vực như thiên văn học, y học, chính trị, kinh tế,… Đặc biệt, kinh dịch được ứng dụng nhiều trong dự đoán như tử vi, phong thủy,…

Sự tồn tại và phát triển của vạn vật luôn chịu sự chi phối, tác động lẫn nhau, sự vật nào cũng hàm chứa hai tính âm và dương. Kinh dịch được ứng dụng trong dự đoán xem số điện thoại hàm chứa yếu tố may mắn hay không, xấu hay lành cũng như sim số đẹp đó tác động lớn hay nhỏ đến cuộc sống của chủ sở hữu.

Sim số đẹp theo dự đoán kinh dịch là gì?

Các bạn có thể sử dụng tiện ích trực tuyến tra sim số đẹp để kiểm tra số điện thoại của mình. Những quẻ Kinh dịch hàm chứa trong các sim điện thoại có thể dự báo những điều cát lợi, may mắn, tốt đẹp, thuận lợi, có tính cân bằng âm dương, thuận sinh theo chiều phát triển của vũ trụ. Những sim kinh dịch mà đạt được những yêu cầu như vậy chắc chắn sẽ có ảnh hưởng tích cực thuận lợi đến người sử dụng nó và như vậy có thể coi đấy là sim số đẹp.

Là đơn vị kinh doanh sim số đẹp hàng đầu trên toàn quốc. Với số lượng lớn sim Viettel, sim Vinaphone, sim Mobifone,… Chúng tôi tin rằng sẽ đáp ứng tốt nhất mọi tiêu chí đánh giá sim số đẹp của bạn. Chúc bạn dùng sim gặp nhiều may mắn.

>>>Xem thêm các bài viết khác:
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.sodienthoaivip.com/2017/08/sim-phong-thuy-hop-tuoi.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét