Danh sách sim năm sinh 10, 11 số giá rẻ

Bài viết trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về sim phong thủy hợp tuổi. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn danh sách sim Năm Sinh 10 số, 11 số với các dạng 196x, 197x, 198x, 199x, 200x, 201x…mạng Vinaphone, Viettel, Mobifone, Vietnamobile, Gmobile, Sfone giá rẻ Toàn Quốc

>>>Tham khảo thêm:
Danh sách sim năm sinh 10, 11 số giá rẻ

>>>Tham khảo thêm danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0986 879189 Giá : 3,500,000      < - > 0975 31 1998 Giá : 6,000,000
0986 895958 Giá : 3,500,000      < - > 0975 397379 Giá : 6,000,000
0986 896379 Giá : 3,500,000      < - > 0975 567838 Giá : 6,000,000
0986 896810 Giá : 3,500,000      < - > 0975 567858 Giá : 6,000,000
0986 986112 Giá : 3,500,000      < - > 0975 698886 Giá : 6,000,000
0986 998858 Giá : 3,500,000      < - > 0975 878379 Giá : 6,000,000
0986.11.7939 Giá : 3,500,000      < - > 0975.486.468 Giá : 6,000,000
0986.24.1980 Giá : 3,500,000      < - > 0975.86.17.86 Giá : 6,000,000
0986.40.4078 Giá : 3,500,000      < - > 0975.89.1998 Giá : 6,000,000
0986.43.1985 Giá : 3,500,000      < - > 09758.1111.9 Giá : 6,000,000
0986.51.29.29 Giá : 3,500,000      < - > 0976 151333 Giá : 6,000,000
0986.79.1970 Giá : 3,500,000      < - > 0976 233338 Giá : 6,000,000
0986.865.239 Giá : 3,500,000      < - > 0976 468968 Giá : 6,000,000
0986.89.21.89 Giá : 3,500,000      < - > 0976 629789 Giá : 6,000,000
0986.89.61.89 Giá : 3,500,000      < - > 0976 666929 Giá : 6,000,000
0986.93.93.95 Giá : 3,500,000      < - > 0976 955688 Giá : 6,000,000
09868.06.586 Giá : 3,500,000      < - > 0976 969967 Giá : 6,000,000
0987 010576 Giá : 3,500,000      < - > 0976.00.06.06 Giá : 6,000,000
0987 030378 Giá : 3,500,000      < - > 0976.00.66.55 Giá : 6,000,000
0987 030391 Giá : 3,500,000      < - > 0976.55.1998 Giá : 6,000,000
0987 050295 Giá : 3,500,000      < - > 0976.86.05.86 Giá : 6,000,000
0987 160894 Giá : 3,500,000      < - > 0977 000770 Giá : 6,000,000
0987 170595 Giá : 3,500,000      < - > 0977 22 1983 Giá : 6,000,000
0987 2 9 1975 Giá : 3,500,000      < - > 0977 371789 Giá : 6,000,000
0987 21 1978 Giá : 3,500,000      < - > 0977 566879 Giá : 6,000,000
0987 224664 Giá : 3,500,000      < - > 0977 669992 Giá : 6,000,000
0987 271868 Giá : 3,500,000      < - > 0977 681668 Giá : 6,000,000
0987 271994 Giá : 3,500,000      < - > 0977 790007 Giá : 6,000,000
0987 280793 Giá : 3,500,000      < - > 0977.29.06.88 Giá : 6,000,000
0987 315568 Giá : 3,500,000      < - > 0977.52.1998 Giá : 6,000,000
0987 318168 Giá : 3,500,000      < - > 0977.86.72.86 Giá : 6,000,000
0987 366166 Giá : 3,500,000      < - > 0978 119989 Giá : 6,000,000
0987 377889 Giá : 3,500,000      < - > 0978 155558 Giá : 6,000,000
0987 398898 Giá : 3,500,000      < - > 0978 555055 Giá : 6,000,000
0987 41 1976 Giá : 3,500,000      < - > 0978 747555 Giá : 6,000,000
0987 41 1978 Giá : 3,500,000      < - > 0978 871980 Giá : 6,000,000
0987 469489 Giá : 3,500,000      < - > 0978 888385 Giá : 6,000,000
0987 550660 Giá : 3,500,000      < - > 0978.00.66.55 Giá : 6,000,000
0987 552979 Giá : 3,500,000      < - > 0978.05.1992 Giá : 6,000,000
0987 599589 Giá : 3,500,000      < - > 0978.05.1993 Giá : 6,000,000
0987 632078 Giá : 3,500,000      < - > 0978.55.1996 Giá : 6,000,000
0987 676795 Giá : 3,500,000      < - > 0978.55.57.59 Giá : 6,000,000
0987 74 1975 Giá : 3,500,000      < - > 0978.62.1994 Giá : 6,000,000
0987 74 1976 Giá : 3,500,000      < - > 0978.62.1996 Giá : 6,000,000
0987 74 1978 Giá : 3,500,000      < - > 0978.62.1998 Giá : 6,000,000
0987 789995 Giá : 3,500,000      < - > 0978.638.386 Giá : 6,000,000
0987 792228 Giá : 3,500,000      < - > 0979 039979 Giá : 6,000,000
0987 83 1975 Giá : 3,500,000      < - > 0979 567858 Giá : 6,000,000
0987 888279 Giá : 3,500,000      < - > 0979 685239 Giá : 6,000,000
0987 899286 Giá : 3,500,000      < - > 0979 699579 Giá : 6,000,000
0987 98 1993 Giá : 3,500,000      < - > 0979 972012 Giá : 6,000,000
0987 988199 Giá : 3,500,000      < - > 0979.01.1992 Giá : 6,000,000
0987.09.06.96 Giá : 3,500,000      < - > 0979.02.1992 Giá : 6,000,000
0987.38.1968 Giá : 3,500,000      < - > 0979.04.8688 Giá : 6,000,000
0987.51.38.38 Giá : 3,500,000      < - > 0979.18.1997 Giá : 6,000,000
0987.54.1995 Giá : 3,500,000      < - > 0979.39.1998 Giá : 6,000,000
0987.55.88.44 Giá : 3,500,000      < - > 0979.43.8989 Giá : 6,000,000
0987.90.92.99 Giá : 3,500,000      < - > 0979.88.00.33 Giá : 6,000,000
0987.96.96.79 Giá : 3,500,000      < - > 0979.98.98.96 Giá : 6,000,000
0988 010906 Giá : 3,500,000      < - > 098 19 29 368 Giá : 6,000,000
0988 050200 Giá : 3,500,000      < - > 098 868 2010 Giá : 6,000,000
0988 079389 Giá : 3,500,000      < - > 098.11.6.1998 Giá : 6,000,000
0988 111165 Giá : 3,500,000      < - > 098.123.85.85 Giá : 6,000,000
0988 113898 Giá : 3,500,000      < - > 098.123.95.95 Giá : 6,000,000
0988 118178 Giá : 3,500,000      < - > 098.13.7.1989 Giá : 6,000,000
0988 12 9995 Giá : 3,500,000      < - > 098.13.8.1995 Giá : 6,000,000
0988 15 1974 Giá : 3,500,000      < - > 098.13.8.1996 Giá : 6,000,000
0988 158819 Giá : 3,500,000      < - > 098.16.33979 Giá : 6,000,000
0988 250479 Giá : 3,500,000      < - > 098.19.5.1995 Giá : 6,000,000
0988 270695 Giá : 3,500,000      < - > 098.19.5.1996 Giá : 6,000,000
0988 282078 Giá : 3,500,000      < - > 098.19.5.1998 Giá : 6,000,000
0988 288369 Giá : 3,500,000      < - > 098.55.66.77.6 Giá : 6,000,000
0988 309788 Giá : 3,500,000      < - > 098.6 633444 Giá : 6,000,000
0988 329279 Giá : 3,500,000      < - > 098.9979.679 Giá : 6,000,000
0988 345012 Giá : 3,500,000      < - > 0981 119990 Giá : 6,000,000
0988 360202 Giá : 3,500,000      < - > 0981 123 779 Giá : 6,000,000
0988 382829 Giá : 3,500,000      < - > 0981 151997 Giá : 6,000,000
0988 386556 Giá : 3,500,000      < - > 0981 231969 Giá : 6,000,000
0988 388768 Giá : 3,500,000      < - > 0981 251997 Giá : 6,000,000
0988 39 2005 Giá : 3,500,000      < - > 0981 261997 Giá : 6,000,000
0988 412828 Giá : 3,500,000      < - > 0981 277278 Giá : 6,000,000
0988 480789 Giá : 3,500,000      < - > 0981 277279 Giá : 6,000,000
0988 51 1971 Giá : 3,500,000      < - > 0981 281997 Giá : 6,000,000
0988 516156 Giá : 3,500,000      < - > 0981 291997 Giá : 6,000,000
0988 52 1975 Giá : 3,500,000      < - > 0981 321991 Giá : 6,000,000
0988 537988 Giá : 3,500,000      < - > 0981 346668 Giá : 6,000,000
0988 555564 Giá : 3,500,000      < - > 0981 351997 Giá : 6,000,000
0988 556856 Giá : 3,500,000      < - > 0981 369399 Giá : 6,000,000
0988 588577 Giá : 3,500,000      < - > 0981 531993 Giá : 6,000,000
0988 609786 Giá : 3,500,000      < - > 0981 531997 Giá : 6,000,000
0988 609881 Giá : 3,500,000      < - > 0981 579979 Giá : 6,000,000
0988 639836 Giá : 3,500,000      < - > 0981 631997 Giá : 6,000,000
0988 656956 Giá : 3,500,000      < - > 0981 661995 Giá : 6,000,000
0988 669993 Giá : 3,500,000      < - > 0981 691997 Giá : 6,000,000
0988 68 68 19 Giá : 3,500,000      < - > 0981 761990 Giá : 6,000,000
0988 687969 Giá : 3,500,000      < - > 0981 761992 Giá : 6,000,000
0988 688933 Giá : 3,500,000      < - > 0981 761997 Giá : 6,000,000
0988 71 1978 Giá : 3,500,000      < - > 0981 771987 Giá : 6,000,000
0988 715959 Giá : 3,500,000      < - > 0981 779686 Giá : 6,000,000
0988 737757 Giá : 3,500,000      < - > 0981 871997 Giá : 6,000,000

Giới thiệu về sim số đẹp năm sinh:

Sim năm sinh là một dạng sim số đẹp rất đặc biệt và ý nghĩa. Bao hàm cả ngày tháng năm sinh, ngày sinh nhật của chúng ta, phần nào tạo điều kiện cho người thân và những người xung quanh của chúng ta chỉ cần nhớ ngày sinh là số liên lạc hoặc ngược lại.

Sim năm sinh được chia thành 2 loại chính là sim năm sinh 6 số và sim năm sinh 8 số (Sim ngày tháng năm sinh). Giá thành của sim năm sinh không hề đắt đáp ứng được nhu cầu của tất cả khách hàng.


Sim năm sinh là sim số đẹp mà đuôi số chứa các con số ngày tháng năm sinh, hoặc đuôi năm sinh hợp phong thủy với từng người dùng theo năm sinh, cung hay mệnh. Các sim số năm sinh được cung cấp nhiều nhất bởi 3 nhà mạng lớn nhất hiện nay là vinaphone, mobifone và viettel với đầy đủ các loại sim 10 số hay 11 số đáp ứng nhu cầu chọn mua sim số đẹp của người sử dụng.

Sim năm sinh gồm những con số mang ý nghĩa đặc biệt với bản thân gắn với năm sinh, gắn với một sự kiện hay kỷ niệm đặc biệt nào đó mà bạn muốn không muốn quên. Vì vậy các nhà mạng viettel, vinaphone, mobifone. Vietnamobile, Gmobile hay Sfone .... luôn tạo ra sự đa dạng hóa dành cho các sim tạo nên các những số sim có đầy đủ ngày tháng sinh như là xxx20121992, xxxx08032015, xxxx10102010, các dãy sim này có thể được tìm thấy rất nhiều ở các loại sim 10 số hay sim 11 số để phục vụ đầy đủ cho nhu cầu của người dùng.

Sim ngày tháng năm sinh cũng có ý nghĩa phong thủy nhất định ứng với các năm và từng con số như chuỗi số như số điện thoại xxxx1986 phân tích các con số có thể thấy được ý nghĩa phong thủy đặc biệt trong đuôi số năm sinh này: 1 - chắc , 9 - trường tồn, vĩnh viễn, 8 - phát, 6 - lộc, có thể hiểu được đây là dãy số có ý nghĩa mang lại cho chủ nhân sở hữu chuỗi số này sự vững bền về tài lộc luôn luôn tiến lên cao. Sim số năm sinh tạo nên một đẳng cấp hay vị thế riêng mà khi nhìn vào, người ta có thể nhận diện được đó chỉ có thể là bạn mà không thể là ai khác

Sim Năm Sinh với nhiều dạng sim năm sinh với đa số đầy đủ các năm sinh và theo nhiều cung mệnh khác nhau để cho bạn lựa chọn, trong danh sách sim năm sinh của chúng tôi các số sim năm sinh viettel, sim năm sinh mobi và sim năm sinh vina là 3 nhà mạng lớn nhất hiện nay, tất cả đều thể hiện trên dãy đuôi số ngày tháng năm sinh của bạn

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim năm sinh giá rẻ:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim năm sinh giá rẻ

Các dạng đầu số sim năm sinh:

Đầu số luôn đóng vai trò quan trọng khiến số sim trọn vẹn một vẻ đẹp. Vậy trong hệ thống sim số đẹp thì những đầu số nào được cho là đẹp, được khách hàng tin dùng, có ý nghĩa. Một năm sinh quan trọng hơn hết là đuôi số đảm bảo được ý nghĩa của bản thân và chúng tôi sẽ đưa ra 1 số gợi ý về đầu số sim năm sinh đẹp để quý khách có thể chọn mua sim đuôi năm sinh càng ý nghĩa hơn.

- Sim số đẹp năm sinh 10 số:

Sim năm sinh 10 số Vinaphone: Thuộc các đầu số của Vinaphone, đầu số thuộc về đẳng cấp là 0913, sau đó là 0916, 0919, 0918 nhất lộc, nhất vĩnh cửu, nhất phát, vì vậy sim năm sinh vinaphone sẽ càng có ý nghĩa hơn khi được kết hợp cùng với các đầu số này. Ví dụ: 0913.12.10.90, 0918.28.10.92…

Sim năm sinh 10 số Mobifone: Với các đầu số 0903, 0906, 0909, 0908, 0939, 0933, nhà mạng Mobifone cũng được rất nhiều sự quan tâm tới dạng sim năm sinh mobifone nói riêng, và sim số đẹp nói chung, nhiều nhất theo thống kê năm qua là đầu số 0909 

Sim năm sinh 10 số Viettel: Dàn “chân dài” của “ông bầu” Viettel đó là 0988, 0989, 0986, 0983, 0982, 0979, 0966, 0968 và đầu số mới 0868. Theo báo cáo thường niên thì chúng tôi thấy được lượng người mua sim năm sinh Viettel 10 số rất lớn, và TOP 3 các đầu số có sự quan tâm nhiều nhất đó là 0988, 0989 và 0979.

Sim năm sinh 10 số Vietnamobile: Đầu số 0926 và 0928 là 2 đầu số luôn chiếm được sự chú ý của quý khách hàng mua sim số. Với người Việt Nam khi chọn mua sim năm sinh đặc biệt quan tâm đến ý nghĩa của mỗi con số thì sao có thể bỏ qua hai đầu số mãi lộc và mãi phát như vậy.

Sim năm sinh 10 số Beeline - Gmobile: Đầu 0993, 0996, 0998 tài mãi mãi trường tồn, lộc vĩnh cửu trường tồn, phát trường tồn vĩnh cửu. Lưu ý đầu số này bán ra thị trường dạng sim năm sinh này rất hợp lý chỉ với giá vài trăm nghìn khách hàng đã có thể sở hữu được một số sim ngày tháng năm sinh đầy ý nghĩa.

- Sim số đẹp năm sinh 11 số:

Vì sim năm sinh là dạng sim đặc biệt điều cốt lõi không phải là đầu số như thế nào mà số sim phải trùng với ngày tháng năm sinh. Vậy nên khi lựa chọn số khách hàng nên tùy thuộc vào đầu số để lựa chọn sao cho phù hợp với ngày tháng năm sinh của mình, hãy cùng điểm qua các dạng đầu 11 số nhé:

Sim năm sinh 11 số Vinaphone

Với các đầu số tiến lên 0123, 0124, 0125, 0127, 0129, Vinaphone đang chiếm được rất nhiều đối tượng là doanh nhân ở dòng sim 11 số này, với nhiều người, 1 số sim năm sinh phong thủy hợp cung mệnh kết hợp với 1 đầu số tiến lên thì đó là điểu không còn gì bằng.

Sim năm sinh 11 số Mobifone: Nếu như Vinaphone có đầu số tiến lên và tài lộc thì Mobifone lại có cho mình cũng đầu số "Lộc" và "Phát" như 0126 và 0128, trong khi theo thống kê các đầu 11 số của Mobifone là 0120, 0121, 0122, 0126 và 0128 đều mang lại doanh thu từ dòng sim năm sinh ở năm qua, và sim năm sinh Mobifone 11 số được bán nhiều nhất sim năm sinh đầu số 0128.

Sim năm sinh 11 số Viettel

Viettel với những đầu 11 số như 0169, 0168, 0167, 0166, 0165, 0164, 0163, 0162, đầu số "Tài" có, "Phát" có, "Lộc" có và "Tiến Lên" cũng có, trong số đó sim năm sinh 11 số Viettel được người dùng quan tâm rất đa đa dạng về đầu số, nhưng Top đầu vẫn phải kể đến sim năm sinh đầu số 0169 và sim năm sinh đầu số 0168.

Sim năm sinh 11 số Vietnamobile

Nhắc đến sim năm sinh Vietnamobile 11 số thì chúng ta sẽ nhớ ngay đến 2 đầu số Lộc Phát của nhà mạng này,tuy số lượng sim của 2 đầu số này chưa nhiều nhưng lượng sim năm sinh ở 2 đầu số này được cung cấp ra cũng tương đối không là nhỏ so với các loại sim khác cùng mạng, đối tượng chú ý đến nhiều nhất ở dạng sim năm sinh này đa số là đối tượng tình nhân, do các gói cước dịch vụ của Vietnamobile đang đánh đến đối tượng này nhiều

Một số sim đuôi năm sinh với đầu số đẹp sẽ là một món quà cực kỳ ý nghĩa để dành tặng người thân trong ngày sinh nhật. Quý khách tham khảo và đưa ra những quyết định để chọn cho mình một số sim năm sinh ý nghĩa nhất nhé!

Xu hướng chọn mua sim số đẹp năm sinh:

Trên thị trường sim số, sim năm sinh được khách hàng chọn mua rất nhiều vì đó là một dạng sim ý nghĩa như đã nói ở trên. Tuy nhiên để đảm bảo được sở thích cũng như nhu cầu sở hữu sim số đẹp năm sinh được khách hàng lựa chọn theo các xu hướng sau:
  • Chọn sim số đẹp năm sinh 8 số: Đây là dạng sim năm sinh full bao hàm đầy đủ cả ngày tháng năm sinh của chủ sở hữu: Ví dụ: 09.12.06.1992, 09.06.10.1988. Dạng này có ưu điểm là chứa toàn bộ ngày tháng năm sinh nhưng giá thành lại cao và khan hiếm, nếu 2 khách hàng cũng ngày tháng năm sinh cùng tìm một số sim này thì chỉ có 1 khách hàng có thể mua được nó. Dù là giá thành cao so với dạng sim số đẹp năm sinh khác nhưng vẫn được khách hàng tìm mua rất nhiều vì nó khá trọn vẹn ý nghĩa.
  • Chọn sim số đẹp năm sinh 6 số: Đây là dạng sim năm sinh bao hàm cặp 2 số chính trong “cột ngày- cột tháng –cột năm”. Ví dụ: 0988.12.10.83, 0912. 31.05.93. Dạng năm sinh này không đảm bảo đầy đủ ngày tháng năm sinh full nhưng giá thành lại thấp dễ mua mà vẫn đảm bảo ý nghĩa. Lượng khách mua dạng sim này là đông nhất.
  • Chọn sim số đẹp năm sinh 5 số: Để đánh đấu được cột mốc quan trọng của cuộc đời đó là ngày chủ sở hữu được “ban phát sự sống” thì với dạng sim số đẹp năm sinh này chủ sở hữu còn có thể gắn kết với một cột mốc nào khác nữa hoặc những con số mà quý khách yêu thích. Ví du: 09.789.12.5.79, 09.345.14.6.88. Dạng số này rất hay và thu hút được rất nhiều sự chú ý của khách hàng.
Địa chỉ mua sim năm sinh giá rẻ

Để sở hữu ngay một sim năm sinh giá rẻ còn chần chừ gì nữa bạn hãy gọi ngay đến chúng tôi. Với kho sim không dưới 6 triệu số đẹp, số năm sinh, năm sinh, thần tài lộc phát,… việc lựa chọn được một sim số đẹp năm sinh theo ý nghĩa của bản thân là điều quá đơn giản. Hãy đến với chúng tôi để được phục vụ như một thượng đế thực thụ:
  • Quý khách được tư vấn về chọn đầu số đẹp phù hợp với đuôi năm sinh của mình.
  • Được tư vấn về gói cước, dịch vụ 3, dịch vụ đăng ký các gói khuyến mại của nhà mạng.
  • Giao sim tận nơi trên toàn quốc miễn, hỗ trợ đăng ký chính chủ kiểm tra đầy đủ mới thu tiền.
  • Đặc biệt, với đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp của chúng tôi sẽ hướng dẫn cho quý khách lựa chọn được một sim năm sinh giá rẻ, ý nghĩa, đầu số đẹp nhất đáp ứng được đúng nhu cầu của khách hàng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét