Thế nào là sim số đẹp hợp tuổi Nữ mệnh Hỏa

Ở bài viết trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về sim tứ quý Viettel hợp mệnh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về sim hợp tuổi nữ mệnh Hỏa nhé!

>>>Tham khảo thêm:


>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0961 499993 Giá : 3,500,000      < - > 0981 691995 Giá : 7,500,000
0961 499996 Giá : 3,500,000      < - > 0981 761995 Giá : 7,500,000
0961 499997 Giá : 3,500,000      < - > 0981 761996 Giá : 7,500,000
0961 50.59.59 Giá : 3,500,000      < - > 0981 771995 Giá : 7,500,000
0961 503838 Giá : 3,500,000      < - > 0981 771996 Giá : 7,500,000
0961 51.59.59 Giá : 3,500,000      < - > 0981 778889 Giá : 7,500,000
0961 52.59.59 Giá : 3,500,000      < - > 0981 811688 Giá : 7,500,000
0961 54 4568 Giá : 3,500,000      < - > 0981 833688 Giá : 7,500,000
0961 54.59.59 Giá : 3,500,000      < - > 0981 862868 Giá : 7,500,000
0961 542789 Giá : 3,500,000      < - > 0981 866696 Giá : 7,500,000
0961 555561 Giá : 3,500,000      < - > 0981 866898 Giá : 7,500,000
0961 57.59.59 Giá : 3,500,000      < - > 0981 939688 Giá : 7,500,000
0961 576969 Giá : 3,500,000      < - > 0981 939989 Giá : 7,500,000
0961 598898 Giá : 3,500,000      < - > 0981 951992 Giá : 7,500,000
0961 611286 Giá : 3,500,000      < - > 0981 951993 Giá : 7,500,000
0961 612286 Giá : 3,500,000      < - > 0981 959668 Giá : 7,500,000
0961 626879 Giá : 3,500,000      < - > 0981 959989 Giá : 7,500,000
0961 632010 Giá : 3,500,000      < - > 0981 961992 Giá : 7,500,000
0961 639693 Giá : 3,500,000      < - > 0981 961993 Giá : 7,500,000
0961 663000 Giá : 3,500,000      < - > 0981 966968 Giá : 7,500,000
0961 666673 Giá : 3,500,000      < - > 0981.1234.86 Giá : 7,500,000
0961 666829 Giá : 3,500,000      < - > 0981.1234.89 Giá : 7,500,000
0961 666856 Giá : 3,500,000      < - > 0981.22.1818 Giá : 7,500,000
0961 666859 Giá : 3,500,000      < - > 0981.22.1993 Giá : 7,500,000
0961 666956 Giá : 3,500,000      < - > 0981.22.1995 Giá : 7,500,000
0961 666958 Giá : 3,500,000      < - > 0981.22.1996 Giá : 7,500,000
0961 666990 Giá : 3,500,000      < - > 0981.55.1993 Giá : 7,500,000
0961 668569 Giá : 3,500,000      < - > 0981.55.1996 Giá : 7,500,000
0961 668589 Giá : 3,500,000      < - > 0981.86.16.68 Giá : 7,500,000
0961 668618 Giá : 3,500,000      < - > 0981.93.93.99 Giá : 7,500,000
0961 668626 Giá : 3,500,000      < - > 0982 682013 Giá : 7,500,000
0961 668682 Giá : 3,500,000      < - > 0982 891102 Giá : 7,500,000
0961 668786 Giá : 3,500,000      < - > 0982 986779 Giá : 7,500,000
0961 669189 Giá : 3,500,000      < - > 0982.8888.75 Giá : 7,500,000
0961 669234 Giá : 3,500,000      < - > 0983 169279 Giá : 7,500,000
0961 669269 Giá : 3,500,000      < - > 0983 588358 Giá : 7,500,000
0961 669289 Giá : 3,500,000      < - > 0983 696986 Giá : 7,500,000
0961 669345 Giá : 3,500,000      < - > 0983 799969 Giá : 7,500,000
0961 669379 Giá : 3,500,000      < - > 0983 866579 Giá : 7,500,000
0961 669389 Giá : 3,500,000      < - > 0983.77.1993 Giá : 7,500,000
0961 669444 Giá : 3,500,000      < - > 0983.85.6866 Giá : 7,500,000
0961 669589 Giá : 3,500,000      < - > 0984.43.43.44 Giá : 7,500,000
0961 669879 Giá : 3,500,000      < - > 0984.43.43.44 Giá : 7,500,000
0961 67 5988 Giá : 3,500,000      < - > 0985 518789 Giá : 7,500,000
0961 670076 Giá : 3,500,000      < - > 0985 559868 Giá : 7,500,000
0961 681978 Giá : 3,500,000      < - > 0985 797222 Giá : 7,500,000
0961 686683 Giá : 3,500,000      < - > 0985 859858 Giá : 7,500,000
0961 686779 Giá : 3,500,000      < - > 0985 867898 Giá : 7,500,000
0961 688068 Giá : 3,500,000      < - > 0985 886168 Giá : 7,500,000
0961 688169 Giá : 3,500,000      < - > 0985 919688 Giá : 7,500,000
0961 716969 Giá : 3,500,000      < - > 0985 955886 Giá : 7,500,000
0961 756175 Giá : 3,500,000      < - > 0985 966986 Giá : 7,500,000
0961 77.59.59 Giá : 3,500,000      < - > 0985.55.56.59 Giá : 7,500,000
0961 780078 Giá : 3,500,000      < - > 0985.68.1998 Giá : 7,500,000
0961 786969 Giá : 3,500,000      < - > 0986 096689 Giá : 7,500,000
0961 789368 Giá : 3,500,000      < - > 0986 237899 Giá : 7,500,000
0961 789379 Giá : 3,500,000      < - > 0986 666053 Giá : 7,500,000
0961 798181 Giá : 3,500,000      < - > 0986 668066 Giá : 7,500,000
0961 806969 Giá : 3,500,000      < - > 0986 800898 Giá : 7,500,000
0961 808008 Giá : 3,500,000      < - > 0986 860708 Giá : 7,500,000
0961 828181 Giá : 3,500,000      < - > 0986 911779 Giá : 7,500,000
0961 829222 Giá : 3,500,000      < - > 0986 933968 Giá : 7,500,000
0961 831686 Giá : 3,500,000      < - > 0986 962828 Giá : 7,500,000
0961 838181 Giá : 3,500,000      < - > 0986.29.59.89 Giá : 7,500,000
0961 843838 Giá : 3,500,000      < - > 0987 101368 Giá : 7,500,000
0961 85 1102 Giá : 3,500,000      < - > 0987 669686 Giá : 7,500,000
0961 859589 Giá : 3,500,000      < - > 0988 132789 Giá : 7,500,000
0961 866896 Giá : 3,500,000      < - > 0988 557333 Giá : 7,500,000
0961 866898 Giá : 3,500,000      < - > 0988 567968 Giá : 7,500,000
0961 868858 Giá : 3,500,000      < - > 0988 628222 Giá : 7,500,000
0961 879989 Giá : 3,500,000      < - > 0988 683379 Giá : 7,500,000
0961 88 9229 Giá : 3,500,000      < - > 0988 731333 Giá : 7,500,000
0961 886399 Giá : 3,500,000      < - > 0988 776333 Giá : 7,500,000
0961 888660 Giá : 3,500,000      < - > 0988 818778 Giá : 7,500,000
0961 888698 Giá : 3,500,000      < - > 0988 868060 Giá : 7,500,000
0961 888985 Giá : 3,500,000      < - > 0988 868608 Giá : 7,500,000
0961 899186 Giá : 3,500,000      < - > 0988 869229 Giá : 7,500,000
0961 899869 Giá : 3,500,000      < - > 0988 880114 Giá : 7,500,000
0961 921789 Giá : 3,500,000      < - > 0988 888391 Giá : 7,500,000
0961 939929 Giá : 3,500,000      < - > 0988 889269 Giá : 7,500,000
0961 951668 Giá : 3,500,000      < - > 0989 155222 Giá : 7,500,000
0961 952003 Giá : 3,500,000      < - > 0989 269679 Giá : 7,500,000
0961 952004 Giá : 3,500,000      < - > 0989 529333 Giá : 7,500,000
0961 952008 Giá : 3,500,000      < - > 0989 568222 Giá : 7,500,000
0961 963222 Giá : 3,500,000      < - > 0989 682279 Giá : 7,500,000
0961 969959 Giá : 3,500,000      < - > 0989 686399 Giá : 7,500,000
0961 98.59.59 Giá : 3,500,000      < - > 0989 891139 Giá : 7,500,000
0961 981102 Giá : 3,500,000      < - > 0989 933966 Giá : 7,500,000
0961 989866 Giá : 3,500,000      < - > 0989 969568 Giá : 7,500,000
0961 999238 Giá : 3,500,000      < - > 0989.66.0808 Giá : 7,500,000
0961 999633 Giá : 3,500,000      < - > 0989.88.79.68 Giá : 7,500,000
0961.12.1919 Giá : 3,500,000      < - > 09.8338.8787 Giá : 7,500,000
0961.13.1919 Giá : 3,500,000      < - > 09.83.96.96.38 Giá : 7,500,000
0961.17.1919 Giá : 3,500,000      < - > 09.67.68.62.68 Giá : 7,500,000
0961.18.48.68 Giá : 3,500,000      < - > 09.6575.6575 Giá : 7,500,000
0961.22.7878 Giá : 3,500,000      < - > 09 7887 1993 Giá : 7,500,000
0961.22.8118 Giá : 3,500,000      < - > 09 69 59 1986 Giá : 7,500,000
0961.290.789 Giá : 3,500,000      < - > 0869.85.86.88 Giá : 7,500,000
0961.304.789 Giá : 3,500,000      < - > 0869.39.6886 Giá : 7,500,000
0961.31.31.32 Giá : 3,500,000      < - > 0869.19.3979 Giá : 7,500,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim hợp tuổi, hợp mệnh:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim hợp tuổi, hợp mệnh phong thủy

Cách chọn sim số đẹp hợp tuổi Nữ mệnh Hỏa như thế nào? Nên mua sim số đẹp ở đâu đảm bảo và giá rẻ? Tùy theo mục đích và sở thích sẽ có những cách chọn lựa sim số đẹp khác nhau. Sim hợp tuổi Nữ mệnh Hỏa sẽ đem lại sự may mắn, đại cát và tài vận cho chủ sở hữu thông qua những con số ý nghĩa theo đánh giá của thuật phong thủy. 

Thế nào là sim số đẹp hợp tuổi Nữ mệnh Hỏa?

Sim số đẹp hợp tuổi Nữ mệnh Hỏa là dạng sim phong thủy đem lại nhiều ý nghĩa cho người dùng. Sim hợp tuổi có căn cứ dựa trên giờ sinh ngày tháng năm sinh và giới tính của chủ sở hữu. Những nguyên tắc tính toán cổ học phương Đông được áp dụng cho việc đánh giá sim số đẹp hợp tuổi Nữ mệnh Hỏa thường gặp là âm dương cân bằng, ngũ hành sinh khắc, số nút cao, lục thập tứ quái, cửu đồ tinh pháp,...

Sở hữu sim số đẹp hợp tuổi Nữ mệnh Hỏa sẽ đem đến sự tự tin, vận may, thuận lợi và thành công cho người dùng. Những giá trị này của sim phong thủy đã được nhiều người trải nghiệm và tin tưởng. Những sim số đẹp được ưa chuộng hiện nay là sim tứ quý, sim tiến lên, sim lộc phát, sim thần tài, sim tứ quý,....

Cách chọn sim số đẹp hợp tuổi Nữ mệnh Hỏa

Các năm sinh thuộc mệnh Hỏa:

+Tích Lịch Hỏa (Lửa sấm sét): 1948, 1949, 2008, 2009;

+ Sơn hạ hỏa (Lửa dưới chân núi): 1956, 1957, 2016, 2017;

+ Hú đăng hỏa (Lửa ngọn đèn): 1964, 1965, 2024, 2025;

+ Thiên thượng hỏa (Lửa trên trời): 1978, 1979, 2038, 2039;

+ Lộ trung hỏa (Lửa trong lò): 1986, 1987, 2046, 2047;

+ Sơn đầu hỏa (Lửa trên núi): 1994, 1995, 2054, 2055, 1934, 1935.

Có nhiều năm sinh khác nhau thuộc mệnh Hỏa và mệnh Hỏa tương ứng cũng khác nhau với các nhóm năm sinh. Mặc dù, mệnh Hỏa được chia thành các nhóm riêng biệt nhưng cung mệnh duy nhất của mệnh Hỏa là Ly. Theo cung mệnh này, sim số đẹp hợp tuổi Nữ mệnh Hỏa nên lựa chọn các số là số 3, số 4 và số 9. Con số 1 là con số cần tránh trong sim hợp tuổi Nữ mệnh Kim vì đem đến những điều rủi, không may mắn. Là Nữ mệnh Hỏa, bạn nên chọn sim tam hoa 333, sim tam hoa 444, sim tam hoa 999 hay sim tứ quý 3333, sim tứ quý 4444, sim tứ quý 9999 để đem lại nhiều giá trị nhất.

Địa chỉ mua sim số đẹp hợp tuổi Nữ mệnh Hỏa uy tín giá rẻ

Chúng tôi lấy uy tín trong lòng khách hàng để xây dựng thương hiệu. Chúng tôi cam kết sẽ tư vấn nhiệt tình giúp bạn lựa chọn sim số đẹp ưng ý của tất cả các nhà mạng Viettel, Vinaphone, Mobifone, Vietnamobile, Sfone, Gmobile và sim máy bàn; sim đăng ký chính chủ và giao sim theo địa chỉ yêu cầu hoàn toàn miễn phí.

Chúc bạn dùng sim số đẹp gặp nhiều may mắn.

>>>Xem thêm các bài viết khác:
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.sodienthoaivip.com/2017/08/sim-hop-tuoi-nu-menh-hoa.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét