Những kinh nghiệm tìm mua sim số đẹp ưng ý

Bài viết trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về địa chỉ mua sim online tin cậy, uy tín. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ một số kinh nghiệm của dân chơi sim chuyên nghiệp sẽ giúp bạn sở hữu những sim số đẹp ưng ý và giảm thiểu tối đa nguy cơ bị lừa đảo.

>>>Tham khảo thêm:
Những điều cần lưu ý khi mua sim số đẹp

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng viettel:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0869.61.1994 Giá : 3,500,000      < - > 0868.879.889 Giá : 6,000,000
0869.61.1993 Giá : 3,500,000      < - > 0868.869.668 Giá : 6,000,000
0869.61.1989 Giá : 3,500,000      < - > 0868.868.696 Giá : 6,000,000
0869.61.1988 Giá : 3,500,000      < - > 0868.79.6669 Giá : 6,000,000
0869.61.1986 Giá : 3,500,000      < - > 0868.79.1987 Giá : 6,000,000
0869.60.96.98 Giá : 3,500,000      < - > 0868.777.688 Giá : 6,000,000
0869.60.66.69 Giá : 3,500,000      < - > 0868.69.8998 Giá : 6,000,000
0869.60.60.68 Giá : 3,500,000      < - > 0868.688.669 Giá : 6,000,000
0869.60.1997 Giá : 3,500,000      < - > 0868.686.567 Giá : 6,000,000
0869.60.1994 Giá : 3,500,000      < - > 0868.396.668 Giá : 6,000,000
0869.379.686 Giá : 3,500,000      < - > 0868.39.1983 Giá : 6,000,000
0869.363.789 Giá : 3,500,000      < - > 0868.35.8889 Giá : 6,000,000
0869.282.789 Giá : 3,500,000      < - > 0868.35.8688 Giá : 6,000,000
0869.262.789 Giá : 3,500,000      < - > 0868.33.55.79 Giá : 6,000,000
0869.232.789 Giá : 3,500,000      < - > 0868.22.88.79 Giá : 6,000,000
0869.23.1968 Giá : 3,500,000      < - > 0868.11.6669 Giá : 6,000,000
0869.22.1980 Giá : 3,500,000      < - > 0868.09.9889 Giá : 6,000,000
0869.212.789 Giá : 3,500,000      < - > 0868.086.186 Giá : 6,000,000
0869.1368.79 Giá : 3,500,000      < - > 0868 999589 Giá : 6,000,000
0869.1.7.1988 Giá : 3,500,000      < - > 0868 998969 Giá : 6,000,000
0869.1.3.1988 Giá : 3,500,000      < - > 0868 997968 Giá : 6,000,000
0869.06.06.68 Giá : 3,500,000      < - > 0868 989 808 Giá : 6,000,000
0869.04.04.07 Giá : 3,500,000      < - > 0868 969869 Giá : 6,000,000
0869 999577 Giá : 3,500,000      < - > 0868 965668 Giá : 6,000,000
0869 999529 Giá : 3,500,000      < - > 0868 963668 Giá : 6,000,000
0869 999519 Giá : 3,500,000      < - > 0868 956786 Giá : 6,000,000
0869 987779 Giá : 3,500,000      < - > 0868 923688 Giá : 6,000,000
0869 981102 Giá : 3,500,000      < - > 0868 923686 Giá : 6,000,000
0869 967968 Giá : 3,500,000      < - > 0868 923668 Giá : 6,000,000
0869 967779 Giá : 3,500,000      < - > 0868 919399 Giá : 6,000,000
0869 961102 Giá : 3,500,000      < - > 0868 889997 Giá : 6,000,000
0869 948789 Giá : 3,500,000      < - > 0868 889386 Giá : 6,000,000
0869 946668 Giá : 3,500,000      < - > 0868 888484 Giá : 6,000,000
0869 945789 Giá : 3,500,000      < - > 0868 866881 Giá : 6,000,000
0869 939889 Giá : 3,500,000      < - > 0868 866226 Giá : 6,000,000
0869 929998 Giá : 3,500,000      < - > 0868 861881 Giá : 6,000,000
0869 929686 Giá : 3,500,000      < - > 0868 855955 Giá : 6,000,000
0869 928998 Giá : 3,500,000      < - > 0868 799990 Giá : 6,000,000
0869 92 9889 Giá : 3,500,000      < - > 0868 796866 Giá : 6,000,000
0869 919998 Giá : 3,500,000      < - > 0868 791818 Giá : 6,000,000
0869 918998 Giá : 3,500,000      < - > 0868 692333 Giá : 6,000,000
0869 917789 Giá : 3,500,000      < - > 0868 686604 Giá : 6,000,000
0869 917779 Giá : 3,500,000      < - > 0868 686259 Giá : 6,000,000
0869 909998 Giá : 3,500,000      < - > 0868 686166 Giá : 6,000,000
0869 908998 Giá : 3,500,000      < - > 0868 686045 Giá : 6,000,000
0869 897668 Giá : 3,500,000      < - > 0868 682017 Giá : 6,000,000
0869 886879 Giá : 3,500,000      < - > 0868 668966 Giá : 6,000,000
0869 879998 Giá : 3,500,000      < - > 0868 668681 Giá : 6,000,000
0869 879779 Giá : 3,500,000      < - > 0868 668080 Giá : 6,000,000
0869 878998 Giá : 3,500,000      < - > 0868 585789 Giá : 6,000,000
0869 876654 Giá : 3,500,000      < - > 0868 577778 Giá : 6,000,000
0869 867779 Giá : 3,500,000      < - > 0868 551668 Giá : 6,000,000
0869 859998 Giá : 3,500,000      < - > 0868 480480 Giá : 6,000,000
0869 859889 Giá : 3,500,000      < - > 0868 444484 Giá : 6,000,000
0869 858998 Giá : 3,500,000      < - > 0868 388968 Giá : 6,000,000
0869 857779 Giá : 3,500,000      < - > 0868 333586 Giá : 6,000,000
0869 848998 Giá : 3,500,000      < - > 0868 333234 Giá : 6,000,000
0869 839998 Giá : 3,500,000      < - > 0868 330668 Giá : 6,000,000
0869 838998 Giá : 3,500,000      < - > 0868 322668 Giá : 6,000,000
0869 83 9889 Giá : 3,500,000      < - > 0868 299668 Giá : 6,000,000
0869 829998 Giá : 3,500,000      < - > 0868 222568 Giá : 6,000,000
0869 828998 Giá : 3,500,000      < - > 0868 179789 Giá : 6,000,000
0869 827779 Giá : 3,500,000      < - > 0868 151688 Giá : 6,000,000
0869 821102 Giá : 3,500,000      < - > 0868 123389 Giá : 6,000,000
0869 819998 Giá : 3,500,000      < - > 086 898 1988 Giá : 6,000,000
0869 818998 Giá : 3,500,000      < - > 08.8888.55.75 Giá : 6,000,000
0869 817779 Giá : 3,500,000      < - > 08.8888.3577 Giá : 6,000,000
0869 816222 Giá : 3,500,000      < - > 08.8888.2826 Giá : 6,000,000
0869 811899 Giá : 3,500,000      < - > 08.8888.2248 Giá : 6,000,000
0869 808998 Giá : 3,500,000      < - > 08.8888.2246 Giá : 6,000,000
0869 808000 Giá : 3,500,000      < - > 08.6861.6186 Giá : 6,000,000
0869 669779 Giá : 3,500,000      < - > 08.6828.8268 Giá : 6,000,000
0869 667779 Giá : 3,500,000      < - > 08.68.68.87.68 Giá : 6,000,000
0869 653979 Giá : 3,500,000      < - > 08.68.68.62.67 Giá : 6,000,000
0869 636966 Giá : 3,500,000      < - > 08.68.68.60.67 Giá : 6,000,000
0869 636936 Giá : 3,500,000      < - > 08.68.68.53.68 Giá : 6,000,000
0869 636656 Giá : 3,500,000      < - > 08 9889 0666 Giá : 6,000,000
0869 636396 Giá : 3,500,000      < - > 0.938.978.998 Giá : 6,000,000
0869 633699 Giá : 3,500,000      < - > 0.918.958.988 Giá : 6,000,000
0869 629889 Giá : 3,500,000      < - > 0961 886887 Giá : 5,999,000
0869 626828 Giá : 3,500,000      < - > 0965 656535 Giá : 5,999,000
0869 626696 Giá : 3,500,000      < - > 0985.03.9898 Giá : 5,999,000
0869 626668 Giá : 3,500,000      < - > 0868 878555 Giá : 5,999,000
0869 626636 Giá : 3,500,000      < - > 0961 193838 Giá : 5,950,000
0869 624686 Giá : 3,500,000      < - > 0961 353838 Giá : 5,950,000
0869 622699 Giá : 3,500,000      < - > 0961 583838 Giá : 5,950,000
0869 619889 Giá : 3,500,000      < - > 0961 693838 Giá : 5,950,000
0869 616919 Giá : 3,500,000      < - > 0961 813838 Giá : 5,950,000
0869 616818 Giá : 3,500,000      < - > 0971 983838 Giá : 5,950,000
0869 616696 Giá : 3,500,000      < - > 0977 775799 Giá : 5,950,000
0869 616626 Giá : 3,500,000      < - > 0981 593838 Giá : 5,950,000
0869 616618 Giá : 3,500,000      < - > 096 41 66686 Giá : 5,900,000
0869 616169 Giá : 3,500,000      < - > 096.29.77778 Giá : 5,900,000
0869 611991 Giá : 3,500,000      < - > 0961 610202 Giá : 5,900,000
0869 611789 Giá : 3,500,000      < - > 0961 610505 Giá : 5,900,000
0869 611699 Giá : 3,500,000      < - > 0961 617575 Giá : 5,900,000
0869 61 7986 Giá : 3,500,000      < - > 0961 619797 Giá : 5,900,000
0869 61 6788 Giá : 3,500,000      < - > 0961 71 76 79 Giá : 5,900,000
0869 606979 Giá : 3,500,000      < - > 09615.47.888 Giá : 5,900,000
0869 606696 Giá : 3,500,000      < - > 0962 70 7986 Giá : 5,900,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn mua sim giá rẻ:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn mua sim giá rẻ

Hiện nay, thị trường kinh doanh sim số đẹp trở nên “hỗn loạn” và khó kiểm soát hơn rất nhiều. Nhiều người dùng sim số đẹp không khỏi lo lắng làm thế nào để mua được những chiếc sim số đẹp một cách an toàn? Những điều cần lưu ý khi mua sim số đẹp là gì? 

Nguyên tắc khi mua sim số đẹp:

+ Nguyên tắc lòng tham

Hiện nay, số lượng sim số đẹp giá rẻ không nhiều, nhất là những sim số đẹp đầu số cổ như đầu số 090, đầu số 091, đầu số 098,… Do vậy, nếu bạn được quảng cáo mua sim số đẹp như vậy với giá quá rẻ thì bạn nên có sự nghi ngờ. 99% những thông tin rao vặt như sau là lừa đảo như: “Sim tứ quý 9 dùng chán muốn bán giá rẻ chỉ 1,5 triệu”.

+ Đảm bảo thông tin sim số đẹp chính chủ khi mua

Nhiều người gặp sự nhầm lẫn giữa sim nguyên kit và sim mới 100%. Nếu người bán chủ tâm lừa đảo, họ sẽ dùng thông tin cá nhân của họ để kích hoạt sim và tiến hành 5 – 10 cuộc gọi. Khi bạn mua, bạn sẽ nhận được sim nguyên kit và giao tiền cho người bán. Khi người bán nhận được tiền, họ sẽ đến các trung tâm giao dịch của nhà mạng khai báo 5 – 10 cuộc gọi để lấy lại sim. Do vậy, bạn cần kiểm tra thông tin sim số đẹp chính chủ khi mua sim.

+ Nhận sim mới trao tiền

Nếu bạn mua sim số đẹp trực tuyến, bạn không nên chuyển tiền trước nếu không biết chắc chắn những thông tin về người bán như người bán là ai, địa chỉ ở đâu, số liên hệ cố định là gì, uy tín ra sao. Thông thường, những người kinh doanh sim số đẹp uy tín sẽ sở hữu sim số đẹp xứng đáng làm “thước đo” cho uy tín của họ.

+ Đăng ký trả sau cho những sim số đẹp đắt tiền

Đối với những sim số đẹp đắt tiền, việc đăng ký sim trả sau sẽ đòi hỏi bạn phải cung cấp đầy đủ các thông tin cá nhân. Đây sẽ là những bằng chứng vô cùng hữu ích nếu xảy ra trường hợp mất sim mà bạn cần lấy lại. Đặc biệt là đối với những sim số đẹp giá trị như sim thần tài, sim lộc phát, sim tam hoa,....

+ Khi sở hữu sim, đảm bảo bảo mật thông tin về sim số đẹp

Nếu bạn để lộ thông tin các cuộc liên lạc, nếu có một lý do nào đó trong một thời gian khoảng vài tháng mà bạn không dùng, người biết được thông tin của bạn có thể đến có trung tâm giao dịch của nhà mạng và xin cấp lại sim sau khi khai bao 5 – 10 cuộc gọi đi, gọi đến.

Những kinh nghiệm tìm mua sim số đẹp ưng ý

Dưới đây là những gợi ý cơ bản giúp bạn mua được một chiếc sim số đẹp ưng ý.

Với sim mới:

+ Bước 1: Tìm cửa hàng, cá nhân bán sim số đẹp

+ Bước 2: Liên hệ người bán và thống nhất giá cả

+ Bước 3: Nhận sim

+ Bước 4: Kiểm tra sim mới 100% hay đã từng được đăng ký bằng cách gọi cho sim khác và dùng sim khác gọi vào. Nếu là sim số đẹp mới, mạng của sim sẽ bị chặn một hay hai chiều.

+ Bước 5: Yêu cầu người bán đăng ký thông tin chính chủ cho bạn. Tốt nhất là bạn nên đăng ký dạng sim trả sau để đảm bảo quyền sở hữu trong mọi trường hợp.

+ Bước 6: Gọi điện lên tổng đài  để kiểm tra thông tin đăng ký chính chủ. Thông thường, vì vấn để bảo mật, tổng đài sẽ không đọc thông tin mà để nghị bạn đọc thông tin cá nhân và nhân viên tổng đài chỉ xác nhận “có” hoặc “không”.

+ Bước 7: Truy cập website của nhà mạng cung cấp dịch vụ và đăng ký một tài khoản cho thuê bao của mình để trải nghiệm những dịch vụ tiện ích như nhắn tin miễn phí, thông báo cuộc gọi nhỡ, nhạc chờ,…

Với sim cũ:

Khi mua sim cũ, bạn sẽ gặp phải một trong hai trường hợp. Nếu là sim số đẹp đã qua sử dụng trước khi có luật đăng ký thông tin thuê bao, bạn chỉ cần mang chứng minh thư đến đại lý đăng ký thông tin chính chủ. Đối với sim số đẹp đầu số mới, bạn cần thực hiện theo các bước sau:

+ Nếu sim đã được đăng ký trước đó, bạn muốn đổi tên thuê bao sang tên mình thì cả 2 người, bao gồm người đứng tên và người chủ mới cùng mang chứng minh thư đến trung tâm dịch vụ của nhà mạng để làm thủ tục chuyển đổi.

Nếu mua sim ở xa, bạn cần kiểm tra xem người bán có thực sự đáng tin cậy thông qua các diễn đàn, giao dịch trước đó của người bán. Đối với những sim số đẹp có giá trị lớn, bạn nên đến trực tiếp để mua sim.

+ Trong mọi trường hợp, người mua đều cần gọi lên tổng đài để kiểm tra thông tin đăng ký.

Là đơn vị kinh doanh sim số đẹp uy tín trên toàn quốc, bạn sẽ được sở hữu những sim số đẹp của những nhà mạng uy tín như Viettel, Vinaphone, Mobifone,… với giá cả phải chăng. Chúc bạn chọn sim số đẹp thành công.

>>>Xem thêm các bài viết khác:
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.sodienthoaivip.com/2017/08/kinh-nghiem-mua-sim-so-dep.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét