Địa chỉ mua sim phong thủy uy tín, giá rẻ được nhiều người quan tâm

Ở bài viết trước chúng tôi đã giới thiệu các bạn cách mua sim số đẹp tại Đồng Nai. Trong bài viết ngày hôm nay chúng tôi chia sẻ với các bạn địa chỉ mua sim phong thủy uy tín, giá rẻ nhé!

>>>Tham khảo thêm:

>>>Tham khảo thêm danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0869.28.1991 Giá : 3,200,000      < - > 0971.60.4567 Giá : 9,000,000
0869.28.1990 Giá : 3,200,000      < - > 0971.82.84.86 Giá : 9,000,000
0869.26.1998 Giá : 3,200,000      < - > 0972 099789 Giá : 9,000,000
0869.26.1997 Giá : 3,200,000      < - > 0972 368239 Giá : 9,000,000
0869.26.1996 Giá : 3,200,000      < - > 0972 754754 Giá : 9,000,000
0869.26.1995 Giá : 3,200,000      < - > 0973 225222 Giá : 9,000,000
0869.26.1992 Giá : 3,200,000      < - > 0973 334443 Giá : 9,000,000
0869.26.1991 Giá : 3,200,000      < - > 0973 334448 Giá : 9,000,000
0869.25.1998 Giá : 3,200,000      < - > 0973 567891 Giá : 9,000,000
0869.25.1997 Giá : 3,200,000      < - > 0973 567892 Giá : 9,000,000
0869.25.1996 Giá : 3,200,000      < - > 0973 567894 Giá : 9,000,000
0869.25.1995 Giá : 3,200,000      < - > 0973 567895 Giá : 9,000,000
0869.25.1994 Giá : 3,200,000      < - > 0973 567896 Giá : 9,000,000
0869.25.1993 Giá : 3,200,000      < - > 0973 876543 Giá : 9,000,000
0869.25.1991 Giá : 3,200,000      < - > 0973.62.1234 Giá : 9,000,000
0869.25.1990 Giá : 3,200,000      < - > 0974.15.16.18 Giá : 9,000,000
0869.23.1998 Giá : 3,200,000      < - > 0974.39.26.39 Giá : 9,000,000
0869.23.1997 Giá : 3,200,000      < - > 0976.39.24.39 Giá : 9,000,000
0869.23.1996 Giá : 3,200,000      < - > 0976.51.39.79 Giá : 9,000,000
0869.23.1995 Giá : 3,200,000      < - > 0977.1234.00 Giá : 9,000,000
0869.23.1994 Giá : 3,200,000      < - > 0977.1234.11 Giá : 9,000,000
0869.23.1993 Giá : 3,200,000      < - > 0977.1234.22 Giá : 9,000,000
0869.23.1991 Giá : 3,200,000      < - > 0977.12345.1 Giá : 9,000,000
0869.23.1990 Giá : 3,200,000      < - > 0977.12345.3 Giá : 9,000,000
0869.21.1998 Giá : 3,200,000      < - > 0977.12345.4 Giá : 9,000,000
0869.21.1996 Giá : 3,200,000      < - > 0977.53.39.79 Giá : 9,000,000
0869.21.1995 Giá : 3,200,000      < - > 0979 111144 Giá : 9,000,000
0869.21.1994 Giá : 3,200,000      < - > 0979 39 1981 Giá : 9,000,000
0869.21.1992 Giá : 3,200,000      < - > 0979 567839 Giá : 9,000,000
0869.21.1990 Giá : 3,200,000      < - > 0979.42.8866 Giá : 9,000,000
0869.18.1998 Giá : 3,200,000      < - > 098.158.4567 Giá : 9,000,000
0869.18.1997 Giá : 3,200,000      < - > 098.44.55.000 Giá : 9,000,000
0869.18.1996 Giá : 3,200,000      < - > 098.44.77.444 Giá : 9,000,000
0869.18.1995 Giá : 3,200,000      < - > 098.444.47.47 Giá : 9,000,000
0869.18.1994 Giá : 3,200,000      < - > 098.444.7.000 Giá : 9,000,000
0869.18.1993 Giá : 3,200,000      < - > 098.444.7.222 Giá : 9,000,000
0869.18.1992 Giá : 3,200,000      < - > 0981 220555 Giá : 9,000,000
0869.16.1998 Giá : 3,200,000      < - > 0981 286777 Giá : 9,000,000
0869.16.1997 Giá : 3,200,000      < - > 0981 335799 Giá : 9,000,000
0869.16.1996 Giá : 3,200,000      < - > 0981 797179 Giá : 9,000,000
0869.16.1995 Giá : 3,200,000      < - > 0981 888179 Giá : 9,000,000
0869.16.1994 Giá : 3,200,000      < - > 0981 921990 Giá : 9,000,000
0869.16.1993 Giá : 3,200,000      < - > 0982 311777 Giá : 9,000,000
0869.16.1991 Giá : 3,200,000      < - > 0982.67.1234 Giá : 9,000,000
0869.15.1998 Giá : 3,200,000      < - > 0983 221102 Giá : 9,000,000
0869.15.1997 Giá : 3,200,000      < - > 0983 711368 Giá : 9,000,000
0869.15.1996 Giá : 3,200,000      < - > 0983 889168 Giá : 9,000,000
0869.15.1995 Giá : 3,200,000      < - > 0983 968979 Giá : 9,000,000
0869.15.1994 Giá : 3,200,000      < - > 0983 972279 Giá : 9,000,000
0869.15.1992 Giá : 3,200,000      < - > 0984 902666 Giá : 9,000,000
0869.15.1991 Giá : 3,200,000      < - > 0984.13.1234 Giá : 9,000,000
0869.15.1990 Giá : 3,200,000      < - > 0984.31.32.33 Giá : 9,000,000
0869.13.1998 Giá : 3,200,000      < - > 0985 032777 Giá : 9,000,000
0869.13.1997 Giá : 3,200,000      < - > 0985 572777 Giá : 9,000,000
0869.13.1996 Giá : 3,200,000      < - > 0985 719555 Giá : 9,000,000
0869.13.1995 Giá : 3,200,000      < - > 0985 866660 Giá : 9,000,000
0869.13.1994 Giá : 3,200,000      < - > 0985 931368 Giá : 9,000,000
0869.13.1993 Giá : 3,200,000      < - > 0985.29.1234 Giá : 9,000,000
0869.13.1992 Giá : 3,200,000      < - > 0985.66.90.90 Giá : 9,000,000
0869.13.1991 Giá : 3,200,000      < - > 0986.47.6886 Giá : 9,000,000
0869.13.1990 Giá : 3,200,000      < - > 0986.55.31.39 Giá : 9,000,000
0869.12.1998 Giá : 3,200,000      < - > 0987 918555 Giá : 9,000,000
0869.12.1996 Giá : 3,200,000      < - > 0988 219777 Giá : 9,000,000
0869.12.1995 Giá : 3,200,000      < - > 0988 889861 Giá : 9,000,000
0869.12.1993 Giá : 3,200,000      < - > 0988 889865 Giá : 9,000,000
0869 981996 Giá : 3,200,000      < - > 0988 995579 Giá : 9,000,000
0869 893 868 Giá : 3,200,000      < - > 0989.16.2777 Giá : 9,000,000
0869 82 6996 Giá : 3,200,000      < - > 0989.88.22.00 Giá : 9,000,000
0869 62 8889 Giá : 3,200,000      < - > 0989.88.22.11 Giá : 9,000,000
0869 272268 Giá : 3,200,000      < - > 09.82.82.82.93 Giá : 9,000,000
0869 230868 Giá : 3,200,000      < - > 09.77.44.11.66 Giá : 9,000,000
0869 205668 Giá : 3,200,000      < - > 09.689888.79 Giá : 9,000,000
0869 000886 Giá : 3,200,000      < - > 09.68.79.84.79 Giá : 9,000,000
08688 99959 Giá : 3,200,000      < - > 09.68.79.84.79 Giá : 9,000,000
08688 99919 Giá : 3,200,000      < - > 09.68.77.68.39 Giá : 9,000,000
08688 55 268 Giá : 3,200,000      < - > 09.68.77.68.39 Giá : 9,000,000
08686.93.222 Giá : 3,200,000      < - > 0869.8888.79 Giá : 9,000,000
08686.37.678 Giá : 3,200,000      < - > 0869.81.86.86 Giá : 9,000,000
08683 99919 Giá : 3,200,000      < - > 0869.77.6999 Giá : 9,000,000
0868.9999.03 Giá : 3,200,000      < - > 0869.63.68.69 Giá : 9,000,000
0868.9999.02 Giá : 3,200,000      < - > 0869.39.86.79 Giá : 9,000,000
0868.977.222 Giá : 3,200,000      < - > 0869 966686 Giá : 9,000,000
0868.60.80.88 Giá : 3,200,000      < - > 0869 888567 Giá : 9,000,000
0868.50.1986 Giá : 3,200,000      < - > 0869 869998 Giá : 9,000,000
0868.49.49.78 Giá : 3,200,000      < - > 0869 868998 Giá : 9,000,000
0868.4.4.1969 Giá : 3,200,000      < - > 0869 636838 Giá : 9,000,000
0868.36.2992 Giá : 3,200,000      < - > 0869 398998 Giá : 9,000,000
0868.35.6336 Giá : 3,200,000      < - > 0869 389998 Giá : 9,000,000
0868.32.9229 Giá : 3,200,000      < - > 0869 388998 Giá : 9,000,000
0868.31.8338 Giá : 3,200,000      < - > 0869 366388 Giá : 9,000,000
0868.285.222 Giá : 3,200,000      < - > 0869 338998 Giá : 9,000,000
0868.26.9559 Giá : 3,200,000      < - > 086880 39.39 Giá : 9,000,000
0868.26.3993 Giá : 3,200,000      < - > 0868.99.33.86 Giá : 9,000,000
0868.25.6336 Giá : 3,200,000      < - > 0868.986.686 Giá : 9,000,000
0868.19.3883 Giá : 3,200,000      < - > 0868.88.77.66 Giá : 9,000,000
0868.19.2882 Giá : 3,200,000      < - > 0868.88.11.79 Giá : 9,000,000
0868.16.9559 Giá : 3,200,000      < - > 0868.81.6668 Giá : 9,000,000
0868.16.2992 Giá : 3,200,000      < - > 0868.68.8558 Giá : 9,000,000
0868.15.2882 Giá : 3,200,000      < - > 0868.68.68.74 Giá : 9,000,000
0868.13.8228 Giá : 3,200,000      < - > 0868.68.68.54 Giá : 9,000,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim phong thủy hợp tuổi, hợp mệnh:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim phong thủy hợp tuổi, hợp mệnh

Sim số đẹp có sức thu hút với đông đảo những người yêu thích ý nghĩa của các con số, nhất là giới kinh doanh. Nhiều người mua sim phong thủy bởi nó không chỉ là sim số đẹp đem đến sự tự tin, cảm giác an tâm mà còn đem đến những vận may và tài lộc cho chủ sở hữu. Sim số đẹp hợp phong thủy trở thành tâm điểm săn đón trên thị trường viễn thông Việt Nam. Địa chỉ mua sim phong thủy uy tín giá rẻ được nhiều người quan tâm.

Sim phong thủy là gì?

Sim phong thủy là những sim số đẹp thỏa mãn sự tổng hòa của các con số có trong dãy số. Mỗi năm sinh của người dùng sẽ gắn với cung mệnh khác nhau và tạo nên sự khác nhau về đặc điểm của sim phong thủy. Mặc dù vậy, sim phong thủy thông thường sẽ đáp ứng được các tiêu chí sau:

+ Dãy số có sự cân bằng âm dương: Yếu tố âm dương rất được coi trọng khi đánh giá phong thủy và sim số cũng cần đảm bảo tiêu chí này. Sim phong thủy là sim số đẹp có 5 âm số và 5 dương số.

+ Dãy số có các con số chứa sự tương sinh nhiều hơn tương khắc.

+ Ngũ hành của dãy số tương sinh với ngũ hành của người dùng.

+ Hợp với mệnh người dùng.

Sim phong thủy được coi là một lá bùa hộ mệnh đến lại sự may mắn, tốt lành và vượng khí cho chủ sở hữu. Sim phong thủy mang lại nhiều giá trị tinh thần. Cũng chính vì thế mà nhiều người có niềm yêu thích đặc biệt đối với sim phong thủy, đặc biệt là những người làm kinh doanh.

Cách chọn sim phong thủy

Cách lựa chọn sim phong thủy đơn giản nhất mà bạn không cần phải quá tốn công tìm hiểu phong thủy sim số chính là tìm đến đại lý kinh doanh sim số đẹp uy tín. Sim phong thủy của các nhà mạng Viettel, Vinaphone, Mobifone có giá trị cao hơn cả.

Trong ngũ hành, mệnh Mộc biểu thị sự sinh. Còn về thời vận thì hiện nay (từ 2004-2023) đang trong vận 8. Do đó, các số có 2 số cuối là: 3-8, 4-6, 1-6 là các số đẹp mà bạn nên chọn. Để mua được sim số đẹp hợp mệnh, sim số đẹp của bạn nên có 2 số cuối như sau:

+ Mệnh Thủy, mệnh quái khảm: dùng 2 số cuối là 2-6

+ Mệnh Hỏa, mệnh quái Ly, mệnh Thổ: dùng 2 số cuối 2-7

+ Mệnh Mộc, quái Chấn, Tốn: số 3-8

+ Mệnh Kim, mệnh quái Càn, Đoài: 2 số 4-9

Địa chỉ mua sim phong thủy uy tín giá rẻ

Chúng tôi là đơn vị kinh doanh sim phong thủy số đẹp giá rẻ uy tín trên toàn quốc. Để sở hữu sim số đẹp hợp mệnh, hợp phong thủy,  Kho sim số đẹp khổng lồ sẽ đem đến cho bạn sự lựa chọn tốt nhất.

Những dạng sim số đẹp được đánh giá cao về mặt phong thủy phải kể đến như sim thần tài, sim lộc phát, sim tứ quý, sim tiến lên,... Sau khi truy cập vào website, các công cụ lọc sim theo loại, theo giá, theo nhà mạng,... sẽ giúp bạn nhanh chóng tìm ra sim số đẹp phong thủy ưng ý mà không tốn quá nhiều công sức và thời gian.

Việc mua sim phong thủy của bạn sẽ đơn giản và nhanh chóng hơn bao giờ hết với đội ngũ tư vấn viên lâu năm, am hiểu phong thủy sim số. Chúng tôi cam kết sim số đẹp được cung cấp mới 100% đăng ký chính chủ với giá rẻ nhất thị trường, giao sim tận tay hoàn toàn miễn phí theo địa chỉ yêu cầu.

Chúc bạn dùng sim số đẹp gặp nhiều thành công  và luôn đồng hành cùng chúng tôi.

>>>Xem thêm các bài viết khác:
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.sodienthoaivip.com/2017/08/dia-chi-mua-sim-phong-thuy.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét