Tìm hiểu về đầu số 096

Bài viết trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về sim điện thoại đầu số 086 là mạng gì? Bạn thắc mắc đầu số 096 là gì, của nhà mạng nào, thuộc nhà mạng nào, ý nghĩa các đầu số 096, lịch sử ra đời và địa chỉ mua sim đầu 096 giá rẻ an toàn là các thông tin sẽ được đề cập. Trong bài viết tôi sẽ chia sẻ với quý bạn về đầu số 096 là gì với lịch sử, xuất thân đầy nghiệt ngã.

>>>Tham khảo thêm:
Đầu số 096 là mạng gì? đau sót với lịch sử nghiệt ngã

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0982 656379 Giá : 3,300,000      < - > 0961.868.879 Giá : 8,000,000
0982 682001 Giá : 3,300,000      < - > 0962 186786 Giá : 8,000,000
0982 682579 Giá : 3,300,000      < - > 0962 661333 Giá : 8,000,000
0982 779689 Giá : 3,300,000      < - > 0962 880868 Giá : 8,000,000
0982 789229 Giá : 3,300,000      < - > 0962.21.8866 Giá : 8,000,000
0982 860990 Giá : 3,300,000      < - > 0962.86.56.86 Giá : 8,000,000
0982 868637 Giá : 3,300,000      < - > 0963 111981 Giá : 8,000,000
0982 886693 Giá : 3,300,000      < - > 0963 212686 Giá : 8,000,000
0982.16.3568 Giá : 3,300,000      < - > 0963 333030 Giá : 8,000,000
0982.75.3986 Giá : 3,300,000      < - > 0963 499699 Giá : 8,000,000
0983 183986 Giá : 3,300,000      < - > 0963 608868 Giá : 8,000,000
0983 333623 Giá : 3,300,000      < - > 0963 663969 Giá : 8,000,000
0983 355996 Giá : 3,300,000      < - > 0963 683568 Giá : 8,000,000
0983 357983 Giá : 3,300,000      < - > 0963 699779 Giá : 8,000,000
0983 358228 Giá : 3,300,000      < - > 0963 789678 Giá : 8,000,000
0983 372006 Giá : 3,300,000      < - > 0963 826879 Giá : 8,000,000
0983 382679 Giá : 3,300,000      < - > 0963 886678 Giá : 8,000,000
0983 398579 Giá : 3,300,000      < - > 0963 891991 Giá : 8,000,000
0983 428222 Giá : 3,300,000      < - > 0963 899779 Giá : 8,000,000
0983 459876 Giá : 3,300,000      < - > 0963 926879 Giá : 8,000,000
0983 459886 Giá : 3,300,000      < - > 0963.83.83.66 Giá : 8,000,000
0983 551679 Giá : 3,300,000      < - > 0964 55 44 88 Giá : 8,000,000
0983 559379 Giá : 3,300,000      < - > 0964 689986 Giá : 8,000,000
0983 565579 Giá : 3,300,000      < - > 0964 77 11 66 Giá : 8,000,000
0983 610789 Giá : 3,300,000      < - > 0964 968368 Giá : 8,000,000
0983 622663 Giá : 3,300,000      < - > 0964.55.88.77 Giá : 8,000,000
0983 632011 Giá : 3,300,000      < - > 0965 177799 Giá : 8,000,000
0983 638669 Giá : 3,300,000      < - > 0965 379779 Giá : 8,000,000
0983 639268 Giá : 3,300,000      < - > 0965 565995 Giá : 8,000,000
0983 845111 Giá : 3,300,000      < - > 0965 565995 Giá : 8,000,000
0983 862014 Giá : 3,300,000      < - > 0965 689686 Giá : 8,000,000
0983 878966 Giá : 3,300,000      < - > 0965 778889 Giá : 8,000,000
0983 888223 Giá : 3,300,000      < - > 0965 811868 Giá : 8,000,000
0983 888769 Giá : 3,300,000      < - > 0965 833339 Giá : 8,000,000
0983 888978 Giá : 3,300,000      < - > 0965 965 886 Giá : 8,000,000
0983 913968 Giá : 3,300,000      < - > 0965 989779 Giá : 8,000,000
0983 931166 Giá : 3,300,000      < - > 0965 996696 Giá : 8,000,000
0983 957 222 Giá : 3,300,000      < - > 0965.03.05.07 Giá : 8,000,000
0983 959379 Giá : 3,300,000      < - > 0965.09.8866 Giá : 8,000,000
0983.04.2007 Giá : 3,300,000      < - > 0965.21.4567 Giá : 8,000,000
0983.49.00.49 Giá : 3,300,000      < - > 0965.22.3868 Giá : 8,000,000
0983.67.3579 Giá : 3,300,000      < - > 0965.22.86.88 Giá : 8,000,000
0983.70.5586 Giá : 3,300,000      < - > 0965.33.6686 Giá : 8,000,000
0983.71.1998 Giá : 3,300,000      < - > 0965.86.85.88 Giá : 8,000,000
0983.87.2828 Giá : 3,300,000      < - > 0966 079879 Giá : 8,000,000
0984 044222 Giá : 3,300,000      < - > 0966 200020 Giá : 8,000,000
0984 229992 Giá : 3,300,000      < - > 0966 222979 Giá : 8,000,000
0984 296779 Giá : 3,300,000      < - > 0966 299929 Giá : 8,000,000
0984 324668 Giá : 3,300,000      < - > 0966 299979 Giá : 8,000,000
0984 351984 Giá : 3,300,000      < - > 0966 342666 Giá : 8,000,000
0984 444694 Giá : 3,300,000      < - > 0966 598777 Giá : 8,000,000
0984 444770 Giá : 3,300,000      < - > 0966 680866 Giá : 8,000,000
0984 444776 Giá : 3,300,000      < - > 0966 789786 Giá : 8,000,000
0984 483111 Giá : 3,300,000      < - > 0966 877889 Giá : 8,000,000
0984 488979 Giá : 3,300,000      < - > 0966 911789 Giá : 8,000,000
0984 571982 Giá : 3,300,000      < - > 0966 996379 Giá : 8,000,000
0984 798689 Giá : 3,300,000      < - > 0966.00.0660 Giá : 8,000,000
0984 871984 Giá : 3,300,000      < - > 0966.15.1988 Giá : 8,000,000
0984.26.06.88 Giá : 3,300,000      < - > 0966.20.21.22 Giá : 8,000,000
0984.31.2002 Giá : 3,300,000      < - > 0966.29.6686 Giá : 8,000,000
0984.43.2001 Giá : 3,300,000      < - > 0966.36.36.96 Giá : 8,000,000
0984.607.555 Giá : 3,300,000      < - > 0966.389.989 Giá : 8,000,000
0984.95.2288 Giá : 3,300,000      < - > 0966.52.8989 Giá : 8,000,000
0984.98.2288 Giá : 3,300,000      < - > 0966.77.99.87 Giá : 8,000,000
0985 009986 Giá : 3,300,000      < - > 0966.86.86.58 Giá : 8,000,000
0985 080579 Giá : 3,300,000      < - > 0966.998.969 Giá : 8,000,000
0985 081987 Giá : 3,300,000      < - > 0966136568  Giá : 8,000,000
0985 102016 Giá : 3,300,000      < - > 0967 079879 Giá : 8,000,000
0985 120222 Giá : 3,300,000      < - > 0967 220222 Giá : 8,000,000
0985 169678 Giá : 3,300,000      < - > 0967 3 9 1988 Giá : 8,000,000
0985 239998 Giá : 3,300,000      < - > 0967 688586 Giá : 8,000,000
0985 242444 Giá : 3,300,000      < - > 0967.39.39.93 Giá : 8,000,000
0985 260979 Giá : 3,300,000      < - > 0968 098889 Giá : 8,000,000
0985 463668 Giá : 3,300,000      < - > 0968 182188 Giá : 8,000,000
0985 511556 Giá : 3,300,000      < - > 0968 211368 Giá : 8,000,000
0985 662879 Giá : 3,300,000      < - > 0968 255868 Giá : 8,000,000
0985 666598 Giá : 3,300,000      < - > 0968 668139 Giá : 8,000,000
0985 678809 Giá : 3,300,000      < - > 0968 686656 Giá : 8,000,000
0985 688878 Giá : 3,300,000      < - > 0968 689933 Giá : 8,000,000
0985 693386 Giá : 3,300,000      < - > 0968 782789 Giá : 8,000,000
0985 735586 Giá : 3,300,000      < - > 0968 822286 Giá : 8,000,000
0985 772268 Giá : 3,300,000      < - > 0968.05.1986 Giá : 8,000,000
0985 868894 Giá : 3,300,000      < - > 0968.1 379.68 Giá : 8,000,000
0985 886836 Giá : 3,300,000      < - > 0968.23.1988 Giá : 8,000,000
0985 888505 Giá : 3,300,000      < - > 0968.4 7.8686 Giá : 8,000,000
0985 889186 Giá : 3,300,000      < - > 0968.59.95.95 Giá : 8,000,000
0985 919279 Giá : 3,300,000      < - > 0968.61.39.79 Giá : 8,000,000
0985 933268 Giá : 3,300,000      < - > 0968.93.6777 Giá : 8,000,000
0985 946222 Giá : 3,300,000      < - > 0969 060868 Giá : 8,000,000
0985.17.9966 Giá : 3,300,000      < - > 0969 296686 Giá : 8,000,000
0985.71.9339 Giá : 3,300,000      < - > 0969 582777 Giá : 8,000,000
0986 004979 Giá : 3,300,000      < - > 0969 585558 Giá : 8,000,000
0986 188444 Giá : 3,300,000      < - > 0969 886568 Giá : 8,000,000
0986 191799 Giá : 3,300,000      < - > 0969 969188 Giá : 8,000,000
0986 228000 Giá : 3,300,000      < - > 0969 979368 Giá : 8,000,000
0986 272168 Giá : 3,300,000      < - > 0969 986896 Giá : 8,000,000
0986 275686 Giá : 3,300,000      < - > 0969 989958 Giá : 8,000,000
0986 286000 Giá : 3,300,000      < - > 0969 998168 Giá : 8,000,000
0986 316889 Giá : 3,300,000      < - > 0969.16.19.16 Giá : 8,000,000
0986 319168 Giá : 3,300,000      < - > 0969.16.5868 Giá : 8,000,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim giá từ 500 đến 1 triệu:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim giá từ 500 đến 1 triệu

Có rất nhiều bạn trong chúng ta chưa nắm được kiến thức về đầu số 096 của nhà mạng nào? Có rất nhiều câu hỏi được tìm kiếm trên mạng cũng như được gửi về phòng chăm sóc khách hàng của chúng tôi.

Lịch sử ra đời đầu 096 là gì?

Đầu 096 được xuất xứ từ nhà mạng trực thuộc điện lực Việt Nam viết tắt là EVN Telecom, nhưng ngay sau đó nhà mạng này chịu sự chi phối từ nguồn tài chính hạn hẹp đồng thời khi đó chịu sự áp đảo ghê gớm của các đối thủ cạnh tranh “mạnh như hổ” như Viettel, Vinaphone, Mobifone, Vietnamobile, Gmobile. EVN Telecom buộc lòng cứu cánh bằng cách thỏa thuận, thương lượng và cộng tác với nhà mạng Viettel để hạn chế rủi ro. Chính thức từ tháng 1 năm 2012 EVN Telecom đã bàn giao dứt điểm cho nhà mạng Viettel và kể từ đó đầu số 096 thuộc nhà mạng Viettel.

Tìm hiểu về các đầu số 096 của viettel

Tính đến thời điểm hiện tại các đầu số trực thuộc đầu 096 của Viettel bao gồm 9 đầu số đó là:
  • Đầu số 0961, 0962, 0963, 0964, 0965, 0966, 0967, 0968, 0969.
Ý nghĩa của các đầu số này được định nghĩa sự trên ý nghĩa từng con số:
  • Đầu 0961: Đầu số lộc sinh
  • Đầu 0962: Đầu số lộc mãi
  • Đầu 0963: Đầu số lộc tài
  • Đầu 0964: Đầu số lộc 4 mùa
  • Đầu 0965: Đầu số ngũ lộc (5 quả lộc lớn nhất của đời người: phú, quý, thọ, khang, ninh)
  • Đầu 0966: Đầu số đại lộc
  • Đầu 0967: Đầu số lộc phất
  • Đầu 0968: Đầu số lộc phát
  • Đầu 0969: Đầu số lộc vĩnh cử, lộc trường tồn.
Với câu hỏi “đầu số 096 có đẹp không?” thì simviphanoi.com sim khẳng định đầu 096 là một đầu số lý tưởng.

Mua sim Viettel đầu 096 ở đâu giá rẻ và uy tín

Ngày nay, việc sở hữu một đầu số 096 của nhà mạng Viettel là vô cùng đơn giản, bạn có thể chạy ù ra cửa hàng bán sim thẻ điện thoại có mặt trên mọi ngóc ngách nẻo đường bạn đều dễ dàng mua được. Nhưng việc sở hữu được một sim số đẹp ý nghĩa lại không hề đơn giản, cùng một đồng tiền bạn bỏ ra chưa chắc bạn đã sở hữu một sim số đẹp như bạn mong muốn. Vì sao? Bởi đơn vị của luôn hạn chế về kho sim, không có nhiều sự lựa chọn cho bạn như kho sim lên đến hơn 1 triệu số đầu 096 mạng Viettel

 Hơn nữa, bạn được tư vấn miễn phí về phong thủy, các gói cước sử dụng siêu tiết kiệm, các gói 3g có khi miễn phí lên đến hàng năm trời. Sim viettel đầu 096 hoàn toàn là sim mới nguyên kít, chưa kích hoạt, giá gốc đảm bảo rẻ nhất thị trường. Khi mua sim quý khách được vào thông tin chính chủ, giao sim miễn phí siêu tốc mọi nơi trên toàn lãnh thổ Việt Nam.Khi cần hỗ trợ, bạn đừng ngần ngại nhấc máy lên gọi cho chúng tôi để được giải đáp mọi thắc mặc.

Hi vọng bài viết đã cung cấp cho quý khách đầy đủ thông tin về đầu 096, đầu 096 thuộc nhà mạng nào, 096 là đầu số gì, các đầu số điện thoại 096

Chúc quý khách dùng sim may mắn.

>>>Xem thêm các bài viết khác:
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.sodienthoaivip.com/2017/08/dau-so-096.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét