Tìm hiểu về đầu số 092 là mạng gì?

Bài trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về có nên chọn sim Gmobile làm sim làm ăn hay không? Đầu số 092, 0188, 0186 là của nhà mạng nào? Bạn chưa có thông tin, bạn muốn biết gói cước ưu đãi gọi tẹt bô của nhà mạng Vietnamobile? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây.

>>>Tham khảo thêm:
092 là mạng gì? Đầu số 0188 và 0186 thuộc nhà mạng nào

>>>Tham khảo thêm danh sách sim số đẹ nhà mạng Viettel:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0868 939959 Giá : 3,350,000      < - > 0869 883686 Giá : 7,900,000
0868 616676 Giá : 3,350,000      < - > 0869 881368 Giá : 7,900,000
0868 188896 Giá : 3,350,000      < - > 0869 869879 Giá : 7,900,000
0868 188869 Giá : 3,350,000      < - > 0869 861368 Giá : 7,900,000
0868 188848 Giá : 3,350,000      < - > 0869 791368 Giá : 7,900,000
0963 939597 Giá : 3,360,000      < - > 0869 707707 Giá : 7,900,000
0965 010305 Giá : 3,360,000      < - > 0869 681368 Giá : 7,900,000
0981 234139 Giá : 3,360,000      < - > 0869 661368 Giá : 7,900,000
0981 234186 Giá : 3,360,000      < - > 0869 399686 Giá : 7,900,000
0981 234268 Giá : 3,360,000      < - > 0869 366686 Giá : 7,900,000
096.585.1987 Giá : 3,400,000      < - > 0869 336686 Giá : 7,900,000
0961 119799 Giá : 3,400,000      < - > 0869 333686 Giá : 7,900,000
0961 125668 Giá : 3,400,000      < - > 0869 268279 Giá : 7,900,000
0961.39.6767 Giá : 3,400,000      < - > 0869 263268 Giá : 7,900,000
0961.68.6767 Giá : 3,400,000      < - > 0869 239668 Giá : 7,900,000
0961.76.6767 Giá : 3,400,000      < - > 0869 239339 Giá : 7,900,000
0961.77.6767 Giá : 3,400,000      < - > 0869 238688 Giá : 7,900,000
0961.79.6767 Giá : 3,400,000      < - > 0869 232688 Giá : 7,900,000
0962 898568 Giá : 3,400,000      < - > 0869 223688 Giá : 7,900,000
0963 366446 Giá : 3,400,000      < - > 0869 222279 Giá : 7,900,000
0963 586 486 Giá : 3,400,000      < - > 0869 191368 Giá : 7,900,000
0964 484950 Giá : 3,400,000      < - > 0869 186686 Giá : 7,900,000
0964 888586 Giá : 3,400,000      < - > 0869 111179 Giá : 7,900,000
0964.01.1992 Giá : 3,400,000      < - > 0869 011012 Giá : 7,900,000
0964.17.1991 Giá : 3,400,000      < - > 0868.97.97.99 Giá : 7,900,000
0964.51.1992 Giá : 3,400,000      < - > 0868.93.6699 Giá : 7,900,000
0964.98.1992 Giá : 3,400,000      < - > 0868.886.678 Giá : 7,900,000
0965 239139 Giá : 3,400,000      < - > 0868.868.799 Giá : 7,900,000
0965 868639 Giá : 3,400,000      < - > 0868.688.678 Giá : 7,900,000
0965 913789 Giá : 3,400,000      < - > 0868.668.678 Giá : 7,900,000
0965 929279 Giá : 3,400,000      < - > 0868.234.345 Giá : 7,900,000
0965 931789 Giá : 3,400,000      < - > 0868.21.6668 Giá : 7,900,000
0965 959968 Giá : 3,400,000      < - > 0868.123.345 Giá : 7,900,000
0965 986996 Giá : 3,400,000      < - > 0868.123.234 Giá : 7,900,000
0965 993379 Giá : 3,400,000      < - > 0868.11.3939 Giá : 7,900,000
0966 833335 Giá : 3,400,000      < - > 0868 999679 Giá : 7,900,000
0966 992019 Giá : 3,400,000      < - > 0868 983979 Giá : 7,900,000
0967.93.1990 Giá : 3,400,000      < - > 0868 955668 Giá : 7,900,000
0969 311679 Giá : 3,400,000      < - > 0868 919969 Giá : 7,900,000
0969 393799 Giá : 3,400,000      < - > 0868 911102 Giá : 7,900,000
0969.02.1997 Giá : 3,400,000      < - > 0868 909979 Giá : 7,900,000
0971 971985 Giá : 3,400,000      < - > 0868 909939 Giá : 7,900,000
0971.40.1990 Giá : 3,400,000      < - > 0868 909668 Giá : 7,900,000
0971.76.6767 Giá : 3,400,000      < - > 0868 888636 Giá : 7,900,000
0971.79.6767 Giá : 3,400,000      < - > 0868 858889 Giá : 7,900,000
0972 099966 Giá : 3,400,000      < - > 0868 845679 Giá : 7,900,000
0972 136779 Giá : 3,400,000      < - > 0868 808838 Giá : 7,900,000
0972 222365 Giá : 3,400,000      < - > 0868 625868 Giá : 7,900,000
0972 252579 Giá : 3,400,000      < - > 0868 333268 Giá : 7,900,000
0972 265959 Giá : 3,400,000      < - > 0868 279879 Giá : 7,900,000
0972 266611 Giá : 3,400,000      < - > 0868 223222 Giá : 7,900,000
0972 525168 Giá : 3,400,000      < - > 0868 123386 Giá : 7,900,000
0973 169168 Giá : 3,400,000      < - > 0868 111899 Giá : 7,900,000
0973 358558 Giá : 3,400,000      < - > 0868 111889 Giá : 7,900,000
0973 662279 Giá : 3,400,000      < - > 086.9999.866 Giá : 7,900,000
0973 869998 Giá : 3,400,000      < - > 08.69.63.65.66 Giá : 7,900,000
0973.29.1990 Giá : 3,400,000      < - > 08.68.68.31.68 Giá : 7,900,000
0974 161262 Giá : 3,400,000      < - > 08.68.68.21.68 Giá : 7,900,000
0974 222332 Giá : 3,400,000      < - > 0965.78.1368 Giá : 7,800,000
0974 422226 Giá : 3,400,000      < - > 0966.68.8778 Giá : 7,800,000
0974 533336 Giá : 3,400,000      < - > 0967.52.6886 Giá : 7,800,000
0975 042333 Giá : 3,400,000      < - > 0969 969599 Giá : 7,800,000
0975 567818 Giá : 3,400,000      < - > 0973 222200 Giá : 7,800,000
0975 799339 Giá : 3,400,000      < - > 0975.64.8686 Giá : 7,800,000
0976 111669 Giá : 3,400,000      < - > 0986 888685 Giá : 7,800,000
0976 119990 Giá : 3,400,000      < - > 0988 078778 Giá : 7,800,000
0976 255979 Giá : 3,400,000      < - > 0869.6666.98 Giá : 7,800,000
0976 257668 Giá : 3,400,000      < - > 0868 678778 Giá : 7,800,000
0976 263368 Giá : 3,400,000      < - > 086 9199 568 Giá : 7,800,000
0976 545432 Giá : 3,400,000      < - > 0966 11 1977 Giá : 7,777,000
0976 622828 Giá : 3,400,000      < - > 0971 179579 Giá : 7,700,000
0976 663969 Giá : 3,400,000      < - > 0971 279679 Giá : 7,700,000
0976 896779 Giá : 3,400,000      < - > 0986 708777 Giá : 7,700,000
0976.20.4078 Giá : 3,400,000      < - > 0986.86.86.48 Giá : 7,700,000
0977 233799 Giá : 3,400,000      < - > 0974 513939 Giá : 7,630,000
0977 525885 Giá : 3,400,000      < - > 096.12 0.6886 Giá : 7,600,000
0977 697986 Giá : 3,400,000      < - > 0961 363979 Giá : 7,600,000
0977 821779 Giá : 3,400,000      < - > 0963.09.12.05 Giá : 7,600,000
0978 106879 Giá : 3,400,000      < - > 0964 333386 Giá : 7,600,000
0978 389678 Giá : 3,400,000      < - > 0983 179368 Giá : 7,600,000
0978.1111.63 Giá : 3,400,000      < - > 0983 792000 Giá : 7,600,000
0979 577279 Giá : 3,400,000      < - > 0983.64.74.84 Giá : 7,600,000
0979 766660 Giá : 3,400,000      < - > 0984.8 3.8889 Giá : 7,600,000
0979.01.01.04 Giá : 3,400,000      < - > 0988 139368 Giá : 7,600,000
098.35 7.4953 Giá : 3,400,000      < - > 0868 817999 Giá : 7,600,000
0981 797567 Giá : 3,400,000      < - > 0868 383938 Giá : 7,600,000
0981.76.6767 Giá : 3,400,000      < - > 0961.59.8868 Giá : 7,590,000
0981.77.6767 Giá : 3,400,000      < - > 096 111 2017 Giá : 7,500,000
0982.1 1.4953 Giá : 3,400,000      < - > 096 181 8881 Giá : 7,500,000
0983 599919 Giá : 3,400,000      < - > 096 333 2014 Giá : 7,500,000
0983 711879 Giá : 3,400,000      < - > 096 777 2011 Giá : 7,500,000
0983 777227 Giá : 3,400,000      < - > 096.11111.75 Giá : 7,500,000
0983.79.6336 Giá : 3,400,000      < - > 096.12345.85 Giá : 7,500,000
0983.971.972 Giá : 3,400,000      < - > 096.18.19.789 Giá : 7,500,000
0984 004811 Giá : 3,400,000      < - > 0961 00 6866 Giá : 7,500,000
0984 442019 Giá : 3,400,000      < - > 0961 03 6866 Giá : 7,500,000
0985 111163 Giá : 3,400,000      < - > 0961 111976 Giá : 7,500,000
0985 292000 Giá : 3,400,000      < - > 0961 111978 Giá : 7,500,000
0985 579968 Giá : 3,400,000      < - > 0961 239567 Giá : 7,500,000
0985 939119 Giá : 3,400,000      < - > 0961 596159 Giá : 7,500,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim số đẹp sao ho đúng cách:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim số đẹp sao cho đúng cách

Không phải là ít mà rất nhiều bạn trong chúng ta không biết đầu số 092, 0188, 0186 thuộc nhà mạng nào? Trong bài viết này chúng tôi rất vui được chia sẻ với quý khách hàng thông tin về đầu số này và các gói cước gọi siêu tiết kiệm.

092 là mạng gì, 0188 là mạng gì, 0186 là mạng gì.

Là đàn em trong lĩnh vực viễn thông ra đời năm 2009 nhưng đến thời điểm hiện tại nhà mạng này đang chiếm lĩnh thị trường lên đến hơn 15 triệu thuê bao đó không ai khác chính là nhà mạng Vietnamobile với một màu vàng cam đánh bật thương hiệu.

Đầu 092 là mạng nào?

Từ những ngày đầu hoạt động trên thì trường Việt Nam, đầu số đầu tiên nhà mạng này phát hành là đầu số 092 đó các bạn. Đầu 092 bao gồm các đầu số con đầy đủ là 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929.

Ngoài đầu số 092 đẳng cấp, làm mưa làm gió trên thị trường Vietnamobile thì nhà mạng này con sở hữu cho mình đầu sim 11 số là 018 trong đó có 0188 và 0186 được dịch nghĩa là “sinh đại phát và sinh phát lộc”.

Vietnamobile luôn chú trong cho sản phẩm của mình bằng một chất lượng được đo với đơn vị quốc tế. Họ khẳng định thương hiệu của mình bằng “sứ mệnh” kết nối trơn tru các cuộc thoại của khách hàng dù ở những vùng sâu, vùng xa.

Vậy nếu một ai đó có hỏi bạn, đầu số 092, 018 là đầu số của nhà mạng nào bạn hãy chia sẻ những hiểu biết của bạn cho họ nhé. Thêm một vài kiến thức giúp bạn hiểu thêm về các ưu đãi của nhà mạng Viettel trong phần 2.

Các ưu đãi của nhà mạng Vietnamobile

Sử dụng sim Vietnamobile bạn có cơ hội tham gia dịch vụ:

Gọi siêu rẻ Maxi talk: Mỗi ngày chỉ với 5.000vnđ bạn thỏa sức alo nội mạng lên đến 3 tiếng đồng hồ. Dịch vụ được áp dụng khi bạn đăng kí thành công đến 23h59p ngày hôm đó.

Cú pháp đăng ký gói cước cực đơn giản, bạn chỉ cần thực hiện trên bàn phím
  • Nếu bạn có nhu cầu tự động gia hạn vào những ngày hôm sau: *242#OK
  • Nếu bạn không muốn gia hạn sang ngày hôm sau: *248#OK.
  • Bạn muốn hủy tự động gia hạn bạn cần soạn tin: HUY gửi 242.
Nhắn tin siêu tiết kiệm với gói Max SMS: Mỗi ngày, bạn chỉ cần đăng ký dịch vụ với cước phí 2.500vnđ bạn có ngay 300sms nội mạng.

Cú pháp đăng ký thực hiện ngay trên bàn phím:
  • Nếu bạn có nhu cầu đăng ký dịch vụ tự động gia hạn thao tác: *500#OK
  • Nếu bạn không có nhu cầu đăng ký dịch vụ tự động gia hạn thao tác: *504#OK
  • Bạn muốn hủy tự gia hạn bạn cần soạn tin nhắn: HUY AUTO gửi 500.
Khi bị ngắt cuộc thoại do không còn tiền trong tài khoản: Bạn có thể thao tác ứng ngay 3.000vnđ của nhà mạng với cú pháp *911#OK. Số tiền sẽ được hoàn lại khi bạn nạp thẻ lần đầu tiền, trừ vào tài khoản gốc.

Ngoài ra còn có cá dịch vụ như để chữ kĩ cuộc gọi, thông báo cuộc gọi nhớ, tin nhắn báo bận, chặn cuộc gọi, dịch vụ chuyển tiền, hộp thư thoại. Hệ thống các dịch vụ trò chơi như 8e sieugame Club, tải nhạc chuông miễn phí. Dịch vụ nhạc chuông chờ, đọc sách điện tử,….

Chúng tôi đã hoàn thành sứ mệnh đưa đến quý khách hàng những thông tin về các đầu 092 là mạng gì, 0188 là mạng gì, 0186 là mạng gì. Ngoài ra không quên giới thiệu với các bạn các gói tiện ích của nhà mạng Vietnamobile. Chúc quý khách vui vẻ và hài lòng với những chia sẻ của chúng tôi. Khi cần hỗ trợ thêm về bất cứ thông tin gì từ đặt sim, tìm sim, thông tin các gói cước, điểm giao dịch của nhà mạng vietnamobile tại Hà Nội,…đừng ngần ngại, hãy gọi ngay cho chúng tôi vì sứ mệnh của chúng tôi là phục vụ, được phục vụ quý khách hàng là niềm vui và niềm hạnh phúc của chúng tôi!

>>>Xem thêm các bài viết khác:
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.sodienthoaivip.com/2017/08/dau-so-092-la-mang-gi.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét